XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Фурман Р.С. МОДЕЛІ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Фурман Роман Сергійович

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 МОДЕЛІ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

В Україні реформа житлово-комунального господарства здійснюється вже досить давно. Ринкові реформи торкнулися багатьох аспектів функціонування ЖКГ, однак не стали фактором зростання якості житлово-комунального обслуговування населення та поліпшення умов його проживання.

Житлово-комунальне господарство в нашій країні тривалий час відносилося виключно до державного сектору економіки. Трансформаційні та структурні деформації в економіці періоду активних ринкових реформ обумовили сьогоднішній стан галузі. Вкрай високий ступінь зносу основних фондів ЖКГ в більшості регіонів України, важка фінансова ситуація на більшості підприємствах даної сфери, існуюча практика невиконання зобов'язань як з боку населення, так і з боку бюджетів різних рівнів, а також постачальників послуг, адміністративні, а не ринкові методи управління, відсутність прозорих та сталих „правил гри" обумовлюють кризовий стан в комунальній сфері.

При цьому житлово-комунальне господарство має величезний потенціал розвитку, річний обсяг споживання житлово-комунальних послуг постійно зростає.

Така ситуація викликає необхідність пошуку нових шляхів вирішення проблем підвищення ефективності функціонування ЖКГ з урахуванням сучасних умов розвитку економіки і суспільства.

Структурні перетворення проходять повільно та неефективно, провідні позиції в ЖКГ в регіонах України зберігаються за державою та комунальними підприємствами - перехід на конкурсне обслуговування житлового фонду тільки почався, існуюча система фінансування підприємств спричиняє постійне зростання дебіторської та кредиторської заборгованості.

Зарубіжний досвід функціонування житлово-комунального сектору показує, що його використання у вітчизняній практиці повинно бути ретельно продуманим і обґрунтованим. При цьому особлива увага повинна приділятися залученню в сферу житлово-комунального господарства професійного бізнесу і розвитку конкуренції як потужного стимулюючого ресурсу, що не вимагає додаткових бюджетних витрат.

Ефективна система функціонування ЖКГ буде створена тільки в тому випадку, якщо кожний із власників буде обирати на конкурсній основі саме ту управляючу компанію, яка в межах виділених фінансових ресурсів забезпечить найкраще утримання об'єктів житлово-комунального господарства і надання житлово-комунальних послуг населенню. Світова практика показує, що саме реалізація такої схеми дозволяє мінімізувати вартість утримування житлової нерухомості і створити комфортні і безпечні умови проживання.

Основні завдання, які необхідно вирішити:

- розкрити системний характер надання житлово-комунальних послуг населенню регіону;

- узагальнити зарубіжний досвід оцінки ефективності функціонування житлово-комунального господарства;

- оцінити результати функціонування житлово-комунального господарства в м. Вінниці;

- виявити та описати проблеми функціонування сучасного житлово-комунального господарства;

- сформувати стратегію підвищення ефективності функціонування житлово-комунального господарства в регіоні;

- обґрунтувати та побудувати модель узгодження інтересів виробників і споживачів житлово-комунальних послуг;

- розробити концепцію ефективного впровадження тарифно-цінового механізму надання житлово-комунальних послуг.

Необхідність розвитку професійного управління житловим фондом з метою створення цивілізованого ринку цих послуг є підставою для розробки бізнес-моделі управляючої організації як перспективної форми утримання житлового фонду регіону, що відображає технологію управління домоволодіннями і дозволяє забезпечити належну якість їх утримання. Впровадження розробленої моделі буде забезпечувати відповідний рівень ефективного господарювання.

Запропонована бізнес-модель повинна відображати технологію професійного управління багатоквартирними житловими будинками і включає наступні компоненти:

1. Технологія ведення бізнес. Це професійне управління житловими об'єктами - спеціалізована (відособлена від функцій власника) підприємницька діяльність із організації належного утримання житлового фонду, якісного обслуговування мешканців і розвитку об'єктів нерухомості в житловій сфері.

2. Організаційна структура, вона являє собою підсистему управляючої житлової організації, що складається зі структурних ланок і функцій, які забезпечують реалізацію управлінських рішень для досягнення основних цілей діяльності.

3. Організація праці персоналу.

4. Схема договірних відносин. Бізнес із управління житловими об'єктами включає організацію взаємин із власником, підрядниками, постачальниками комунальних послуг та мешканцями будинків.

5. Контрольні параметри оцінки бізнесу. Під результативністю бізнесу в даному випадку розуміється задоволення власника (замовника) і споживачів (мешканців), що призводить до збільшення обсягу замовлень і, отже, прибутковості бізнесу.

Результативність відображає ступінь досягнення цілей, поставлених власником, по суті це те, що одержують мешканці - поліпшення умов проживання тощо.

Література:

1. Хиврич Ю., Адамов О. «Реформа ЖКГ от А до Я» - К.:Предприятие ЦСТРИ, 2010.

e-mail:yurist_roma@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>