XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гиренко Ю.В., Сідлецький А.Ю., Студілко В.Л. СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

Гиренко Ю.В., Сідлецький А.Ю., Студілко В.Л.

Вінницький національний аграрний університет

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

Впровадження ринкових відносин, створення в країні нових механізмів регулювання та управління економікою, здійснення приватизації - ці та інші фактори значно впливають на створення ефективного, регульованого державою та інтегрованого у ринку цінних паперів в Україні.

Згідно із Законом України " Про цінні папери та фондову біржу " цінні папери - це документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовах їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам [1].

Цінні папери виконують мобілізаційну, управлінську, запозичу вальну, розрахункову, забезпечувальну та перерозподільчу функції.

Мобілізаційна функція стосується практично усіх видів цінних паперів. Суть цієї функції полягає в тому, що підприємство чи держава, з метою поліпшення фінансового стану приймає рішення про випуск того чи іншого цінного папера, мобілізуючи значні кошти на розвиток власної діяльності.

Управлінська функція означає наявність у власника того чи іншого виду цінного паперу і можливість брати участь в управлінні діяльності сегмента.

Суть запозичувальної функції у тому, що емітент здійснює випуск цінних паперів з метою запозичення грошей чи отримання кредиту у власника цінних паперів.

Завдяки розрахунковій функції цінні папери можуть виступати засобом розрахунку (платежу), тобто ними можливо сплачувати вартість товарів, робіт чи послуг або ж сплачувати вартість інших акцій.

Забезпечувальна функція полягає у тому, що з метою зменшення ризику боржник (покупець) може передавати свої цінні папери кредитору (продавцю) під заставу як гарантію того, що у випадку невиконання своїх зобов'язань відповідні збитки кредитора будуть відшкодовані за рахунок вартості вказаних цінних паперів.

Перерозподільча функція означає, що коли цінні папери потрапляють на вторинний ринок, то там відбувається своєрідний перерозподіл капіталу між різними галузями господарства, забезпечуючи розвиток тих чи інших галузей.

Розглянемо один із головних показників розвитку ринку цінних паперів, показник обсягу випуску цінних паперів.

У 2010 році загальний обсяг зареєстрованих державною комісією з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) випусків емісійних цінних паперів становив 95,55 млрд. грн., із них:

•·       акцій - 40,59 млрд. грн.;

•·       облігацій підприємств - 9,49 млрд. грн.;

•·       опціонів - 2,57 млн. грн.;

•·       інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів - 36,60 млрд. грн.;

•·       акцій корпоративних інвестиційних фондів - 8,87млрд. грн.[2, с.13].

Акції - це цінний папір, без встановленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у структурному капіталі акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власнику на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

У 2010 році найбільші обсяги випуску акцій зареєстровано комерційними банками (відкритими та публічними акціонерними товариствами) на суму 23,33 млрд. грн., і підприємствами - відкритими акціонерними товариствами та публічними акціонерними товариствами на суму - 13,77 млрд. грн.

Найбільший обсяг зареєстрованих акцій зафіксовано у IV кварталі 2010 року - 13,70 млрд. грн., а найменший у ІІ кварталі - 7,56 млрд. грн. [2, с.15].

У 2010 році Комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано 4976 випусків простих іменних акцій на суму 39,74 млрд. грн., та випусків привілейованих акцій на суму 0,85 млн. грн.

Найбільшими емітентами акцій у 2010 році були: ПАТ НАК " Нафтогаз України " - 7400 млн. грн.; ПАТ " ВТБ Банк " - 2487 млн. грн.; ПАТ " Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча " - 2254,89 млн. грн.; ПАТ АКБ " Форум " - 2175,04 млн. грн.; ПАТ " Державний експортно - інмортний банк України " - 1799,99 млн.грн. [2, с.16].

Обсяг зареєстрованих комісією випусків акцій у 2010 році значно зменшився порівняно з 2009 роком. У 2009 році, випуск акцій становив 101,07 млрд. грн., а в 2010 році - 40,59 млрд. грн. [2, 14].

Сьогодні фондовий ринок не виконує своїх функцій, не сприяє залученню інвестицій і перерозподілу капіталу. Крім того, потребує вирішення ціла низка проблем, а саме:

•·        високий ступінь ризиків;

•·        відсутність відкритого доступу до інформації;

•·        недосконалість нормативно-правового забезпечення;

•·        порушення прав інвесторів [3].

А тому, основними напрямами розвитку фондового ринку та ринку цінних паперів є:

•·       удосконалення захисту прав інвесторів;

•·       розвитку інструментів ринку цінних паперів;

•·       розвиток інвестиційної інфраструктури;

•·       вдосконалення законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

Ринок цінних паперів України перебуває на стадії становлення. Якщо буде зроблене реформування ринку цінних паперів, залучення в нього інвестицій, то це прискорить розвиток фондового ринку в Україні, що в свою чергу позитивно вплине на масовий вияв довіри до українських цінних паперів.

Література:

•1.     Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. №3480. - ІV.

•2.     Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2008 рік // Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. - К., 2009.

•3.     Терещенко Г.М. Проблеми становлення та напрями удосконалення функціонування ринку цінних паперів в Україні // Г.М. Терещенко / Фінанси України. - 2007. - №6. - С. 24-27.

  


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>