XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Горяїнова О. В., Цьома А. П. ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГА.

Рубрика: Педагогіка

Викладач Горяїнова О. В.

Викладач Цьома А. П.

Первомайський факультет

Харківського державного університету харчування та торгівлі

ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГА

           В Законі України «Про загальну середню освіту» визначено: «Педагогічним працівником  повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичній та психологічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки». Це визначення стосується як шкільних вчителів, так і викладачів вищої школи.

         Нині в Україні підготовку високопрофесійних викладачів здійснюють лише педагогічні вищі навчальні заклади, однак у цих ВНЗ готують фахівців для середніх шкіл. Жоден вищий навчальний заклад не готує викладачів для ВНЗ. Звичайно ж, підготувати викладача ВНЗ, використовуючи плани підготовки викладачів середніх шкіл, неможливо. В Україні на викладацьку роботу до ВНЗ запрошують випускників цих самих навчальних закладів, які закінчили аспірантуру. Звісно, аспірантів також залучають до навчального процесу для проведення практичних та семінарських занять, однак їхня педагогічна підготовка обмежується у кращому разі засвоєнням курсу педагогіки та психології вищої школи та складанням заліку. Запрошують на викладацьку роботу й осіб, які є провідними фахівцями у певній галузі. У цьому випадку до навчального процесу залучають особу, що справді має високій рівень знань у відповідній галузі, однак на відміну від магістра чи аспіранта, зазвичай взагалі не розуміється на особливостях навчального процесу та педагогічній діяльності. Отже, чудовий практик не завжди є добрим вчителем, особою, яка може донести знання до студента.

         Таким чином можна погодитися з науковцями, які стверджують, що починаючи свій шлях викладача, кожен здебільшого покладається на знання, здобуті під час опанування курсу педагогіки, та на особистий досвід. Виправити ситуацію й підвищити педагогічний рівень молодих викладачів можливо шляхом запровадження різноманітних семінарів та практикумів з педагогічної майстерності./3, ст. 58/  

         Педагогічна майстерність визначається ступенем самореалізації в професії. Вона є  своєрідним підсумком розвитку людини, досягненням нею повноти професійної якості. Педагогічна майстерність починається із зосередження зусиль зі створення людини на себе, свою індивідуальність, тому рух до майстерності завжди має  професійно-виховальний характер.

         Виховуючи себе, педагог прагне досягти вершин в оволодінні основними вимогами, які висуває перед ним обрана професія і час:

         - професійні знання з викладаємої дисципліни;

         - гуманність;

         - соціальна активність;

         - інтелігентність;

         - здатність до спілкування, ведення діалогу;

         - позитивна емоційна налаштованість;

         - мовна культура;

         - інноваційний стиль науково-педагогічного мислення;

         - потреба у підвищенні знань, самоосвіті.

Допоможуть у цьому курси підвищення педагогічної майстерності, відвідуючи які, викладачі ВНЗ матимуть змогу опанувати нові технології навчання, нові методології. А це, в свою чергу, сприятиме більш ефективній роботі викладача. У цьому зацікавлені не лише викладачі та студенти, а й Уряд країни. Адже, перебудова вищої освіти в Україні відповідає законодавчим актам: Указу Президента «Про заходи щодо вдосконалення вищої освіти України» від 17.02.04 р. №499/2004; наказам Міністра освіти і науки України «Про затвердження програми дій щодо реалізації положень Болонського процесу в системі віщої освіти і науки України за 2004-05 рік» від 23.01.04 р. №49 та «Про введення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу» від 23.01.04 р. №48. Ці зміни підвищують роль викладача в навчальному процесі, його професійної майстерності, його особистості.

Література:

•1.     Буряк В. «Розвиток професійно-педагогічних якостей у системі безперервної освіти» Вища школа - 2005 - №2. ст. 50.

•2.     Погорєлова Н. П. «Шляхи підвищення якості підготовки кадрів у системі економічної освіти» Запоріжжя «Держава та регіони» №4, 2006 - ст. 279.

•3.     Лемківський Б. «Підвищення педагогічної майстерності викладачів ВНЗ» Вища школа. - 2005 - №3. ст. 55.

•4.     Мельникович О. «Особливості застосування техніки презентації у навчальному процесі» К. Вісник КНЕУ №5, 2004 - ст. 134.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>