XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гелетій Н.П. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ БУДІВЕЛЬ УРБАНІЗОВАНОГО ПРОСТОРУ НА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ ЛЮДИНИ

Гелетій Наталя Петрівна

Мелітопольський державний агротехнологічний університет

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ БУДІВЕЛЬ УРБАНІЗОВАНОГО ПРОСТОРУ НА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ ЛЮДИНИ

В роботі представлені результати вивчення впливу архітектурних форм урбанізованого ландшафту на психофізіологічний комфорт людини. Метою нашого дослідження було визначення зорового сприйняття людини об'єктів візуального середовища міста Мелітополя. Для оцінки урбанізованого ландшафту була використана методика аналізу ступеня агресивності будівель, розроблена Філіном В.А [1, 2].

         В експерименті взяли участь 35 студентів у віці 17-20 років, що не мали порушень органів зору і відрізнялись за напрямом навчання, темпераментом, а також місцем мешкання.

Одним з важливих завдань дослідження було визначення коефіцієнта агресивності, що дозволило виявити, яким чином людина сприймає візуальне середовища, залежно від його індивідуальних особливостей [3]. Критерієм для оцінки служили психофізіологічні відчуття випробовуваних, виявлених шляхом відповідей на запропоновані ним тести.

Коефіцієнт агресивності розраховувався за формулою:

Кагр. = 1 / Р × 100,

де Р - середня кількість балів.

Завдання експерименту полягали в тому, щоб визначити коефіцієнти агресивності сучасних архітектурних будівель і на основі цього виявити вплив архітектурних форм будівель урбанізованого простору на психофізіологічний комфорт людини. Також нами було поставлено завдання визначити зміни  коефіцієнта агресивності при імітаційному фарбуванні даних будівель, а також виявлення впливу кольору як психофізіологічної характеристики на формування комфортного міського середовища.

Нами була розроблена спеціальна анкета, що дозволяє оцінити ступінь агресивності візуальної середовища, критерієм якої служили психофізіологічні відчуття випробовуваних на запропоновані ним фотографії (тести), а також оцінити вплив кольору як психофізіологічної середоутворюючої  характеристики. В результаті, були виявлені ступені агресивності архітектурних будівель [5] і зміни цієї характеристики за допомогою кольору.

На основі психофізіологічного тестування була проведена оцінка комфортності зорового сприйняття окремих будівель сучасної архітектури (9 тестів) за допомогою чорно-білих знімків, які оцінювались респондентами за п'ятибальною шкалою [5].

В результаті проведеної роботи з'ясувалося, що при оцінці чорно-білих знімків найбільш сприятливою дією характеризувалась будівлі, яка є прикладом  поєднання сучасної архітектури з класичними архітектурними елементами.

         Найбільшою привабливістю характеризувались такі елементи, як арки, розташування вікон на округлих виступах, закруглені кути будівлі. Все це значно пом'якшує агресивність будівель та привертає до себе увагу.

Найбільш агресивними були визначені будівлі, що є типовим прикладом  агресивного візуального середовища. Наявність однакових вікон, прямих кутів, велика кількість елементів, що повторюються, в поєднанні з сірим кольором,  повністю відповідають поняттю агресивне середовище.

Проаналізувавши кольорові знімки цих же будівель ми отримали наступні дані: найбільшою привабливістю характеризувався тест «головний корпус Таврійського державного агротехнологічного університету» (Кагр.=21,09%), серед відповідей респондентів найбільш поширеними характеристиками опису його привабливості було визначено - «колір додає будівлі свіжість», «розфарбовування оживляє будівлю», «дуже красиво, яскраво, оригінально». Даний комплекс хотілося б особливо виділити, оскільки при оцінці чорно-білого тесту було отримано значення Кагр.=28%, а при оцінці кольорового тесту воно дорівнювало вже 21%. Дані  зміни значень коефіцієнта агресивності є доказом впливу кольору як психофізіологічної характеристики на формування комфортного міського середовища.

Декілька тестів продемонстрували збільшення коефіцієнтів агресивності, що свідчить на невдалий підбір кольору (здебільшого сірий), оскільки цей колір  додає величезній гомогенній поверхні холодність та безживність.

На основі даних психофізіологічного впливу архітектурних форм можна сказати, що дані експерименту наочно демонструють вплив сучасних силуетів архітектурних будівель на психофізіологічний комфорт людини і підтверджують негативний вплив агресивних і гомогенних візуальних площ.

Результати оцінки чорно-білих і кольорових будівель показали, що колір є  потужним психофізіологічним чинником формування візуального середовища. Формування комфортності за допомогою кольору визначається правильним раціональним підбором колірної гамми для кожної окремої будівлі та комплексу будівель в цілому.

Література:

Филин В.А. «Видеоэкология. Что для глаза хорошо, а что - плохо». - М.: Видеоэкология, 2006. - 512 с.

Филин В.А. Автоматия саккад. - М.: Изд-во МГУ, 2002. - 240 с.

Владимиров В.В. Расселение и экология, - М.: Стройиздат, 1996. - 392 с.

Городков А.В., Федосова С.И. Методика оценки агрессивности визуальных полей городской среды // Вестник МАНЭБ. 2006. - Т. 11. - № 3. - С. 30-35. 

Воробьев Г., Иванова Е. Колористика и экология // Колористика города. - 1997. - Т II. - С.55-61.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>