XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гайдук Л. Л. ТРАДИЦІЙНІ ТА НОВІТНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ДЛЯ УСПІШНОГО ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ

Викладач Гайдук Людмила Леонідівна

Національний технічний університет України «КПІ»

ТРАДИЦІЙНІ ТА НОВІТНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ДЛЯ УСПІШНОГО ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ

          Інноваційні процеси у сфері сучасної техніки й технології, а також діяльність численних спільних підприємств науково-дослідного, науково-виробничого вимагають професійного міжкультурного спілкування фахівців. Без такого спілкування стає важким оперативний обмін інформацією, координація дій, досягнення взаєморозуміння, вироблення оптимальних і взаємоприйнятних організаційних, технічних і соціальних рішень.

Сьогодні  не  є достатнім  розглядання форми вивчення іноземної мови через навчання мові і мовленню, де основним засобом та джерелом інформації виступає підручник. Сучасні підходи до вивчення іноземної мови передбачають не лише озброєння студентів комплексом знань, навичок і вмінь у різних видах мовленнєвої діяльності, але й повинні надавати достатні знання також і про країну, мова якої вивчається. Слід зазначити, що такий матеріал завжди викликає  зацікавленість студентів, оскільки він є новим для них.

Підхід до організації процесу навчання іноземної мови має бути компетентним, оскільки користувачі мови мають виконувати певні завдання у певних умовах, специфічному оточенні та в окремій сфері діяльності. Поняття компетентності визначається як набір знань, навичок та відносин, що дають змогу особистості ефективно здійснювати діяльність або виконувати певні функції, спрямовані на набуття певних стандартів у галузі професії або виду діяльності.

Ефективність та якість навчання значно зростає за умови ефективного використання технічних та наочних матеріалів. Інновації, що сприяють сучасній організації навчального процесу, є комп'ютерними й програмними.

На уроках іноземної мови перевага надається використанню мультімедійних засобів. Основою цих програм складають вправи, спрямованні на розвиток фонетичних навичок на кожному уроці, на кожному рівні, протягом усього процесу навчання. У студентів є можливість прослуховувати аудіо матеріали та продивлятися відеоматеріали записані носіями мови, це допомагає студентам корегувати свою вимову. Що стосується роботи над формуванням таких важливих навичок, як говоріння й аудіювання, то при навчанні іноземній мові за допомогою мультимедійних програми, кожен з уроків включає окрему розмовну тему, що дозволяє постійно підтримувати у студентів жвавий інтерес до вивчення мови й уникнути тієї монотонності, що може іноді виникати на заняттях за традиційною методикою, коли на вивчення однієї теми виділяється кілька занять. При використанні мультимедійних програм студенти вже після кількох занять напрацьовують хоча й обмежений, але активний словниковий запас, що дає їм можливість спілкуватися на різні теми, висловлювати свої думки, складати діалоги.

Отже, не слід забувати про традиційну методику навчання, а варто комбінувати різні підходи,  для досягнення необхідного результату - формування комунікативних умінь і навичок при оволодінні іноземною мовою.

Література:

•1. Бех П.О. Концепція викладання іноземних мов в Украіні / П.О. Бех, Л.В. Біркун // Іноземні мови. - 1996. - №2. - С. 3 - 8.

•2. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / Е.И.Пассов. - М.: Просвещение. 1985. - 207 с.

•3. Гапонова С.В. Сучасні методи викладання іноземних мов за рубежем / С.В.Гапонова// Іноземні мови. - 1998. - №1. - С. 24-31.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>