XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Грейцар Т., Кравчук Є., Вардеванян С.І. ХАРИЗМА ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН

Студенти 3-го курсу

Грейцар Тетяна

Кравчук Євген

Науковий керівник: Вардеванян С.І.

ХАРИЗМА ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН

Лідерство - найважливіший компонент ефективного керівництва. Воно зустрічається скрізь, де є стійке об'єднання людей. Саме слово «лідер» означає «вождь», «провідний». Незважаючи на простоту цього поняття, в сучасній науці, при наявності спільності вихідних позицій різних авторів, лідерство характеризується неоднозначно.

Лідерство відрізняється від керівництва, яке передбачає досить жорстку і формалізовану систему відносин панування - підпорядкування. Лідер - це символ спільності й зразок поведінки групи. Він висувається, як правило, знизу, переважно стихійно і приймається послідовниками. Крім того практика підтверджує, що люди, які здавалося би мали риси лідера (сильна воля, інтелект) в житті не стали лідерами. За даними дослідження Е.Дженіпіса, майже в кожній групі є учасник який перевищує лідера за розумовими здібностями, але цей учасник не має статуса лідера.

Саме актуальність даної теми полягає в тому, що проблема вивчення лідерства як соціально-психологічного явища визначається насамперед тим,  що воно є одним з найбільш значущих факторів групової інтеграції, яке є важливим чинником для досягнення групових цілей з найкращим ефектом.

Великим внеском у вирішенні поставлених завдань зробили такі українські  вчені, як: Е.А.Аркіна, А.С.Залужного. Але, не всі аспекти лідерства як соціально-психологічного явища виявлені,  що і викликало зацікавленність у подальшому дослідженні.

Метою даної статті є дослідження  основної теорії лідерства - харизма.

Відповідно до сформульованої мети дослідження поставлено наступні завдання: розглянути  теорії лідерства та значну увагу приділити теорії харизма.

На думку Кузміна, лідерство - здатність за рахунок особистих якостей здійснювати вплив на поведінку окремих осіб і  груп працівників з метою зосередження їх зусиль на досягнення цілей. [1, cт.258].

Останнім часом інтерес до проблеми лідерства різко підвищився. Це повязоно з дослідженням малих груп і дає змогу побачити роль лідерів в управлінні контактними групами.

Одним із показових прикладів нового напрму дослідження лідерства є ситуаційна теорія Ф.Фідлера. Цей дослідник запропонував модель ефективності лідера, яка базується на ступені так званої сприятливої ситуації для лідерства. Відповідно до моделі управлінську ситуацію в організації можна класифікувати відповідно до того, наскільки ситуація сприялива для лідерства. Ф.Фідлер виділив три чинники які детермінують «сприятливу» ситуацію:

•ü     Взаємовідносини між лідерами;

•ü     Структура завдань;

•ü     Сила влади. [2, ст.292.]

Наступною важливою теорією є «теорія лідерства, як функції групи». Важливістю цієї теорії є те що вирішуючи проблему управіння групою, важливо відокремити поняття «лідер» і «керівник».

Найбільш чітко відмінності між поняттям  «лідер» і «керівник» окреслив Б.Д.Паригін:

•ü     Лідерство - це групове явище, лідер не може бути без групи. Отже лідерство можна констатувати тільки в умовах мікросередовища, якою і є мала група, керівництво ж є елементом макросередовища, тобто воно повізане із системою суспільних відносин;

•ü    Керівник будь-якої реальної групи або обирається, або призначається, тобто цей процес є цілеспрямованим і здійснюється під контролем різних соціальних елементів. Лідерство ж виникає стихійно, неформально і займає ключові позиції з відкритої чи прихованої згоди групи;

•ü    Процес прийняття рішень керівником є більш складним, опосередкованим багатьма обставинами, часто поза межами групи. Лідер приймає безпосередні рішення, що стосуються тільки групової діяльності; [3. ст 165]

Як бачимо, було б помилкою ототожнювати лідерствоі керівництво. Але було б і помилкою їх протиставляти. У психологічній літературі відзначається, що керівник, будучи тісно пов'язаний з офіційно організованою групою, може впоратися з її керівництвом тільки тоді, коли члени групи сприйматимуть йогояк лідера.

Феноменом психології у теоріях лідества є теорія рис, її іноді ще називають
харазматичною. Ричард Вайзмен , професор соціальної психології в Університеті Хертфордшира (Англия), вважає що харизма божий дар. Харизма - наполовину народжена властивість, а наполовину придбане. Це означає що потрібно не тільки на початку володіти деякими способностями, но і вміти розвивати їх. Кожен харизматік володіє трьома якостями, стверджує Вайзмен.

Приблизно до 60-х років найбільшою популярністю користувалася так названа теорія рис лідерства. Навіть при швидкому ознайомленні легко знайти її зв'язок з визначеними теоретичними установками. Ця теорія визнає неповторність характерних рис лідера, тому лідерство як соціально-психологічний феномен можна розглядати у вигляді сукупності видатних рис особистості, що забезпечують лідерам можливість висунутися, зайняти провідну позицію й утримувати владу в своїх руках завдяки цим унікальним рисам. Над розвитком теорії рис лідерства працювали відомі соціологи Богардус, Сміт, Крюгер. Вони вивчали лідерство в різних соціальних групах на рівні мікросередовища: батьки, знайомі, найближчі родичі. Е.Богардус виділив десятки якостей, якими володіє лідер: почуття гумору, такт, уміння передбачати, розум, здатність привертати до себе увагу, енергія, сильний характер тощо. Він вважав, що пошук рис, необхідних лідеру, є головним завданням, і прагнув знайти певні універсальні риси, що характеризують керівників політичних партій і лідерів злочинного світу.

