XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Герасимчук В. В. ФОРМУВАННЯ ІНТОНАЦІЙНО-МЕЛОДИЧНОГО СЛУХУ МАЙБУТНЬОГО МУЗИКАНТА-ПРОФЕСІОНАЛА У ПРОЦЕСІ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Герасимчук В. В.,

викладач фортепіано

Луцького педагогічного коледжу

ФОРМУВАННЯ ІНТОНАЦІЙНО-МЕЛОДИЧНОГО СЛУХУ МАЙБУТНЬОГО МУЗИКАНТА-ПРОФЕСІОНАЛА У ПРОЦЕСІ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Виховання і розвиток слухових якостей є одним із головних завдань в музичній педагогіці. У процесі розвитку різних видів музичного слуху першочергове значення має формування інтонаційно-мелодичного слуху, що передбачає здатність сприймати музику як організовану послідовність логічно пов'язаних між собою інтонацій, що створюють у своїй сукупності той чи інший художній образ.

Інтонаційно-мелодичний слух формується у багатьох випадках довільно і стихійно в різних видах музичної діяльності, починаючи з найпростішої - слухання музики. Якщо говорити про музично-виховну роботу в загальноосвітній школі, то практично всі види і напрямки цієї роботи, як от: музичні ігри, участь в хорах, вокальних ансамблях, власноручне освоєння елементарного музичного інструментарію, музичні імпровізації - все це тією чи іншою мірою формує інтонаційно-мелодичний слух і разом з тим розвиває здібність до сприймання музичних явищ.

Професійна музична діяльність зазвичай вимагає високорозвиненого, витонченого інтонаційно-мелодичного слуху, тому у процесі підготовки майбутніх музикантів-професіоналів недостатньо спонтанного, довільного формування цієї слухової якості. Рівень її розвитку має особливе значення у здійсненні музично-виконавської діяльності музиканта, оскільки від уміння виконавця проникнути в сутність музичної виразності залежить повнота і глибина музичного сприйняття слухача.

Кристалізація і професійне витончення інтонаційно-мелодичного слуху музиканта-виконавця безпосередньо пов'язані з роботою над музичною інтонацією в процесі емоційного осягнення-переживання інтонації, проникнення в її експресивно-психологічну суть і адекватного відтворення (голосом, на інструменті) «почутого» в даній інтонації. Б. В. Асаф'єв підкреслював: «...Інтонація - першочергової важливості фактор: осмислення звучання, а не просто відхилення від норми (чиста чи нечиста подача звуку). Без інтонування і поза інтонуванням музика не існує» [1, с. 198].

Підкреслюючи значення формування інтонаційно-мелодичного слуху, доцільно згадати вислів К. М. Ігумнова, який наголошував, що «основним у процесі вивчення музичного твору вважає інтонацію» і від «уміння передати інтонаційний зміст творів значною мірою залежить змістовність виконання» [2, с. 55].

Основи формування інтонаційно-мелодичного слуху виконавця починаються безпосередньо з «вимови» інтервалу - найменшого інтонаційного комплексу. Мелодичний інтервал у процесі розгортання музичного руху - це завжди певна міра напруги, яка виникає при подоланні певної звукової віддалі. Експресивно-виконавська «вимова» інтервалу, відчуття його пружності, опірності, психологічної «вагомості» - необхідна умова емоційно змістовного мелодичного висловлювання. С. І. Савшинський стверджував, що мелодичний малюнок та його інтерваліка повинні бути «пережиті» музикантом-виконавцем. І якщо виконавцеві байдуже, як він «крокує» в мелодії на близький чи далекий інтервал, чи буде цей інтервал консонуючим чи дисонуючим, залишається він у межах ладу чи виходить за його межі, то це означає, що такий виконавець не чує виразності мелодії і неспроможний її виразно проінтонувати [3, с. 74-75].

Осмислення-втілення «повздовжніх» інтонацій-інтервалів складає тільки один аспект проблеми виховання інтонаційно-мелодичного слуху. Другий аспект відображається у сприйнятті і відтворенні мелодичного цілого - різних за протяжністю, структурно завершених горизонтальних звукових послідовностей, що логічно і поступово розкривають тематичну ідею. Здатність проникати слухом далеко вперед по горизонталі, відчувати будь-яку мить у взаємозв'язку з попередньою і наступною, музично мислити і діяти так, щоб «мале вбиралось більшим, а більше - ще більш значним, щоб часткові завдання підпорядковувались центральним» (Л. А. Баренбойм), має безпосереднє відношення до функціональних проявів інтонаційно-мелодичного слуху [4,
с. 113-114]. По суті рівень його розвитку відображає рівень розвитку здібності сприймати-переживати музику. Здібність горизонтально чути музику життєво необхідна у музично-виконавському мистецтві. В умовах кваліфікованого навчання вона повинна розвиватися і удосконалюватися. Для того, щоб гра музиканта по-справжньому вражала, вчив К. М. Ігумнов, необхідно вміти горизонтально мислити, кожну інтонацію розглядати у загальному взаємозв'язку і відповідно до цього надавати їй того чи іншого характеру [2,
с. 58].

Надійним шляхом у виробленні інтонаційно-мелодичного слуху під час навчання гри на інструменті є вокалізація інструментального мелосу, пошуки у звучанні емоційного тепла, властивого людському голосу.

Таким чином, перспективи розвитку професійного слуху музиканта тісно пов'язані з якістю формування інтонаційно-мелодичного слуху. Удосконалення цієї здібності обумовлюється загальною активізацією музично-слухової діяльності учня, мірою її напруження, динамізму, ініціативності під час занять музикою, а також розвиненістю асоціативного мислення.

Література:

1. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. - 2-е изд. - Л.: «Музыка», 1971. - 376 с.

2. Мильштейн Я. И. Исполнительские и педагогические принципы
К. Н. Игумнова // Мастера советской пианистической школы. - М.: Музгиз, 1961. - С. 40-114.

3. Савшинский С. И. Пианист и его работа. - Л.: Сов. композитор, 1961. - 271 с.

4. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика / Под. ред. Г. М. Цыпина. - М.: Изд. центр «Академия», 2003. - 368 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>