XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Герелиця Р.О. ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР В ТРАНСПОРНІЙ ЛОГІСТИЦІ АПК

аспірант Герелиця Р.О.
Житомирський національний агроекологічний університет

ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР В ТРАНСПОРНІЙ ЛОГІСТИЦІ АПК

Постановка проблеми
На сучасному етапі розвитку суспільного виробництва питанням екології та енергозбереження приділяється чи не найбільша увага і пріоритетність. Саме стан навколишнього середовища впливає на життя та здоров’я людей. В сільському господарстві ці питання також актуальні, оскільки саме від екологізації виробництва продуктів харчування в значній мірі залежить здоров’я населення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Питанням вивчення впливу транспорту на екологію присвячені праці вітчизняних та світових вчених Котелянця В.І., Лімонта А.С., Смирнова І.Г., Міротіна Л.Б. та ін. Але питання екологізації транспорту в АПК є мало вивченими та потребують подальших досліджень.
Результати досліджень
Наразі екологічний підхід є характерним для усіх напрямків суспільно – економічного розвитку. Питання екологізації логістики вже досить давно вивчаються західними вченими, ними впроваджено термін "зелена логістика" (Green Logistics), а напрям екологізації ланцюгів постачання отримав свою назву – інвайронменталізм [2].
В сучасних умовах рівень екологічної обізнаності населення зріс, але проблеми екології від цього не вирішились. Транспорт – один із найбільших забруднювачів навколишнього середовища. Транспортні засоби в АПК зв’язані з об’єктами виробництва – живими організмами (тваринами і рослинами) і негативно на них впливають. Сільський транспорт значну частину пробігу здійснює по полях, чим зумовлює ущільнення верхнього родючого шару земної кори. Зменшити даний вплив можна шляхом використання шин низького та наднизького тиску, використанням технічних засобів для зменшення буксування та ковзання рушіїв, які при цьому руйнують структуру ґрунту. Але, звичайно ж найбільший вплив на екологію транспорт здійснює своїми відпрацьованими газами (викидами). Шкідлива дія викидів визначається негативним впливом на ґрунти, підвищенням парникового ефекту, сприянню утворення і випадання кислотних дощів, забрудненням повітря, шумами і ін.
Таблиця 1
Основні шкідливі викиди від роботи транспорту та їх вплив на навколишнє середовище

Негативна дія

Речовина

двоокис

вуглецю

СО2

оксиди

азоту

NO

дисперс-

ні

частини

двоокис

сірки

SO2

вуглеводні

сполуки

НС

свинець

Pb

Погіршення здоров’я

 

!

!

!

!

!

Парниковий ефект

!!

 

!

 

 

 

Утворення кислотних

дощів

 

!

 

!!

 

 

Забруднення ґрунту

 

!

 

!

 

 

Забруднення повітря

 

!

!

 

!

!!

Корозія металів

 

!

 

!

 

 

!! – посилена дія. [2]

Контроль над викидами свинцю в ЄС та північній Європі не здійснюється, оскільки в цих країнах заборонено використання етилованого бензину, який має в своєму складі вуглець. В Україні, як і в інших країнах СНД, етилований бензин ще використовується.
Найнебезпечнішими є викиди двоокису вуглецю, який значно підсилює дію парникового ефекту і призводить до глобального потепління. Так, на початку 21 століття обсяг викидів СО2 в країнах ЄС складав 3048000 млн. тон, з них 26 % припадає на транспорт [1]. Оксиди азоту небезпечні тим, що вони беруть участь у фотохімічних реакціях утворення смогу. Відповідно до Європейських стандартів, запроваджених в 1996 році, вміст сірки в дизельному паливі не повинен перевищувати 0,005 г/л, а за стандартами країн СНД – 1,7 г/л. ООН введені нові стандарти на токсичність та димність відпрацьованих газів – стандарти Євро-2 і Євро-3 (Правила ЕТК ООН №49) [3].
Таблиця 2

Екологічні стандарти ЄС

Екологічний

стандарт

Дата

впровадження

Показник, г/кг

СО2

НС

NO

Тверді

частини

Evro - 1

01.07.1992

4,5

1,1

8,0

0,36

Evro – 2

01.01.1995

4,0

1,1

7,0

0,15

Evro – 3

01.10.2000

2,1

0,66

5,0

0,10

Evro – 4

01.10.2005.

1,5

0,46

3,5

0,02

Evro - 5

2008

1,5

0,46

2,0

0,02

EEY*

 

 

0,25

 

 

*- найвищий екологічний стандарт

Використання вантажних автомобілів, що працюють на природному газі є одним із пріоритетних напрямків екологізації транспортної логістики. Природний газ відповідає вимогам EEY.
Водії транспортних засобів крім впливу шкідливих викидів також підлягають негативній дії шумів, вібрацій, інфразвуку безпосередньо на робочому місці. Переважна більшість вантажних автомобілів та тракторів в сільськогосподарських підприємствах експлуатуються ще з радянських часів, і звичайно ж ці технічні засоби є морально старими і не відповідають сучасним екологічним вимогам і стандартам.
Таблиця 3

Вимоги до робочої зони водіїв

Показники

Розмірність

Допустиме значення

Шум в кабіні

                      вантажні автомобілі

                      легкові автомобілі

 

дБА

 

70

60

Освітленість покриття доріг

лк

2-20

Яскравість покриття доріг

кд/м2

0,2-1,6

Рівномірність освітленості (перепади)

        сонячна погода

        похмура дощова погода

 

 

1:3

1:1,6

Освітленість в кабіні

лк

10*

Зона очищення склоочисником

м2

0,4

* - на рівні приладового щитка [3].
Для зменшення шкідливого впливу даних факторів необхідно вдосконалювати конструкції автомобілів і тракторів, проводити навчання водіїв, впроваджувати на виробництві екологічний (зелений) менеджмент, вчасно і якісно виконувати ТО, слідкувати за станом доріг та під’їздів, очищати дорожні знаки, проводити екологічний моніторинг.
Ще одним важливим чинником, який з кожним роком стрімко зростає і вносить свої негативні корективи на навколишнє природне середовище є відходи від експлуатації транспортних засобів. В першу чергу це стосується автомобільних шин. Утилізація шин є великою проблемою глобальних масштабів. Тільки в Англії щорічно кількість автомобільних шин зростає на 30 млн. штук [2]. В ЄС з 2000 року введено закони, згідно яких усі зношені шини мають бути відновлені, перероблені або використані в якості палива. Аналогічна ситуація з акумуляторами і відпрацьованим мастилом.
Висновки
Вплив транспорту на екологію носить техногенний характер. Відпрацьовані гази складають третину усіх шкідливих викидів. Для покращення екологічної ситуації слід застосовувати комплекс економічних, організаційних та технічних заходів. Зокрема, організовувати раціональні маршрути руху, проводити навчання та стимулювання водіїв, шукати та використовувати альтернативні джерела енергії. На державному рівні слід вирішити питання впровадження європейських екологічних стандартів.
Література:
1. Беспалов Р.С. Транспортная логистика. Новейшие технологи построения эффективной системы доставки / Роман Сергеевич Беспалов. – Москва: Вершина, 2007. – 384с.
2. Смирнов І.Г. Транспортна логістика: Навч. пос. / І.Г. Смирнов, Т.В. Косарева. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224с.
3. Управління автомобільним транспортом: Навч. пос. / П.Р. Левковець, Д.В. Зеркалов, О.І. Мельниченко, О.Г. Козаченко. – К.: Арістей, 2008. – 420с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>