XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Грищенко Т.В., Гребенник Т.В. НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЛІДЕРА.

Грищенко Тетяна Вікторівна

Гребенник Тетяна Вікторівна

Політехнічний технікум Конотопського інституту

Сумського державного університету

  НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЛІДЕРА

  В сучасних умовах перспектива європейської інтеграції України - це «вагомий стимул для зміни пріоритетів та поглядів у сфері освіти та виховання як такого, що може стати основою національної консолідації» [2]. Прискоренню цього процесу сприятимуть зміцнення фундаменту освіти, збереження та становлення національних цінностей та норм моралі, стимулювання та розвиток молодіжної ініціативи. Як на сегмент повноцінної ефективної освіти більш вагомий акцент ставиться на  неформальну. Така форма освітньої практики у широкому значенні, має за свою мету стимулювання позитивних соціальних змін. Стимулюючи молодіжну ініціативу студентів, виховуючи справжніх лідерів та громадян своєї держави неможливо у плануванні виховної роботи закладу не використовувати активні методи неформальної освіти. Значна увага приділяється створенню позанавчальних шкіл, факультативів, тощо.

«Неформальна освіта не передбачає встановлення чітких рамок та вимог, її результативність дуже важко перевірити, ніяк не вдається уникнути абстрактності та приділити належну увагу тому, що справді визначає якість освітньої діяльності» [1].    Формування громадянських компетенцій студентського лідера - така багатогранна сфера, яка практично не може мати жорстких рамок або обмежень. Природжені лідери мають можливість розвивати себе, вивчаючи разом з іншими питання економіки або іноземну мову, реалізовувати себе у суспільстві. Наразі практикується проведення соціопсихологічних тренінгів як виду тематичних виховних годин в навчальних групах вузів - це дає можливість вчасно виявити лідерів, стимулювати їх до діяльності та прояву молодіжної ініціативи. Так як більшість методів неформальної освіти мають за мету формування та становлення  комунікативної компетенції людини, їх практика в студентських громадах є доволі доцільною - адже у виховній роботі ми ставимо за ціль стимулювання всіх добре захованих здібностей студентів. Розвиватись ніколи не пізно.

 Практично будь-яка освітня програма є механізмом реалізації якої-небудь освітньої ідеї. Тренер є провідником цієї ідеї. Від нього багато в чому залежить, наскільки успішно і ефективно вона буде реалізована. Основні труднощі в організації адекватної оцінки результатів семінарів витікають саме з складності визначення і фіксації ступеня ефективності такого роду освітніх подій.

 Завдання освітніх дій, збудованих на принципах стратегії активного навчання, не зводяться лише до передачі інформації. Виділяють три ключові цілі стратегії активного навчання: зрозуміти, оцінити по гідності та застосувати в житті.

 Отже, як результат активного навчання у вищій школі можна розглядати як заплановані, так і незаплановані зміни, що відбуваються зі студентами в контексті теми, що на ньому вивчається. Якість навчання багато в чому виявляється у ступені використання потенційними лідерами у своїй практичній діяльності того, що було придбане ним у процесі активного навчання. Тож неформальна освіта є необхідним доповненням до традиційного навчання для ефективного формування громадянських компетенцій лідера.        

Література.

•1.     В.Величко, Д. Карпиевич. Профессиональная кухня тренера. - ППб.: «Невский прстор», 2003. - 256 с.

•2.     Люба Шара, Інна Підгульська.  Розвиток громадянського суспільства в Україні. - К. 2006

•3.     Рай Л. Развитие навыков тренинга. - СПб., 2002.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>