XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Фрідман Д.М. ПОБУДОВА МАРКЕТИНГОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ МОВИ ЗАПИТІВ SQL

Фрідман Дмитро Михайлович
Харківський інститут бізнесу і менеджменту

ПОБУДОВА МАРКЕТИНГОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ МОВИ ЗАПИТІВ SQL

На початку третього тисячоліття, за умов динамічного розвитку ринкових відносин, автоматизація процесів у галузі маркетингу стає стратегічним чинником конкуренції. Лише використання сучасних технологій дозволяє практично миттєво підключатися до будь-яких електронних масивів, одержувати всю необхідну інформацію і використовувати її для аналізу, прогнозування, прийняття управлінських рішень у сфері бізнесу, комерції та маркетингу.
Проектування інформаційних систем – це область контакту між економістом-замовником системи та програмістами, що виконують замовлення на її створення. Економіст-замовник, що не здатен грамотно поставити ціль для програміста ризикує отримати непотрібний товар. Тому виникає необхідність того, щоб економісти мали певні знання у сфері інформаційних систем і технологій, зокрема мов баз даних.
При створенні інформаційної системи виникає необхідність у виконанні ряду операцій із базою даних, у першу чергу це: додавання нової інформації в існуючі файли та додавання нових файлів у базу даних; модифікація інформації в існуючих файлах; пошук інформації в базі даних; видалення інформації з існуючих файлів та видалення файлів із бази даних.
Зростання кількості даних, необхідність їх збереження й обробки призвели до того, що виникла потреба в створенні стандартної мови баз даних, яка могла б функціонувати у великій кількості різних видів комп'ютерних систем. Така стандартна мова дозволяє користувачам легко маніпулювати даними незалежно від того, працюють вони на персональному комп'ютері або мережній робочій станції.
Structured Query Language (SQL) – це структурована мова запитів, що надає засоби створення й обробки даних у реляційних базах даних. Незалежність від специфіки комп'ютерних технологій, а також підтримка SQL лідерами промисловості в області технології реляційних баз даних зробили її основною стандартною мовою баз даних [1, С. 107].
Основні переваги мови SQL полягають у наступному:
– стандартність мови SQL – її використання в програмах стандартизовано міжнародними організаціями;
– незалежність від конкретних систем управління базами даних (СУБД) – всі розповсюджені СУБД використають SQL, завдяки якій реляційну базу даних і програми, які з нею працюють, можна перенести в іншу базу з мінімальними доробками;
– можливість створення інтерактивних запитів – SQL забезпечує користувачам негайний доступ до даних, при цьому в інтерактивному режимі можна одержати результат запиту за дуже короткий час без написання складної програми;
– можливість динамічної зміни й розширення структури бази даних – мова SQL навіть під час звертання до даних дозволяє маніпулювати структурою бази даних. Це велика перевага перед мовами статичного визначення даних, які забороняють доступ до бази даних під час зміни її структури.
В умовах високих темпів зростання обсягів інформації мова SQL є основою багатьох СУБД, тому що вона є потужним інструментом, що забезпечує користувачам, програмам й обчислювальним системам доступ до інформації, яка міститься в реляційних базах даних.
Література:
1. Глушаков С.В. Базы данных / С.В. Глушаков, Д.В. Ломотько – Х.: Фолио; М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 504 с.
e-mail: jetta_terens@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>