XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Глинчук Л.Я. ОБОЛОНКА ESZ 1.0 ДЛЯ СТВОРЕНЯ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ З ВБУДОВАНИМ АЛГОРИТМОМ КРИПТОГРАФІЧНОГО СТИСНЕННЯ

Глинчук Людмила Ярославівна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОБОЛОНКА ESZ 1.0 ДЛЯ СТВОРЕНЯ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ З ВБУДОВАНИМ АЛГОРИТМОМ КРИПТОГРАФІЧНОГО СТИСНЕННЯ

Зараз важко уявити собі сферу життя людини, якої б не торкнулися інформаційні технології, що стрімко розвиваються. Розроблена величезна безліч програм, що являються незамінними інструментами людини у всіх галузях життєдіяльності. Одними з найбільш яскравих представників таких програм є експертні системи. Експертна система – окрема, так звана інтелектуальна, програма, яка здатна робити логічні висновки на основі знань у конкретній предметній області, забезпечуючи тим самим розв'язання необхідних задач. Спектр їхнього застосування як класу програм дуже широкий, але в той же час кожна така програма сама по собі має досить вузькі специфічні для її предметної галузі властивості і являється всеосяжною для своєї предметної галузі. [2]
При створенні оболонки, яка має можливості побудови ЕС та можливості шифрування і стиснення бази знань (а також зворотній процес – дешифрування-розпаковування), ідеологія функціонування якої передбачає мінімальну участь експерта, до послуг людства буде наданий універсальний засіб, що дозволяє вирішувати визначений клас завдань, не обмежуючи, при цьому, предметну галузь розв'язуваного завдання та дозволяє вирішувати проблеми стосовно одночасного захисту та зменшення об’єму бази знань. Більш того, розповсюдження оболонки створення таких систем могло б дозволити широкому колу користувачів, що не мають спеціальних навичок програміста, але являються експертами в якій-небудь галузі створювати й використовувати подібні системи і бути впевненими у тому, що база знань буде непошкодженою і не буде займати багато місця.
Метою роботи було створення оболонки, яка включає всі вищезазначені можливості.
В оболонці ESZ 1.0 для окремої експертної системи створюється 2 файли (база знань, база діагнозів): перший файл містить назву, власника, пароль для входу в експертну систему, об’єкти конкретної області знань, можливі запитання та відповіді, що стосуються об’єктів; другий файл містить шифр діагнозу і сам діагноз (передбачаються усі можливі випадки). Кожен файл можна заповнити як вручну, так і за допомогою спеціальних передбачених форм. Оболонка має вбудований алгоритм криптографічного стиснення, який дозволяє одночасно зашифрувати та стиснути файл даних та алгоритм, який виконує дешифрування-розпаковування. Алгоритм побудований на основі системи числення (в літературі частіше зустрічається як дерево) Штерна-Броко.
Зашифрування (захист бази знань) здійснюється наступним чином: береться черговий рядок файлу і згідно пунктів алгоритму [1] виконується перетворення, в результаті якого отримується число (алгоритмом передбачено щоб число містило не більше чотирьох символів) і ключ (ключ являє собою матрицю чисел, яка утворюється в результаті перетворень). Після усіх перетворень отримуємо два файли: один файл містить кількість чисел рівну кількості рядків вхідного файлу і відповідно це і є результат (файл чисел, який займає набагато менше місця, ніж вхідний файл); інший файл – містить ключі для необхідного дешифрування-розпаковування. Для більшої надійності, бази можна по новому зашифровувати, при кожному наступному зашифруванні міняється все – цифровий файл стає іншим і файл ключів генерується інший. Таку перетворену базу зручно переносити та пересилати, оскільки її об’єм набагато менший від початкової, зберігати, тому що вона зашифрована і для її розшифрування потрібно щонайменше знати алгоритм перетворення і мати файл ключів.
Література:
1. Глинчук Л. Я. Алгоритм криптографічного стиснення інформації за допомогою дерева Штерна-Брокко // VI Міжнародна науково-практична конференція з ПРОГРАМУВАННЯ УкрПРОГ’2008, Київ, с. 575.
2. Коварська А. В., Автореферат випускної роботи [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua/2007/fvti/kovarskaya/diss/indexu.htm

e-mail: Lyda5@bigmir.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>