XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Грищенко Т.В., Гребеник Т.В. СОЦІОПСИХОЛОГІЧНІ ТРЕНІНГИ: ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЛІДЕРА У ВИЩІЙ ШКОЛІ.

Грищенко Тетяна Вікторівна

Гребеник Тетяна Вікторівна

Політехнічний технікум КІ СумДУ

  СОЦІОПСИХОЛОГІЧНІ ТРЕНІНГИ: ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЛІДЕРА У ВИЩІЙ ШКОЛІ

У сучасному світі розвиток України визначається у загальному контексті Європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності західної культури. Перехід до демократичних форм управління державою через розвиток і посилення впливу громадянського суспільства критично важливий для України. Прискоренню цього процесу сприятимуть зміцнення недержавних організацій, їх більш конкретизована направленість на повноцінне виховання молоді, збереження та становлення національних цінностей та норм моралі, стимулювання та розвиток молодіжної ініціативи тощо. Як на сегмент повноцінної ефективної освіти (формальна, неформальна, інформальна)  більш вагомий акцент ставиться на  неформальну. Однією з причин успішного розвитку неформальної освіти у вузах країни стала поява нового типу запиту, нових вимог до результатів навчання. Така форма освітньої практики у широкому значенні, має за свою мету стимулювання позитивних соціальних змін. Нажаль, у поспішності  підготовки  численних освітніх подій ця макро задача нерідко відступає на задній план, а то й взагалі «ховається» за горизонтом.

  Освітня діяльність, як і кожна інша, формується з великої множини явищ та процесів, кожен з яких є по своєму унікальний та дуже важливий з точки зору загальної ефективності тренінгової діяльності. Стимулюючи молодіжну ініціативу студентів, виховуючи справжніх лідерів та громадян своєї держави неможливо у плануванні виховної роботи закладу не використовувати активні методи неформальної освіти. Значна увага приділяється створенню позанавчальних шкіл, факультативів, курсів, кружків, секцій тощо. Неформальна освіта не передбачає встановлення чітких рамок та вимог, її результативність дуже важко перевірити, ніяк не вдається уникнути абстрактності та приділити належну увагу тому, що справді визначає якість освітньої діяльності.

    Яким же бачиться бажаний результат неформальної освіти? Формування комунікативної компетенції студентського лідера - така багатогранна сфера, яка практично не може мати жорстких рамок або обмежень. Наразі практикується проведення соціопсихологічних тренінгів як виду тематичних виховних годин в навчальних групах вузів - це дає можливість вчасно виявити лідерів, стимулювати їх до діяльності та прояву молодіжної ініціативи. Так як більшість соціопсихологічних тренінгів мають за мету формування та становлення  комунікативної компетенції людини, їх практика в студентських громадах є доволі доцільною - адже у виховній роботі ми ставимо за ціль стимулювання всіх добре захованих здібностей студентів. Розвиватись ніколи не пізно.

Практично будь-яка освітня програма є механізмом реалізації якої-небудь освітньої ідеї. Завдання освітніх дій, збудованих на принципах стратегії активного навчання, не зводяться лише до передачі інформації. Виділяють три ключові цілі стратегії активного навчання: зрозуміти, оцінити по гідності і застосувати в житті.

Отже, якість навчання багато в чому виявляється у ступені використання потенційними лідерами у своїй практичній діяльності того, що було придбане ним у процесі активного навчання. Тож соціопсихологічні тренінги є ефективним методом формування комунікативної компетенції студентського лідера і є доцільними для практичного застосування у виховній системі вищих навчальних закладів.        

Література.

•1.     Бакли Р., Кейпл Дж. Теория и практика тренинга. - СПб., 2002.

•2. Рай Л. Развитие навыков тренинга. - СПб., 2002.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>