XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гнатюк М.Г. ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АВТОСПРАВИ З ПРЕДМЕТА БУДОВА АВТОМОБІЛЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ У НАВЧАННІ

Гнатюк Михайло Григорович

Уманський державний аграрний університет

ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АВТОСПРАВИ З ПРЕДМЕТА БУДОВА АВТОМОБІЛЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ У НАВЧАННІ

Як відомо проблемний метод навчання дає можливість учням засвоювати знання і формувати вміння та навички вдосконалювати їх шляхом самостійних практичних та розумових дій. Проблемне навчання доцільно розділити на три етапи.

1-й. Поставлену проблему вирішує сам викладач, так як в учнів не має знань та навичок для самостійного її рішення.

2-й. До рішення проблеми залучаються учні. Вони самостійно виконують деякі елементи рішення проблеми.

3-й. Всю проблему вирішують учні під керівництвом викладача.

Наступний етап проблемного навчання - дослідницька робота учнів в предметних гуртках, участь в тематичних конференціях, диспутах, конкурсах. Головна умова успішного створення проблемної ситуації - це продумане та чітке формулювання запитань. Як правило проблемна ситуація створюється перед повідомленням нового матеріалу. Тому же важливо вірно сформулювати мету уроку і дати установку на досягнення цілі. Проблемне навчання можливе на будь якому рівні вивчення. Наприклад пояснюючи будову та роботу системи охолодження автомобіля ВАЗ-2107 учні можуть самостійно дати її коротку характеристику: 1. повітряна; 2. рідинна. Для учня достатньо мати елементарні знання з будови автомобіля, щоб дати вірну відповідь. Багато розділів в будові автомобіля може викладатися методом проблемного навчання, коли перед учнями ставляться запитання: "Чому? Чим це викликано? Чим це покращує роботу? Як можна інакше виконати? Обґрунтуйте принцип роботи".

Такі прийоми допомагають учням самостійно засвоювати знання, стимулюють творчий підхід до навчання,  урізноманітнюють його. Структура проблемного уроку відповідає теорії пізнання і включає виникнення проблемної ситуації; постановку проблеми; висунення пропозицій; обґрунтування та доведення гіпотези; перевірку правильності рішення проблеми.

Наведемо приклад теми уроку з будови автомобіля.

Тема уроку. Система охолодження двигуна.

Орієнтовні проблемні запитання на урок:

1. Завдяки яким процесам, що відбуваються в циліндрах двигуна відбувається рух автомобіля?

2.  Чому існує необхідність охолоджувати двигун? (підтримувати робочий температурний режим).

3.   Яким чином це найкраще виконувати?

4.   Які рідини використовують як охолоджуючі?

5.   Чому постала необхідність заміни води на іншу охолоджуючу рідину?

6.  Завдяки яким фізичним явищам та технічним рішенням забезпечується циркуляція охолоджуючої рідини в системі охолодження?

7. В чому доцільність установки клапанів в пробці радіатора  (розширювального бачка)?

Література:

•1.     Білоконь Я. Ю. Трактори та автомобілі: Підручник/ Я. Ю. Білоконь, С. О. Войцехівський. - К.: Вища школа, 2003. - 560 с.

•2.     Бовшовский С. З. Автодело. Шасси и кузов автомобилей ЗИЛ-131 и ЗИЛ-433420. - М.: Мир, - 2003. - 128 с.

•3.     Кукушкин В.С. Педагогические технологии.- Ростов-на-Дону: изд центр Март,- 2002г.,- 320с.

•4.     Селевко Г.К. Современные образовательные технологии.- М.:Народное образование,- 1998г.- 256с.

•5.     Трактори та автомобілі: Навч. посіб., частина № 3 Шасі/ А. Т. Лебедєв, В.М. Антощенков, М.Ф. Бойко; За ред. А.Т. Лебедєва. - К.: Вища освіта, 2004. - 336 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>