Харизматична влада, чи влада прикладу, побудована не на логіці і не на розумної вірі, а на традиції та силі особистих якостей і особливостей лідера. Вона визначається ототожненням виконавця з лідером, керівником або потягом до нього. Харизматичний вплив - це особистісне, а не посадова вплив. Виділяються декілька типових якостей харизматичної особистості:
• обмін енергією: для харизматичної особистості властиво заряджати своєю енергією навколишніх;

• значна зовнішність: ця особистість не обов'язково є еталоном краси, але обов'язково - носієм яких-небудь помітних, незвичайних, часто діють на підсвідомому рівні якостей; незалежність характеру;

• добрі риторичні здібності (як ораторські, так і «вміння говорити з народом мовою народу»);

· сприйняття захоплення своєю особистістю: вони відчувають комфорт тільки тоді, коли інші гідно оцінюють їх, і вимагають такого до себе ставлення;

• гідна і впевнена манера триматися. [4. ст.584]Чудовим прикладом для характиристики якостей харизми є дві книги на цю тему. Перша - Роберта Гріна «Мистецтво зваблювання», другий - Теодора Домбровського «Харизма». Що спільного у цих авторів? Обидва називали харизму силою, таємничої і магнетичної. Обидва вважали, що ця «сяюча енергія, випромінювання» властива в тій чи іншій мірі кожній людині. Але найголовніше - обидва сходилися на думці, що харизму можна розвивати. Адже вона будується на внутрішніх якостях людини. Яких же, яких риси?
Впевненість у собі, віра у власні сили, цілеспрямованість, ентузіазм. І все? Але ж є люди, які не відчувають сумнівів в собі, що йдуть до своєї мети рішуче, напролом, і ... все-таки, які не користуються популярністю у своєму оточенні. То як же посилити свій шарм, зробити свою харизму Справжньою? Зазирнувши до книги Теодора Домбровського, можна  знайти  відповідь.

Ось кілька порад, як розвинути в собі харизму хоча б частково, навіть якщо це не властиво вам від народження.

•Ø     Долати звичні межі можливого - як мінімум у плануванні.

Харизматики живуть у відповідності з мудрістю, яку приписують Макіавеллі: «Не строй скромних планів: вони не здатні схвилювати душу». Вони розуміють, що тільки сміливий погляд на майбутнє порушить людей і об'єднає їх. Вони не обмежують свій зухвалий задум однією конкретною метою - вони поширюють його на все, до чого дотягується уяву. У кожному своєму починанні вони зрушують межі можливого далі, ніж це здається можливим звичайним людям.[5 ст.176]

•Ø     Не ховайтеся, будьте помітні.

Харизматики завжди тримаються на увазі. Вони залишаються стояти навіть тоді, коли всіх інших скосив чергову кризу. Вони докладають багато зусиль, щоб мотивувати своїх підлеглих словом і ділом - розмовляючи з ними, слухаючи їх і працюючи пліч-о-пліч з ними. Вони не кидають своїх навіть у непрості часи. [6.ст.18]

•Ø     Не йдіть від розмови.

 Харизматики користуються будь-якою можливістю переконати інших у своїй правоті. Вони завжди кажуть прямо і намагаються викликати у співрозмовника довіру до своїх слів.

•Ø     Навіть мовчки - розмовляйте.

Харизматичні лідери кожною своєю дією посилають сигнали. Вони завжди виглядають надиханими і пристрасними і змушують інших почувати себе краще в їхній присутності. Вони дають зрозуміти, що кожна людина для них важливий - нехай навіть за допомогою простих жестів на зразок прямого погляду, щирої посмішки чи міцного рукостискання. Топ-менеджери з харизмою досягають приголомшливих результатів - якщо, звичайно, застосовують її ефективно.

«Любов - це найпотужніша у всьому космосі харизматична сила. Любов - це твердження, а ненависть - це заперечення ». Тобто виходить, я кажу «Так, я можу це зробити, я роблю», замість «Ні, на жаль, мені це не під силу», кажу «Так, давай зробимо це разом, дружно, ми можемо!» Замість «Тебе мені тільки ще не вистачало на мою голову!». Викинути слово «неможливо» із свого лексикону. Дарувати любов, гарний настрій і красу (адже краса - це теж харизма) всього навколишнього світу. Дарувати не «зернятками, а жменями».  Посміхатися  і ніколи, ніколи, ніколи не здаватися!

         І справді, цей позитивний психологічний настрій реально діє! Навколишні йдуть тобі назустріч, з радістю і готовністю виконують твої прохання, посміхаються у відповідь. Абсолютно незнайомі раніше люди в магазині або в косметичному салоні, клієнти на роботі і колеги ставляться до тебе по-особливому, відкрито, з повагою, з душею, навіть з турботою. Найчастіше звертаються за порадою і дорожать своїм думкою. А скільки компліментів почуєш про свою зовнішність, професіоналізмі, бездоганному характер і завжди гарний настрій!

Література:

•1.     О.Є.Кузьмін, О.Г.Меньнил -  Основи менеджменту - К.: 2003р.

•2.     Кулініч І.О. - Психологія управління: Навч.посіб. - К.: Знання, 2008 с.292.

•3.     Осовська Г.В. - Основи менеджменту : Навч.посіб. К.: 2003р - с 258.

•4.     Карпов А.В. - Психология менеджмента: Учеб. пособие.  - М.: Гардарики, 2005. - 584 с

•5.     Мельник Л.П. - Психологія управління: Курс лекцій - К.:МАУП, 1999 - 176с.

•6.     Тисленко Н. - Школа жизни - познавательний журнал :№3 2005р.

 

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>