XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гончарова Н.М. РОЛЬ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ І СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Гончарова Н.М.

Черкаський державний технологічний університетРОЛЬ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ І СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

         Ринок житла може розглядатись як різновид ринку капіталів, оскільки операції на ньому завжди мають характер інвестування. Тому ринок житла тісно пов'язаний з питанням перспективних напрямів інвестування. Разом з тим слід враховувати індивідуальні характеристики житла як товару, які визначають його особливе місце серед інших можливостей вкладення капіталу.

         Ринок житла може розглядатись як різновид ринку капіталів, оскільки операції на ньому завжди мають характер інвестування. Тому ринок житла тісно пов'язаний з питанням перспективних напрямів інвестування. Разом з тим слід враховувати індивідуальні характеристики житла як товару, які визначають його особливе місце серед інших можливостей вкладення капіталу.         Посилаючись на науковий аналіз, проведений іноземними науковцями [1], можна відзначити наступні специфічні риси інвестицій у житло:  інвестиції це завжди витрати, що мають тривалий характер; витрати, пов'язані із купівлею або продажем капіталу, інвестованого у житло, досить великі;  час купівлі і продажу відносно тривалий; сума капіталу для придбання житла потрібна достатньо велика; вартість житла схильна до зростання, що захищає власника від інфляції.

         Місце житла в потоці грошових доходів, що одержуються індивідом, характеризується тим, що це джерело доходу стійкіше, ніж, наприклад, гра на фондовій біржі, особливо в період, коли здійснюється перехід до ринкової економіки. З часом вартість житла схильна до зростання і може служити джерелом додаткового, а часом і основного доходу.

         Населення зберігає грошові кошти у вигляді банківських депозитів, що дозволяє банкам видавати кредити, спрямовані на розвиток виробництва. Це збільшує валові інвестиції - складову валового національного продукту, а отже і сам ВНП.

         Збільшення ВНП відбувається і тоді, коли заощадження трансформуються безпосередньо в покупку квартири чи будинку, це в свою чергу збільшує таку складову ВНП, як особисті споживчі витрати.

         Таким чином, бажання людини поліпшити свої житлові умови може слугувати могутнів стимулом зростання ВНП, розвитку економіки і науково-технічного прогресу.          Пропозиція грошей є генеруючим фактором розвитку ринкових відносин. Якщо населення направляє великі кошти на купівля житла, то це може спричинити зростання цін. І, навпаки, при зменшенні грошових коштів для купівлі житла, може привести до зниження рівня цін на житло.       Приватизація державного житла сприяє зростанню чисельності сімей, які можуть сплатити високий первинний внесок на краще житло, продавши свої приватизовані квартири. У цих умовах необхідно збільшити платіжну спроможність населення на нове житло за допомогою механізму довгострокового іпотечного кредитування.

         Іпотечний ринок і ринок житла тісно пов'язані. Цей взаємозв'язок обумовлений самим визначенням іпотеки - різновиду майнової застави, який слугує забезпеченням виконання основного грошового зобов'язання боржником перед кредитором, який має право у разі невиконання боржником забезпеченого заставою основного зобов'язання, одержати задоволення за рахунок  закладеного нерухомого майна [2].

         Основною причиною, по якій сім'ї займають гроші, є розбіжність термінів отримання ними доходу з термінами витрат на бажане споживання. Іпотечний ринок великий і має широкі перспективи розвитку саме тому, що житло є зручною формою забезпечення позики: воно повсюдно і порівняно легко піддається оцінці, не може бути переміщене або приховане боржником. Позики, що мають якісне забезпечення, представляють для ринку інтерес перш за все як засіб регулювання кредитного процесу, не залежно від їх можливої корисності для купівлі житла як такого. Іпотечне кредитування виступає істотним чинником економічного і соціального розвитку країни. Його роль особливо помітна в період виходу з економічної кризи. Іпотека впливає на подолання економічної кризи двома шляхами.

         По-перше, розвиток іпотечного бізнесу позитивно позначається на розвитку реального сектора економіки, веде до зупинки спаду виробництва у ряді галузей промисловості. Без використання іпотечного кредиту утруднена реалізація побудованих будинків і квартир, а значить порушується безперервність виробництва у будівництві. Зростання будівництва викликає пожвавлення у виробництві будівельних матеріалів і конструкцій, будівельного і дорожнього машинобудування, виробництві меблів, шпалер, електроустаткування тощо. Новий імпульс одержує розвиток транспортної інфраструктури.          Розвиток системи іпотечного кредитування на ринковій основі здатний вивести країну не тільки з інвестиційної кризи, але і із інфляційної, відволікаючи засоби з поточного оберту у внутрішнє накопичення.

         По-друге, розвиток іпотечного кредитування позитивно впливає на подолання соціальної нестабільності, яка звичайно супроводжує економічну кризу. З одного боку, розвиток іпотечного кредиту здатний пом'якшити наслідки безробіття, тому що унаслідок жорсткої територіальної прив'язки будівництва до виробництва залучаються додаткові місцеві трудові ресурси. З іншого боку, передумовою досягнення соціальної стабільності є задоволення потреб населення у житлі. Забезпечення хорошими житлово-побутовими умовами приводить до поліпшення здоров'я нації, збільшення тривалості життя, що в свою чергу підвищує працездатність населення.

         Отже, житлове будівництво повинне бути включене в число пріоритетних напрямів капітальних вкладень, що спонукають до подолання кризи економіки.

         У системі нормальної ринкової економіки ринок житла опиняється одним із самих стабільних і прибуткових. Житлове будівництво - це одна з найбільших галузей економіки, яка забезпечує зайнятість значної частини населення, пов'язана із багатьма народногосподарськими комплексами, а це говорить про важливе значення розвитку житлового будівництва для економіки країни.

Література:

•1.     Millington A. An Introduction to Property Valuation. - L. 1998. - P. 22-23.

•2.     Смолянников А. Ипотека, теория сквозь призму законотворчества // Вопросы экономики. - 1997. - №7. - С. 112.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>