XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Григорович А.Г., Крічковський Р.О. ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА АВТОДОРІГ ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ

Григорович Андрій Геннадійович, Крічковський Роман Олегович

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА АВТОДОРІГ ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ

Під інформаційною системою розуміють сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів. Актуальність теми дослідження зумовлена таки чинниками:

•1.     необхідністю забезпечити інформаційні потреби автомобілістів Дрогобицького району, серед яких є багато туристів;

•2.     знаходженням в районі курортів Трускавець, Східниця, Славське;

•3.     підготовкою до Євро-2012, в інфраструктуру якого включені готельні комплекси та тренувальні бази району.

Метою роботи є проектування та програмна реалізація геоінформаційної системи автодоріг Дрогобицького району.

У роботі використано методи теорії графів, дискретної математики, об'єктно-орієнтованого програмування. Інформаційну систему реалізовано в інтегрованому середовищі Borland Delphi 7.0 [1].

За основу інформаційної моделі автодоріг взято неорієнтований зважений граф. Множина вершини графа V складається з двох підмножин: Vр - роздоріжжя та Vп  - населені пункти. Потужність множини населених пунктів у побудованому графі |Vр| =  81, потужність множини роздоріж |Vп| =  59.

Вершини графа з'єднані ребрами - дорогами між парами: населений пункт - населений пункт; роздоріжжя - населений пункт; роздоріжжя - роздоріжжя. Вага ребер визначається відстанню від однієї вершини графа до іншої, записаною в кілометрах.

Для розв'язання задачі знаходження найкоротшого шляху між двома вершинами графа (шляху між двома населеним пунктами району) та обчислення його відстані було використано алгоритми Дейкстри [2, 3] та Флойда [4]. Для порівняння ефективності програмної реалізації алгоритмів Дейкстри та Флойда визначався час роботи створених програм. Експеримент по визначенню найкоротшого маршруту між двома населеними пунктами та довжини його шляху проводився на 42 парах населених пунктів. Середній час роботи алгоритму Флойда становить 0,076 с, алгоритму Дейкстри - 0,018 с. Таким чином, застосування алгоритму Дейкстри для графа з 140 вершин виявилося ефективнішим (швидшим) за алгоритм Флойда у 4,2 рази.

Створена інформаційна система дозволяє вибирати з випадаючих списків (переліку населених пунктів району) пункт відправки та пункт призначення, визначає найкоротший шлях між цими пунктами, виводить найкоротший маршрут між ними (послідовний перелік населених пунктів та поіменованих на карті роздоріж) та довжину знайденого шляху.

При виконанні поставленої мети було отримано наступні результати:

•1.     Визначено акторів інформаційної системи та описано їх функції;

•2.     Побудовано інформаційну модель автодоріг Дрогобицького району;

•3.     Створено програмну реалізацію алгоритму знаходження найкоротшого шляху між населеними пунктами ;

•4.     Порівняно розв'язки задачі за допомогою алгоритму Дейкстри та алгоритму Флойда. Визначено, що алгоритм Дейкстри швидше виконує поставлену задачу.

Література:

•1.     Delphi. Программирование на языке высокого уровня: Учебник для вузов / В.В.Фараонов. - СПб.: Питер, 2004 - 640с.: ил.

•2.     Конспект лекций по дискретной математике / Ю.И.Галушкина, А.Н.Марьямов. - М.: Айрис-пресс, 2007. - 176 с.

•3.     Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов - Питер: СПб, 2004. - 302 с.

•4.     Нікольський Ю. В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Дискретна математика . - К.: Видавнича група BHV, 2007. - 368 с.: іл.

e-mail: a_grygorovych@mail.ru , romamoma@bk.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>