XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Григоришена Н.І., Пендюр В.В. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Григоришена Н.І.

Наук. кер. - Пендюр В.В.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Державна реєстрація є досить необхідною процедурою для здійснення та впровадження підприємницької діяльності. В залежності від цього актуальність її дослідження на сьогоднішній день продовжує зростати, адже за допомогою неї засвідчується факт створення юридичної особи або її припинення, набуття чи позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені законом шляхом внесення відповідних записів до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Автор ставить перед собою мету визначення головних засад та особливостей здійснення державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності.

Дослідженням державної реєстрації займалось багато відомих науковців, зокрема такі як Красовська А.В., Старцев О.В. та інші.

Підприємницька діяльність не можлива без знання підприємницького права. Незважаючи на недосконалість і значну складність засвоєння правової бази підприємництва, без її знання не можна обійтись у сфері підприємництва.

Основне визначення поняття "підприємництво", яким найбільш користуються, сформульовано так, що підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється юридичними та фізичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством. Створення (заснування) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, а також володіння корпоративними правами не є підприємницькою діяльністю, крім випадків, передбачених законодавством.

Статус підприємця в Україні досягається шляхом державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством. Провадження підприємницької діяльності без державної реєстрації забороняється[1].

Державна реєстрація здійснюється державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у м. Києві та Севастополі державні адміністрації за місцем знаходження юридичної особи або місцем проживанням фізичної особи.

Для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи подаються такі документи: 1) реєстраційна картка; 2) примірники установчих документів (статут, установчий договір, положення); 3) рішення власників або уповноважених ними органів про створення юридичної особи; 4) документ, що посвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації[2].

Громадяни, які мають намір здійснювати підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подають такі документи: реєстраційну картку встановленого зразка; довідку (або її копію) про присвоєння ідентифікаційного номера; документ, який підтверджує внесення плати за реєстрацію; дві фотокартки.

Державний реєстратор залишає без розгляду документи у випадку , якщо документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації, також якщо документи не відповідають вимогам закону про державну реєстрацію, якщо документи подані не в повному обсязі, якщо документи подано особою, яка не має на це повноважень або якщо до державного реєстратора надійшло рішення  суду щодо заборони у проведенні реєстраційної дії[3].

Отже, державна реєстрація являє собою обов'язкову передумову початку здійснення господарської діяльності. Для юридичних осіб, це спосіб набуття ними праводієздатності, а для фізичних осіб - спосіб отримання ними статусу суб'єктів підприємницької діяльності. Правильне здійснення державної реєстрації дозволить ефективно здійснювати підприємницьку діяльність та проводити над нею відповідний контроль.

Література:

•1.     Закон України «Про державну реєстрацію  юридичних осіб та фізичних

осіб - підприємців» ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 31-32, ст.263 )  [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=755-15

•2.     Красовська   А.В.   Державна   реєстрація    як    умова   реалізації   права

на підприємництво в Україні//Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 7. - С. 62.

•3.     Старцев О.В. Підприємницьке право [Електронний ресурс]/О.В. Старцев.

- Режим доступу :http://ebk.net.ua/Book/PP/04-1-11.htm

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>