XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Горна Н.І. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Горна Наталія Іванівна

НТУУ "Київський політехнічний інститут "

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Питання корпоративної культури, відносно нове  і недостатньо висвітлене  з наукової точки зору,але, не зважаючи на це, дедалі більше привертає увагу теоретиків та практиків управління. В багатьох розвинутих країнах національна корпоративна культура є продуктом багатовікової історії  управління і незримо пронизує та надихає всі основні механізми корпоративного контролю.

Первісне формування корпоративної культури як безпосередньої окремої категорії і поняття загального менеджменту  було здійснене  світовими класиками теорії управління. Автономізацію корпоративної культури як окремої підгалузі управління  з подальшим її теоретико-практичним розвитком провели  за рахунок обумовленості розквіту акціонерної форми власності .

Сучасні  розробники корпоративної культури як  окремої тематики досліджень  у сфері  управління  інтерпретують корпоративну культуру, обмежуючись  аналізом становлення, діяльності  та розвитку  акумулятивних інститутів  акціонерної культури  через її інституційні елементи  за безгалузево-профільним розмежуванням з урахуванням специфіки генерації, психології сприйняття  економіко-управлінських домінантних потреб  та інтересів різних груп учасників корпоративних відносин.

На даний час в дослідженнях вчених виокремилися два підходи до корпоративної культури. Відповідно до першого підходу - корпоративну культуру можна лише вивчати, але впливати на неї чи змінювати її не можна. Другий же підхід керується тим, що за певних свідомих зусиль формувати й змінювати корпоративну культуру можна.

Більшість вчених дотримуюся тієї думки, що культуру можна формувати й змінювати. Адже, корпоративна культура - це штучно створений образ, що складається з безлічі елементів - і технічних, і психологічних, покликаних ідентифікувати компанію в очах цільової аудиторії; це культура, яку формують, прописують, закріпляють і змінюють.

Для успішної реалізації стратегічних цілей підприємства дедалі більшого  значення набуває розуміння менеджментом ролі корпоративної культури. У багатьох керівників поняття "корпоративна культура", асоціюється з традиціями, закладеними на конкретному підприємстві, а все інше - просто розумно складені речення.. Проте, це спрощене розуміння. Адже, кожне підприємство має формувати свою систему корпоративної культури, щоб насамперед досягти поставленої бізнес-мети. Ця система повинна складатися з певних цінностей і поділятися керівниками цього підприємства. Саме тому культура, яка формується, стає своєрідною візитною карткою підприємства, за якою можна робити висновки про її носія. На підприємстві корпоративна культура створює особливу внутрішню атмосферу, яка мобілізує людей на виконання вищих цілей і місії: підвищується якість та інтенсивність роботи кожного працівника, зводяться до мінімуму виробничі конфлікти. Сьогодні більшість керівників розглядають корпоративну культуру як потужний стратегічний інструмент, який орієнтує всі підрозділи на досягнення загальних цілей.

Корпоративна культура - це ефективний інструмент  стратегічного управління у руках керівника, за допомогою якого можна привести організацію до успіху, процвітання і стабільності, але при неефективному використанні можливі прямо протилежні результати.

Література:

1.Андронов В.В. Корпоративный менеджмент в современных экономических отношениях.-М.:Экономика,2003.

2.Гриньова В.М.,Попов О.Є. Організаційно-еномічні основи формування системи корпоративного управління в Україні: Монографія.-Х.:Вид-во ХДЕУ,2003.

3.Менеджмент корпорации и корпоративное управление: Монография/Асаул А.Н.,Павлов В.И., -СПб.:Гуманистика,2006.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>