XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гончаренко М.Ф. ПРИЧИНИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

М.Ф. Гончаренко,

Департамент інноваційного розвитку Міністерства освіти і науки України

ПРИЧИНИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Основою глобалізації фінансових ринків є лібералізація економічних відносин процесів переміщення капіталу в регіональному та світовому масштабі. На основі результатів досліджень тенденцій розвитку світових фінансових ринків, змін в структурі фінансових інструментів [1, С. 139] до основних причин глобалізації фінансових ринків, на нашу думку, можна віднести:

1. Посилення конкуренції на світовому ринку банківських послуг. Зниження рентабельності банківських операцій і банківської маржі призводить до необхідності дерегулювання сфери фінансової діяльності (зняття обмеження з величини процентних ставок, зниження податків і комісійних зборів з фінансових трансакцій; відкриття іноземним банкам доступу на внутрішній фінансовий ринок; дозвіл страховим та фінансовим компаніям конкурувати з банками) [2, С. 74].

2. Зміна зовнішніх і внутрішньодержавних умов діяльності фінансових інститутів, серед яких: скасування валютних обмежень у багатьох державах; скасування режиму фінансування валютних курсів. Можливість «грати» на зміні курсу валют призвела до нечіткості кордонів передусім замкнутих національних фінансових просторів і стимулювала переміщення іноземного капіталу на національних фінансових ринках.

3. Зниження сфери державного регулювання фінансових інститутів сприяло створенню глобальних фінансових ринків, на яких здійснюються великі угоди з облігаціями, акціями та валютою в міжнародному масштабі на товарних і фондових біржах; розширення системи універсальних послуг; збільшення кількості глобальних фінансових груп у результаті злиття банків, страхових компаній, іпотечних кредитних установ, зростання інвестиційної активності пенсійних фондів і фондів взаємної підтримки; збільшення числа інституційних інвесторів; виникнення нового напрямку - управління глобальним фінансовим «портфелем» (пошук можливості вигідних капіталовкладень; підвищення їх віддачі; оптимальний розподіл ризиків). Фінансові інститути є основним важелем глобалізації на фінансових ринках.

4. Удосконалення системи міжнародних комунікацій та зв'язків. Фондові ринки стають більше взаємопов'язаними за допомогою комунікаційних (інформаційних) технологій, що дозволяє здійснювати маркетингові і збутові операції без фізичного представництва підприємств, незважаючи на відмінності часових поясів.

5. Розвиток нових видів фінансових інструментів (ринок євровалют, єврооблігацій тощо), які не підлягають національному та фінансовому контролю. Традиційні фінансові інструменти (товарні ф'ючерси, опціони та ін.) доповнюються новими формами, наприклад, дериватами, що відкривають можливості для спекуляції на зміні курсів валют, акцій, інших видів фінансових активів.

Для оцінки рівня глобалізації фінансових ринків можна використовувати наступні макроекономічні показники: обсяг щоденних валютних операцій; обсяг міжнародних трансфертів, не пов'язаних з продажем товарів, витрачений на купівлю іноземних товарів; загальний обсяг угод з дериватами; темпи приросту обсягу позик на міжнародному ринку капіталу [3,С. 6].

Література:

•1.     Бакаєв О.Л. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. Д.Г. Лук'яненка - К.: КНЕУ, 2001. - 538 с.

•2.     Осавлюк С. Л. Прогнозування нестабільності фінансових ринків в умовах глобалізації. - К.: Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 2002. - 248 с.

•3.     Орлова Н., Свечкіна А. Особливості розвитку світового фінансового ринку в умовах глобалізації // Схід.-№5(83), вересень-жовтень 2007р. -  С. 5-9.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>