XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Головко І. Ю. МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПИСУ ГЕРОЇВ РОМАНУ О. УАЙЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ»

Головко І. Ю.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

м. Чернівці

МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПИСУ ГЕРОЇВ РОМАНУ О. УАЙЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ»

Лексичні засоби - окремі лексичні шари або лексичні групи, що функціонують як виражальні можливості мови. Лексичні засоби забезпечують співвіднесеність слова з певним явищем дійсності, зв'язок певного звучання з певним поняттям, волевиявленням, сприйняття навколишнього світу і точніше мислення як для всього суспільства, так і для кожного окре­мого індивіда.

Літературно-художній образ - естетична категорія, що характеризує особливий, притаманний мистецтву спосіб творення уявного світу; сформований фантазією письменника світ, тією чи іншою мірою співвідносний зі світом реальним на рівні суспільних, культурних, історичних, психологічних та інших явищ[2]. Образ з позиції літературознавства - це загальне уявлення письменника та читача про героя чи події, емоційний вплив на читача засобами мистецтва. Мовні засоби здатні створювати і нести в собі образ[1].

Мета роботи - встановити, які лексичні засоби реалізують портрети головних героїв у творі. У роботі головним чином акцентувалась увага на номінативній лексиці. Номінативна лексика - слова вжиті у прямому значенні. Саме така лексика для автора є основним засобом передачі вчинків героїв, опису їх психічних станів та зовнішності. Досліджуючи лексичні мовні засоби, використані у романі, які описують головних героїв, ми акцентували увагу на прикметники і дієслова. За допомогою, здебільшого, якісних прикметників автор подає читачу не лише опис зовнішності персонажа, а й опис його дій, ставлень та реакцій до того, що відбувається. Опис зовнішності, вчинків та внутрішнього світу головних героїв створюється саме дієсловами та прикметниками окремо і у поєднанні з іншими словами. Наприклад, Доріан Грей описується такими прикметниками: beautiful, сharming, mysterious, dear, young, comely, gracious, wonderfully handsome brainless, horribly thoughtless, які формують в уяві читача образ гарного, але не розумного молодого хлопця.

Обличчя юнака описують такі прикметники як: beautiful, quite flawless, perfect, pretty, young-looking, strange, pale, pallid, pure, bright, innocent, lying, sad, withered, wrinkled, loathsome, disgusting, hideous face. Очі героя вводяться в текст прикметниками, котрі передають не лише їх фізичні дані і внутрішній стан героя: blue eyes, beautiful eyes, bright eyes, strangely bright eyes надають очам характеристики гарних, блакитних та яскравих; darkening eyes, stern eyes, wondering eyes, half-closed eyes, tired eyes, sad eyes, thoughtless eyes, empty eyes, troubled eyes, startled eyes, filled with tears eyes, bitterly tear-stained eyes, відповідно, не лише описують очі як втомлені, суворі, засмучені, нерозсудливі, заплакані, призакриті чи пусті, а й передають емоційний стан героя відповідно до ситуацій, яких йому довелось пережити, а саме: втомленість, байдужість, гнів, страх, подив, засмученість, знесиленість, бездумність, засмученість, розчарованість. Описуючи очі Доріана через думки та діалоги інших головних героїв, використані такі сполучення: frank blue eyes, prepossessing eyes, strangely bright eyes, mysterious eyes, з чого робимо висновок, що щирі, привабливі, загадкові очі надавали йому характеристик відкритої, таємничої людини, яка притягувала до себе дивним чином.

Така риса як невпевненість персонажа описана автором наступними лексичними одиницями: I don't feel at all certain about it, he hesitated for a moment, seemed to hesitate, hesitated for some moments, he was halting what to do, there are so many doubts in my mind, there was a note of hesitation in his eyes,  his hesitation was growing with every second of his thoughts, I have no idea what choice will be better, I'm not sure in that, I have no feelings of confidence about that. Найбільш вживане дієслово при описі вагань героя - to hesitate, прикметник - not certain.

Звички персонажа в житті та вподобання у їжа та питті, вводяться в текст лексичними сполученнями: lit a cigarette, I feel too tired to eat anything, drunk his cup of black coffee, he drank eagerly champagne, pouring himself out some wine, have drunk deeply, smoking his cigarette, з чого зрозуміло, що  герой має шкідливу звичку  -  куріння, а також тягу до алкогольних напоїв та кофеїну.

Laughing, willful, young, extraordinary fellow, indifferent to every one, quite sympathise, smoking, romantic olive-coloured face, languid voice, cool, white, flower-like hands - такими прикметниками автор описує описує внутрішні якості, звички, зовнішність Генрі Уоттона.

I don't believe that, don't believe you, don't agree, could not get rid of, don't know how to explain, couldn't be happy, didn't intend to tell, can't explain, can't exhibit it, don't think, felt, he feared, was growing pale - дані дієслова описують Безіла Холуорда як особистість недовірливу, нещасливу, перелякану, яка часто не може пояснити того, що з нею відбувається.

Дії Генрі Уоттона подані настуними дієсловами: laugh, smiled, ask, insist on your answering, don't propose to discuss, I want you to explain to me, I want the real reason, I am quite sure, think, suppose, know, said, які описують його як особистість впевнену в собі, допитливу, напористу, веселу, яка багато думає. Коли герой виявляв бажання щось зробити або чимось володіти, автор використовував дієслова та словосполучення I wish, I felt a wild longing for, undoubtedly he wished not to harm her, I had a mad desire, I want that.

Було проведено також аналіз частоти вживання прикметників і дієслів, що створюють образи героїв. Наприклад: дієслова, що описують процес говоріння Доріана Грея: cried - вжито 28 разів, said - 56, murmured21, answered16, muttered - 11,  whispered - 9; звичку курити: lit a cigarette - 17, smoking his cigarette - 13. Прикметники, що описують його вроду: сharming -  29 разів, handsome - 22, beautiful - 34; жорстокість: cruel - 21, callous - 7.

Список літератури

•1.     Марчук Л. М. Мовні засоби створення портрета в жіночій прозі : [Електронний ресурс] / Марчук Л. М. - Режим доступу : http://referatu.net.ua/referats/128/180518.

•2.     Образ: [Електронний ресурс] // Вікіпедія. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Образ.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>