XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Франчук В.М. ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

аспірант Франчук В.М.

Уманський національний університет садівництва

ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Різний економічний, демографічний, історичний розвиток регіонів спричинив надмірну соціальну диференціацію регіонів України. При цьому диференціація за індексом людського розвитку істотно відрізняється від такої за економічними показниками. Це свідчить про те, що результати економічного розвитку в економічно розвинених регіонах не спрямовуються на гуманітарні цілі та не втілюються в розвитку людського потенціалу регіону [3]. Регіональні коливання обсягів заробітної плати та умов праці викликані значними галузевими відмінностями, що створює складні проблеми у забезпеченні єдиних національних стандартів рівня життя населення країни.

На сьогодні в нашій державі спостерігається ситуація надання освітніх послуг за різними стандартами якості освіти залежно від місця проживання. Доступ міського населення до закладів вищої освіти є набагато більшим, ніж у сільських жителів, що створює значні регіональні розбіжності в рівнях освіченості населення і, тим самим, іде врізнохід із нормами Конституції України.

Подолання соціальної нерівності регіонів України вимагає змін на державному рівні у вигляді прийняття відповідних законопроектів, постанов та цільових програм.  Наявність значних регіональних розбіжностей у доступі населення до базових соціальних послуг вимагає розроблення єдиних державних стандартів їх надання.

Тому, у Державній стратегії регіонального розвитку до 2015 року завдання регіональної політики України уточнені з урахуванням сучасних тенденцій і проблем у соціально-економічному розвитку держави й регіонів. Одним із найбільш пріоритетних напрямів цієї стратегії є  забезпечення розвитку людських ресурсів. Поліпшення якості людських ресурсів сприяє динамічному розвитку країни та її регіонів [1]. Реалізація політики їх розвитку здійснюватиметься з урахуванням регіональних особливостей демографічної ситуації, рівня зайнятості населення та його життя, що сприятиме створенню нових робочих місць, насамперед у сфері розвитку інновацій, перекваліфікації вивільнених працівників, поліпшенню соціально-трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками, забезпеченню самозайнятості населення, розвиткові фермерства, селянських господарств. підтримці малого і середнього бізнесу. Виконання цього завдання здійснюватиметься за такими пріоритетними напрямами:

- забезпечення високих стандартів навчання, доступного для працівників протягом усього періоду їх виробничої діяльності, поліпшення якості освіти;

- активізація співпраці у сфері освіти і науки - передбачається збільшення наукового потенціалу, активізація зовнішніх контактів навчальних закладів та дослідних установ;

- забезпечення повної зайнятості працездатного населення [2].

Реалізація цієї стратегії, на нашу думку, дозволить дещо зменшити диференціацію населення України за рівнем економічного розвитку та якістю освітніх послуг та значно підвищить трудовий потенціал населення. Що більше таких цільових програм буде розроблено, тим швидше зникнуть розбіжності соціально-економічного характеру у регіонах нашої країни.

Література:

1. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року. Затверджена  остановою КМУ № 1001 від 21 липня 2006 р.

2. Людський розвиток регіонів України: методика оцінки та сучасний стан. - К., 2002. - 123 с.

3. Теоретико-методологічні засади державної регіональної політики. - К.:, 2007. - 765 с. 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>