XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гаврилюк К.П. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Гаврилюк Катерина Павлівна

Луцький педагогічний коледж

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Система освіти як інститут соціалізації відіграє важливу роль у соціумі і сприяє реалізації функцій і цілей процесу розвитку суспільних відносин.

Розглядаючи освіту як цілісний безперервний процес соціалізації особистості (дошкільна, шкільна, вища, післядипломна), варто виділити дві основні групи її цілей. Перша група цілей стосується глобальних функцій освіти як соціального інституту, пов'язаних із станом та перспективами розвитку суспільства. Друга група цілей стосується формування особистості конкретної людини в єдності її інтелектуальних, світоглядних і емоційно-вольових якостей.

Статус школяра і статус студента розділяє незначний час, однак різниця у соціально-психологічному відчутті особистості тут досить суттєва.  У цей період дуже важливою стає роль педагога. Саме він, педагог, як значуща частина мікросоціуму, в якому формується особистість майбутнього повноправного члена суспільства, може або сприяти якісній адаптації та соціалізації особистості студента, його самоідентифікації у всіх проявах життєдіяльності, або лишатися осторонь цього процесу.

Роль педагога можна визначити як роль куратора, координатора, супервайзера. Такий куратор, по-перше, допомагає кожному окремо розпізнати та прийняти свій індивідуальний унікальний світ у всьому розмаїтті його відтінків та проявів; вичленити ті риси та якості, які необхідно розвивати і зміцнювати; ті, які потребують допомоги у розвитку; а також ті, котрі слід зігнорувати чи знівелювати. По-друге, такий педагог вчить та особистим прикладом показує визнання та прийняття світу інших у всьому його розмаїтті, сприяє реалізації особистісного потенціалу та позбавленню небажаних проявів інших членів колективу, акцентує право існування, визнання та прийняття індивідуальності кожного на рівноправному рівні, а також можливість і значущість включення цього унікального до системи, яка є єдиним живим організмом за наявності у ній всіх індивідуальних елементів.

Виходячи з вищесказаного, в даних умовах проблемі соціальної компетенції студента надається    пріоритетне    значення.    Впровадження    нових    форм    занять    зі  студентами сприяє підвищенню її ефективності. Зокрема: заняття-дискусія, заняття-конференція, заняття брейн-ринг, інтегровані заняття, ділові ігри, дебати, біржа молодіжних ініціатив є досить продуктивними.

Важливою складовою соціалізації студента є ефективна організація самостійної роботи студентів.  Відомо, що у вузах США та Німеччини є позитивний досвід впровадження посади академічного консультанта, мета якого є швидка, ефективна соціалізація студента. Цей досвід варто взяти до уваги у плануванні самостійної та індивідуальної роботи студента у педагогічному коледжі.

Практика свідчить, що сучасна молода людина, яка приходить у вищі навчальні заклади зі шкільної лави, - це не байдужа особистість. Як правило, молоді люди сповнені енергії, творчого потенціалу та бажання розкрити його. Та іноді вони стримують себе, остерігаються продемонструвати позитивні риси своєї особистості, боючись нерозуміння та неприйняття як з боку своїх ровесників, так і з боку представників старших поколінь. І цей страх міцніє, коли молоді люди натрапляють на стіну байдужості, застарілі стереотипи, заперечення творчої ініціативи, всього нового, незвичного. Від педагогів багато в чому залежить, чи вдягнуть вони у майбутньому маску байдужості, а чи сформуються як індивідуальності, що самоактуалізуються, самореалізуються, прагнуть до зміцнення групи, колективу, суспільства.

Література:

1.Карпов А.С. Психолого-методические проблемы подготовки будущих учителей // Иностр. яз. в школе. - 1997 - №3 - с. 62-

2.Розенбаум Е.М., Самойлов А.Е. О профессиональной подготовке учителя в университете // Иностр. яз. в высш. школе. - 1991. - Вып. 23. - с. 72-80


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>