XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Головня С.Б. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБЛЕНОЇ МЕТОДИКИ РОЗПОДІЛУ ЗАХОДІВ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ МІЖ РЕМОНТНИМ ПІДРОЗДІЛОМ ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ ТА АВТОРЕМОНТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Головня Сергій Борисович

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБЛЕНОЇ МЕТОДИКИ РОЗПОДІЛУ ЗАХОДІВ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ МІЖ РЕМОНТНИМ ПІДРОЗДІЛОМ ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ ТА АВТОРЕМОНТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Для оцінки ефективності розроблених моделей та методик використана методика оцінки ефективності математичних моделей [1]. Аналіз ефективності моделей та методик проводився у порівнянні з існуючими методиками [2-4], які використовуються для розподілу різного роду ресурсів. Зазначені методики позначимо як "ІМ". Методику розподілу заходів технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів між ремонтним підрозділом прикордонного загону та авторемонтними ораганізаціями позначимо як "МРТОІР". Основними вимогами, які визначають придатність математичних моделей до практичного застосування, є вимоги достовірності, оперативності та можливості по контролю отриманих результатів [1].

Отримані під час оцінки значення показника оперативності (Р) дозволяють стверджувати про можливість успішного застосування розробленої методики в роботі персоналу технічної частини прикордонного загону . При організації проведення річних заходів технічного обслуговування (ТО) і поточного ремонту (ПР) автотранспортних засобів прикордонного загону розроблена методика забезпечить рівень оперативності підготовки даних для прийняття обгрунтованих рішень, відповідний image002679.png . Достовірність результатів, отриманих із застосуванням розробленої методики, була оцінена показником R (0 <  R <  1), що відображає повноту і точність врахування чинників і параметрів методики. На основі значень показників оперативності і достовірності  моделювання оцінено значення показника повноти (Y) моделювання. Дослідження розроблених математичних методик і моделі за показниками достовірності, оперативності і повноти моделювання показують, що розроблена методика МРТОІР перевершуює існуючі методики у даній предметній галузі дослідження по значенням даних показників, що свідчить про вищу ефективність розробленої методики.

Література:

1. Городнов В.П. Теоретические основы моделирования микроэкономических и других процессов и систем: Монография. - Х.:Изд-во АВВ МВД Украины, 2008. - 484 с.

2. Кондрахина Н.В. Оптимизация распределения работы между сортировочными станциями в крупных железнодорожных узлах: Дис. ... канд. техн. наук : 05.22.08. - М., 1983. - 178 с.

3. Власов Ю.Л. Обоснование и рациональное распределение по маршрутам парка городского пассажирского транспорта : Дис. ... канд. техн. наук : 05.22.10. - Оренбург, 2006. - 170 с.

4. Цыбенко Ю.А. Оптимальное распределение транспортных потоков по улично-дорожной сети : Дис. ... канд. техн. наук : 05.22.10. - Киев, 1984. - 186 с.

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>