XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гребеник Т.В., Грищенко Т.В. ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: РАНЖУВАННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ.

Тетяна Вікторівна Гребеник

заступник директора з  науково - педагогічної роботи

Конотопський інститут СумДУ

Тетяна Вікторівна Грищенко

майстер виробничого навчання

Політехнічного технікуму Конотопського інституту СумДУ

ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ:

РАНЖУВАННЯ ВПЛИВУ  ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ

         У сучасній Україні намітився перехід до укріплення державності, майбутнє країни залежить від готовності молодих поколінь до гідних відповідей на виклики сучасності щодо захисту інтересів країни. Національна доктрина розвитку освіти стверджує, що держава повинна забезпечити виховання особистості, яка усвідомлює й цінує свою належність до українського народу, та з повагою ставиться до національних святинь. Студент вищої школи є особистістю, основним елементом у структурі спрямованості якого є потреби, які обумовлені соціальною природою діяльності людини і зумовлюють мотивацію і активність поведінки. Недостатність врахування пріоритетності впливу зовнішніх факторів при організації процесу громадянського виховання студентів у вузі не дозволяє створити у закладі педагогічноцінну виховну систему. Нині відсутня чітка консолідація сім`ї, школи та вузу щодо формування у юнацтва знань, умінь, навичок та цінностей у процесі громадянського виховання. Тому, створюючи педагогічно цінну виховну систему вищого навчального закладу, освітянам слід вибудовувати демократичне середовище для самореалізації особистостей працівників і студентів як рівноправних учасників виховного процесу вузу.      Отже, якщо при цьому ми ставимо за ціль саме виховання громадянина, то слід ураховувати якомога більшу кількість впливаючих об`єктів на особистість студента та системних зв`язків між ними, ранжування впливу зовнішніх факторів. Згідно класифікації А. В. Мудрика, вищезазначені фактори розподіляються на три групи: макрофактори, мезофактори, мікрофактори. Ранжування об`єктів зовнішнього впливу, тобто їх розміщення в певному порядку за ступенем важливості, значущості та релевантності слід  узяти до уваги при плануванні заходів громадянського виховання вищої школи. Знання, розуміння та врахування динаміки впливу вищезазначених факторів на учасників виховного процесу вищого навчального закладу представляють наукову та практичну цінність для досягнення мети діяльності вузу - виховання громадянина. Спостерігається динаміка впливу об`єктів на учасників виховного процесу в залежності від вікових особливостей та врахування зміни рівня громадянської свідомості під час навчання у вищому навчальному закладі. Таким чином, утворюється тривимірний простір можливих нині факторів впливу на студентів.         В основу вибору стратегії громадянського виховання молодого покоління вузів освітяни мають покласти фактори впливу на вихованців, бо неодмінною передумовою і водночас чинником формування громадянської свідомості є справедливий, ефективний, необхідний та життєво цінний спосіб студентського життя в демократичному середовищі. Ранжири спрямованості особистості та факторів впливу на неї мають співпадати задля підвищення ефективності громадянського виховання. Отже, при організації виховної системи вищого навчального закладу слід враховувати пріоритетність певних факторів впливу на студентську молодь та їх динаміку у відповідності до вікових особливостей. Таким чином, ранжування впливу зовнішніх факторів являється одним із шляхів удосконалення організації громадянського виховання у вузі, а відтак, потребує систематичного дослідження та вивчення в межах освітнього закладу.

Література

•1.     Маслоу А. Мотивация личности // Теория личности в западноевропейской и американской психологии: Хрестоматия по психологии личности.- Самара: Бахрах, 1996.- С.422-449.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>