XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Грабова О. М. СВІТОВИЙ ДОСВІД АГРОСТРАХУВАННЯ

Грабова О. М., аспірантка

Уманський національний університет садівництва

СВІТОВИЙ ДОСВІД АГРОСТРАХУВАННЯ

Сільське господарство має велике значення для економіки кожної країни. У багатьох випадках держава надає допомогу як безпосередньо виробникам сільськогосподарської продукції, так і страховим компаніям. Метою такої допомоги є розвиток страхової інфраструктури, підвищення якості страхових послуг та зниження вартості страхових програм для користувачів.  Світовими лідерами ринку аграрного страхування є Північна Америка на Західна Європа.

Страхування аграрних ризиків почало розвиватися, в основному, в середині 20 століття. Системи агрострахування за участю держави були засновані  у США, програми були впроваджені після Великої Депресії 20-х років, але сучасна масштабна програма була розвинена в 70-80-х роках минулого століття. Найбільш розвиненими та ефективними програмами у світовому масштабі вважаються системи страхування сільськогосподарських ризиків Канади, США та Іспанії. Дана практика є прикладом для експертів, які залучаються до розробки нових систем аграрного страхування. У вищевказаних країнах уряд виділяє значні кошти на підтримку страхування сільськогосподарських товаровиробників, основним завданням якого є стабілізація доходів фермерів [1].

Міжнародна практика пропонує різні варіанти побудови системи страхування ризиків сільськогосподарського виробництва. Так, у Канаді, Росії, Іспанії, США державою здійснюється субсидіювання програм мультиризикового страхування; у Франції та Австрії передбачено субсидіювання страхових премій за окремими страховими послугами; у Швеції страхування здійснюється приватними страховими компаніями без допомоги держави. Дедалі більше країн світу схиляються до наслідування досвіду саме тих країн, де була запроваджена й успішно діє модель системи аграрного страхування з державною участю, адже існують об'єктивні, доведені міжнародним досвідом, підстави для надання державної підтримки системі аграрного страхування [2].

В даний час в Канаді діє ряд державних програм мінімізації ризиків та фінансування фермерів, програми страхування врожаю, що включають:    програми стабілізації доходу;  програми весняного та осіннього авансування сільгоспвиробників Канади; провінційні програми підтримки фермерів.

У США страхуванням сільськогосподарських культур займаються до незалежні агенти, які працюють від імені приватних страхових компаній. У разі мультиризикового страхування, уряд укладає угоди зі страховиками на продаж, обслуговування та андеррайтинг цього продукту. Взаємовідносини між сторонами визначаються Стандартним Угодою про перестрахування (Standard Reinsurance Agreement - SRA), яка визначає ризики, що несе кожна із сторін.

Базовими принципами іспанського сільськогосподарського страхування є:  добровільність страхування для сільгоспвиробників; страхування врожаїв приватними страховими компаніями;  договори страхування можуть бути як індивідуальними, так і колективними; значна державна підтримка.

При цьому держава: сприяє розвитку страхування шляхом надання субсидій як фермерам, так і страховим компаніям; ставить своїм пріоритетом заснування сільськогосподарських товариств взаємодопомоги, сприяє проведенню збору даних та надає технічну допомогу страховим компаніям;  держава сприяє участі в системі агрострахування якомога більшого числа виробників; всі види страхування виконуються на базі планів, які завчасно готуються уповноваженими урядом установами [3].

У Європейському Союзі обов'язкове страхування сільськогосподарських ризиків присутнє тільки в Греції та на Кіпрі.

У цих країнах субсидоване страхування пропонується через державні страхові компанії.

У даний час Греція розробляє програму переведення системи страхування аграрних ризиків з державної компанії в приватний сектор. Світова практика показала, що найбільш ефективно страхувати сільськогосподарські ризики можуть приватні страхові компанії, що працюють у співпраці з державою.

Білорусія прийняла закон про обов'язкове страхування сільськогосподарських ризиків в 2007 році. З 1 січня 2008 року всі сільськогосподарські підприємства повинні страхувати культури і тварин у державній страховій компанії БелГосСтрах.

В останні 20 років більшість країн зробили спроби впровадити системи аграрного страхування або модифікувати існуючі. Цей досвід показує, що впровадження системи має проводитися продумано і поетапно. Участь держави є важливим чинником для успішності впровадження аграрного страхування.

Література:

1. Нова модель агрострахування в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://propozitsiya.com/?page=146&itemid=3339&number=111.

2. Гутко Л.М. Досвід державної підтримки страхування ризиків сільськогосподарського виробництва / Л.М. Гутко// Економіка АПК. - 2009. - № 10. - С. 147-152. 

3. Клапків М.С.Зарубіжна практика застосування теорії ризику в страховому підприємництві / М.С. Клапів, І. С. Ткаченко // Фінанси України. - 1997. - № 11. - С.103-111.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>