XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гошовська А.В., к. мед.н. Рак Л.М. ПРОГНОЗУВАННЯ ДИСФУНКЦІЇ ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ У ВАГІТНИХ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ

Гошовська Аліса Володимирівна, к. мед.н. Рак Лілія Михайлівна

Буковинський державний медичний університет, кафедра акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології

ПРОГНОЗУВАННЯ ДИСФУНКЦІЇ ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ У ВАГІТНИХ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ

Особливий інтерес при туберкульозі плаценти викликають такі особливі клітинні форми з властивостями макрофагів, як децидуоцити. Вони з'являються під час вагітності у зв'язку із впливом низки гормонів на ендометрій та поступово відмирають шляхом апоптозу після пологів [2].  Одним із провідних механізмів апоптозу у макрофагах є ВАХ-залежний механізм, який включається через особливий протеїн ВАХ [3].

Метою проведених досліджень було встановлення закономірності ВАХ-залежного апоптозу в децидуальних клітинах запально зміненої базальної пластинки плаценти у вагітних, інфікованих мікобактеріями туберкульозу.

Вивчено 16 спостережень інфікування мікобактеріями туберкульозу вагітних та 20 плацент жінок з фізіологічних перебігом вагітності та пологів (всі плаценти терміном гестації 37-41 тиждень). Визначено наявність проапоптотичного протеїну ВАХ у клітинах, які за морфологією та локалізацією ідентифіковані як децидуоцити. Окрім визначення сумарної концентрації чи абсолютної кількості ВАХ в клітинах певного типу, імуногістохімічне дослідження реакції на антиген ВАХ в цитоплазмі клітини включало ще й оцінку розподілу хромогену шляхом використання спеціальних кількісних показників, які дозволять визначити співвідношення між активною та неактивною формами ВАХ  [1].

У всіх 16-ти спостереженнях інфікування мікобактеріями туберкульозу мали місце ознаки запалення в базальній пластинці. У більшості спостережень у базальній пластинці виявлені кислотостійкі бактерії. Відмічено, що навколо ділянок специфічного та неспецифічного запалення концентрація децидуоцитів знижена у 2,4-4,0 рази, а на відстані від запалення - у 1,5-1,8 рази у порівнянні з фізіологічною вагітністю.

На підставі імуногістохімічних досліджень встановлено, що у цитоплазмі децидуоцитів відмічається чітке ВАХ-позитивне забарвлення, яке має комбінований характер: дифузно-гранулярний. При фізіологічній вагітності забарвлення має більш гомогенний характер, за комп'ютерними мікроденситометричними даними оптична щільність забарвлення (яка віддзеркалює концентрацію протеїну ВАХ) становить 0,128±0,008 відносних одиниць, а при інфікуванні мікобактеріями туберкульозу - 0,244±0,014 (за критерієм Стьюдента вірогідність розбіжностей середніх - p<0,001).

Вказані відмінності ступеня та характеру забарвлення при постановці імуногістохімічної методики на протеїн ВАХ дозволяють обґрунтувати закономірність активізації ВАХ-залежних апоптотичних процесів у децидуоцитах при інфікуванні мікобактеріями туберкульозу. На підтвердження цього припущення при інфікуванні мікобактеріями туберкульозу частіше спостерігали децидуоцити зі зміненими ядрами - менших розмірів та більш конденсованим хроматином, що відповідає каріопікнозу. Таким чином, у вагітних, інфікованих мікобактеріями туберкульозу, має місце активізація процесів ВАХ-залежного апоптозу в децидуоцитах, що слід розцінити як несприятливий чинник для перебігу вагітності з наслідками, характерними для недостатності функції децидуоцитів.Література:

•1.        Давиденко І.С. Імуногістохімічний розподіл протеїнів ВАХ та Bcl-2 у клітинах Гофбауера плаценти при залізодефіцитній анемії вагітних / І.С.Давиденко // Буковинський медичний вісник. - 2005. - Т. 9, №3. - С.88-91.

•2.        Benirsсhke K. Pathology of the Human Placenta / K.Benirsсhke, P.Kaufmann, R.Baergen. - 5th ed. - New York: Springer-Verlag, 2006. - 1050 р.

•3.       Burlacu A. Regulation of apoptosis by Bcl-2 family proteins / A.Burlacu // J. Cell. Mol. Med. - 2003. - V.7, N3. - Р. 249-257.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>