XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Городецька І.В. СТИЛІСТИЧНІ ФІГУРИ У РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ

Студентка-магістр Городецька Ірина Василівна

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

                    СТИЛІСТИЧНІ ФІГУРИ У РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ

Оскільки рекламний жанр розвивається високими темпами, природно, що рекламний дискурс викликає зацікавлення у філологів та лінгвістів. Цей дискурс використовує всі методи та прийоми, притаманні іншим дискурсам, але також важливе значення, навіть можна сказати визначне, відіграє прагматика та прагматичне повідомлення до потенційного покупця. Для досягнення бажаного результату рекламодавець використовує різноманітні лінгвістичні засоби. Одним із таких засобів є  стилістика. І дійсно,  стилістичні фігури зустрічаються чи не в кожній реклами. Це і лексичні, і фонетичні,  та інші стилістичні засоби.

        Так, наприклад, одним із найуживаніших стилістичних засобів  на фонетичному рівні є алітерація та асонанс. Повторення приголосних або голосних у тексті реклами сприяє створенню відповідної асоціації або настрою у покупця. Так, наприклад, у рекламі сонцезахисного крему використовується алітерація звуку «с»: The ultra-light formula infuses skin with sheer, natural looking color, then seals it in with skin-silkening hydration. A beautiful, healthy way of flawless, sun-kissed skin. Таке використання цього звуку викликає асоціації із сонцем, теплом та відпусткою, тобто приємними для кожної людини речами.

        Дуже часто вживаною є також гра слів. Це пояснюється тим, що такі рекламні тексти краще запам'ятовуються, часто в них присутній гумористичний ефект, або ж вони просто привертають увагу покупця. Часто рекламодавець шукає способу графічно чи візуально виділити такі слова, щоб вони одразу виконували свою роль. Прикладами гри слів можуть бути наступні зразки реклами: (Johnson) - Stress. Less.  або (Olay) - Save your skin. And 325$ in the process [1, 167].

        Іншим засобом, який заслуговує на увагу є повторення слів. Їх вживання важливе тому, що вони провокують покупця запам'ятати важливу інформацію, звернути увагу на товар, що в майбутньому може призвести до покупки рекламованого продукту. Чим більше та частіше повторюється якесь слово чи вираз, тим краще та на довше його запам'ятає покупець. Наприклад, (Maybelline): No pearls. No glitter. No sparkles. More nude, more luminous, more now. Тут також вживаються еліптичні конструкції з паралелізмом та антитезою. Все це сприяє досягненню поставленої мети [3, 265].

        Особливої уваги заслуговують також епітети. Їх вживання є важливим етапом маніпуляції, адже використання певних прикметників, які мають позитивну конотацію сприяє тому, що рекламований товар купується. Особливе значення мають епітети, які підкреслюють унікальність того чи іншого товару, його інноваційність, а також позитивні характеристики. Наступні прикметники є найчастіше вживаними в англомовній рекламі: 1.new   2.good/best  3.free   4.fresh   5.delicious   6.full   7.sure   8.clean  9.wonderful   10.special   11.crisp   12.fine   13.big    14.great   15.real   16.easy   17.bright   18.extra   19.safe   20.rich. Підтвердженням цьому слугує наступна реклама:  (L'oreal) The nеw dream: pure, delicate, luminous, special blonde. (Chanel): a shiny kiss of new  transparent colour [2, 148].

        Таким чином, можна з впевненістю сказати, що рекламний дискурс поєднує в собі розмаїття стилістичних засобів, які потребують вивчення. Основною їх метою є стимуляція, маніпуляція та емоційне забарвлення рекламного тексту, що сприятиме досягненню мети рекламодавця та задоволенню потреб покупця.

Література:

•1.     Снегирёва Л. А. Анализ текстов англоязычной рекламы. - Минск: Искусство, 1997. - 220 ст.

•2.     Goddard, A. The Language of Advertising. - London: Routledge and Kegan Paul, 1998. - 215 p.

•3.     Cook, G. The Discourse of Advertising.- London: Routledge and Kegan Paul, 1992. - 314 p.

E-mail: foririna88@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>