XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Формусяк Н.А. ВИРАЖЕННЯ РОДУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Бакалавр, Формусяк Наталія Антонівна
Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

                     ВИРАЖЕННЯ РОДУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

        В англійській мові можна виділити деякі лексичні засоби, що диференціюють змістовні відмінності чоловічого та жіночого роду і функціонують в середовищі іменників істоти. Перейдемо до більш докладного їх розгляду.

        Гетеронімія (номінатівний супплетівізм) характерна для іменників, рід яких визначається біологічно, розглядається як вроджена характеристика і не має явних експліцитних засобів вираження: boar - sow, boy - girl, brother - sister, buck - doe, bull, steer - cow, cock - hen, drake - duck, gander - goose, husband - wife, ram - ewe, son - daughter, stallion - mare, uncle - aunt тощо. [1, 286]

              До жіночого роду відносяться також слово ship (імовірно, під впливом мови моряків) і назви різних типів корабля, слова moon і earth (поетична традиція); до чоловічого роду може відноситися слово sun. У поетичній мові, у плані уособлення, до чоловічого і жіночого роду можуть бути віднесені й інші іменники, що звичайно зараховуються до середнього. При уособленні предметам також надають властивостей роду, залежно від ситуації і від розміру цих предметів. При цьому the sun - сонце завжди чоловічого роду;  the moon -  місяць - жіночого роду. Говорячи про корабeль, англійці відносять його до жіночого роду. Наприклад:  "The Sareh-Jame" was a new ship. She was light and swift. [2, 57]

         Багато слів, що можуть позначати істоти, як чоловічої, так і жіночої статі належать до загального роду (common gender). У поняття загального або спільного роду включаються іменники, здатні співвідноситися як з жіночим, так і чоловічим родом за допомогою кореляції з відповідними займенники. В цьому випадку під визначення загального роду потрапляють такі іменники як: pupil - учень/учениця, friend - друг/подруга, student - студент/студентка, lover - коханець/коханка, cousin - двоюрідний брат/двоюрідна сестра, shop assistant - продавець/продавщиця, та ін. [3, 48] Тим не менш, можна помітити, що іменники цієї групи висловлюють опозиційні відмінності тільки двох членів опозиції, тобто чоловічого та жіночого роду. Іншими словами, висловлюємо відносини мають бінарний характер, що змушує нас погодитися із запропонованою класифікацією С. Грінбаума і Р. Кверка, які розмежовують поняття загального (common gender) і подвійного роду (dual gender). [4, 78]

         Іменники в англійській мові не мають ніяких закінчень, щоб вказували на рідіменника. Збереглося лише декілька слів з жіночим суфіксом -ess: stewardess, hostess, waitress, actress, princess, goddess. Вцілому, категорія роду в англійській мові пов'язана лише із значенням іменника, наприклад:

Tom, father, brother, man, boy, etc. have masculine gender (he).    

Anna, mother, sister, woman, girl, etc. have feminine gender (she). 

A teacher, doctor, captain, student, friend, etc. can be "he, she".   

A cat, dog, horse, bear, bird, etc. can be "he, she, it". 

      Абстрактні іменники завжди середнього роду «воно» -  "it": table, book, window, money, laughter, truth, health, etc. Всі іменники у множині «вони» - "they", якщо вони мають множину.

       Багато іменників не мають ніяких суфіксів, що позначають їх як іменники. Наприклад: city - іменник, pretty - прикметник, copy - іменник чи дієслово; sparrow - іменник, tomorrow - прислівник, narrow - прикметник, borrow - дієслово.     


        В той же час, найбідьш надійний спосіб розпізнати іменник - за порядком слів у реченні і за найближчими словами до даного в реченні. Наприклад, фраза "a book, a new book, his book, the book, the book has, the books have" показує, що слова "book, books" є іменниками. [5, 41]

             Розвиток аналітизму в англійській мові призвів до руйнації словозміни і втраті пологових протиставлень в іменах. Таким чином, рід перетворився в приховану категорію, що виявляється тільки через анафоричні займенники he, she, it ("він", "вона", "воно"). У дихотомії чоловічий - жіночий рід у сучасній англійській мові рід імен іменників пізнається тільки за їхнім значенням. Назви осіб чоловічої статі ставляться до чоловічого роду; замість них уживається займенник : - Where is your brother? - He is in the library. Назви осіб жіночої статі ставляться до жіночого роду; замість них уживається займенник she: My sister said that she would go there tomorrow. [3, 48]

          Ряд іменників, що позначають живі істоти, може відноситися як до чоловічого, так і до жіночого роду: pupil, friend, teacher, cousin, wolf ін. Коли хочуть зазначити, до якої статі відноситься особа або тварина, тоді до іменника додається слово, що вказує на стать: a boy - friend, а girl - friend; а he - cousin, а she - cousin; а he -wolf, а she - wolf. Ряд імен іменників жіночого роду утворюється від відповідних іменників чоловічого роду шляхом додавання суфікса  -ess: host - hostess; роеt - роеtess, actor - actress, waiter - waitress.

Література:

•1.     Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г. Г., Теоретическая грамматика современного английского языка. - М.: Высшая школа, 1981., c.286.

•2.     Богаева В.К. О категории рода существительного в современном английском языке//Вестник. -1968. - №6., с. 57.

•3.     Майтинская К. Е. Местоимения в языках разных систем. - М., 1969.,с.48.

•4.     Quirk, R., Wrenn, C.L. An Old English Grammar. Lnd Methuen and Co LTD, 1972., с.78-80.

•5.     Безсонова О.Л. Оцінувальні стереотипи в контексті гендерних досліджень // Нова філологія. - Запоріжжя: ЗДУ, 2001. - №1(10). - c.41-50.

 

nataliya_formua@mail.ru


Один комментарий к “Формусяк Н.А. ВИРАЖЕННЯ РОДУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ”

  1. Кристина:

    Хотелось бы узнать побольше об упомянутых вами "пологових протиставленннях в іменах". Скорее всего это невероятно интересная тема, которая требует дальнейших исследований ввиду неизученности сего явления.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>