XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Галаган О. Я. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМ ТА РІЧКОВИМ ТРАНСПОРТОМ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ ГЛОБАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВІГАЦІЇ І ПОЗИЦІОНУВНАННЯ

Галаган О.Я.

Херсонська державна морська академія

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМ ТА РІЧКОВИМ ТРАНСПОРТОМ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ ГЛОБАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВІГАЦІЇ І ПОЗИЦІОНУВНАННЯ

Сьогодні, коли процес вільного переміщення людей і товарів по всьому світові відбувається дуже активно, транспортна галузь займає вагоме місце у народному господарстві будь-якої країни. На сьогодні у транспортній системі можна виокремити транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний, авіаційний, міський електротранспорт і метрополітен), промисловий залізничний транспорт, відомчий транспорт, трубопровідний транспорт і шляхи сполучення загального користування [1, с. 228-229]. Традиційно важливу роль у транспортній галузі відіграють міжнародні морські перевезення, які підпадають під сферу регулювання міжнародного морського права, та знаходяться у постійному розвитку, постійно зберігаючи при цьому у якості пріоритетних задач охорону людського життя на морі та забезпечення безпеки судноплавства.

Тема дослідження є актуальною через те, що кожна держава зацікавлена у забезпеченні безпечного процесу мореплавства при реалізації своїх національних інтересів у відкритому морі. Загальновизнаним є факт, що через міжнародний характер судноплавства діяльність, направлена на підвищення безпеки у морському судноплавстві, буде більш ефективною, якщо вона буде здійснюватися на міжнародному рівні, а не окремими країнами, які діють в односторонньому порядку і без координації іншими країнами. У епоху інформатизації основних сфер діяльності транспортна галузь втілює свої цільові задачі за допомогою інтегрованих інформаційних системи зв'язку, навігації та спостереження за рухомими об'єктами. Морський транспорт, будучи традиційним користувачем послуг радіозв'язку, завжди був зацікавлений у переведенні морського зв'язку на зв'язок із використанням штучних супутників Землі.

Як показує світовий досвід, застосування інформаційних навігаційно-телекомунікаційних технологій в транспортному комплексі призводить до економічних переваг, оскільки це дозволяє якісно підвищити рівень управління флотом та безпекою мореплавства, зокрема дає можливість для морського і річкового транспорту забезпечити високу точність проходження по заданому маршруту, підвищити безпеку навігації в умовах шельфу, у вузькостях і в портах, особливо в умовах поганої видимості, забезпечити оперативне проведення рятувальних робіт при виникненні аварійних ситуацій, скоротити час вантажно-розвантажувальних робіт у порту.

Досягненню цієї мети сприяла координація зусиль держав, зацікавлених у транспортному освоєнні Світового океану. Так, за ініціативою ІМО у 1975-1976 роках проходила міжнародна конференція, яка закінчилася прийняттям              3 вересня 1976 року Конвенції про міжнародну організацію морського супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ) і Експлуатаційну угоду. Вони набрали чинності 16 липня 1979 року, у результаті чого ІНМАРСАТ зайняла достойне місце серед організацій супутникового зв'язку, до яких нині входять ІНТЕЛСАТ, ІНМАРСАТ та ІНТЕРСУПУТНИК, які діють на глобальному рівні, а також ЮТЕЛСАТ, АРАБСАТ та інші організації, що функціонують на регіональні й основі, а також багато інших національних систем. При цьому для ІНМАРСАТ як універсальної, міжурядової самостійної міжнародної організації були характерні специфічні відносини із ІМО, засновані на принципі взаємної співпраці, складовими якого є принцип  взаємної поваги, узгодження діяльності (координації) та субординації [2, с. 43].

Необхідність сприяти підвищенню безпеки на морі стало головним завданням Міжнародної морської організації, зі створенням якої міжурядова співпраця в області судноплавства отримала новий імпульс. Протягом періоду своєї діяльності організацією було підготовлено велику кількість рекомендацій та конвенцій із багатьох питань забезпечення безпеки мореплавства. ІМО активно займається проблемою діяльнсоті міжнародної морської супутникової системи. Заслуговує уваги Міжнародна конвенція 1979 року щодо пошуку та рятування на морі, прийнята в рамках ІМО, яка зобов'язує сторони вживати належних заходів щодо пошуку та рятування людей, які зазнали лиха на морі та біля їх берегів. Крім того, у 1989 році була прийнята Міжнародна конвенція про рятування. На сьогоднішній день існуюча система зв'язку складається із відомчих розділених систем технологічного, зонового та магістрального зв'язку, реалізованого на аналогових морально і фізично застарілих пристроях. Внаслідок зазначених причин телекомунікаційні системи забезпечення управління рухомими об'єктами не відповідають сучасним вимогам, що є серйозною перешкодою для розвитку транспортної галузі України в цілому та її інтеграції в європейські транспортні системи. Введення в експлуатацію супутникових доповнень до глобальних навігаційних систем, таких, як WAAS у США і ЕGNOS у Європі, докорінно змінило підходи до забезпечення безпечної навігації. Такі міжнародні організації, як ІСАО, ІМО, UІС і UN/ЕСЕ у своїх документах відзначили, що супутникові навігаційні системи і їхні космічні доповнення є найбільш пріоритетними засобами для вирішення проблем управління транспортними об'єктами.

Таким чином, ефективність впровадження інформаційних та навігаційно-телекомунікаційних технологій у транспортному комплексі не обмежується тільки сферою навігації та позиціонування. Використання зазначених технологій призводить до зниження собівартості робіт, які, у свою чергу, забезпечують безперебійне функціонування транспортного комплексу взагалі.

Література:

1. Ведєрніков Ю.А., Шкарупа В.К. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - с.228-229

2. Ханин М.С. Международные транспортные организации. - М.: ТранcЛит, 2008. - С.43


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>