XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гриценко І.О. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕЧНИХ МЕРЕЖ

Гриценко І.О.

ІНФОРМАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕЧНИХ МЕРЕЖ

Проблема інформаційного забезпечення інноваційної діяльності та підвищення ефективності роботи вітчизняних аптечних мереж є досить актуальною в даний час. Сучасні тенденції  інтенсивного розвитку аптечних мереж, зменшення кількості незалежних аптек і посилення конкуренції  призводять до того, що нормальне функціонування та розвиток аптечної мережі вже не можливий без використання інформаційних технологій.

Якомога ширше комерційне використання інформаційних технологій та інновацій, цілеспрямоване управління інформацією і знаннями, забезпечення здатності реагувати на ринкову ситуацію, гнучка система менеджменту стають факторами виживання й успіху.

Сьогодні компаніям не достатньо вміти збирати, обробляти, використовувати, зберігати бізнес-інформацію та підтримувати в актуальному стані бази даних. Необхідно мати певну політику відносно управління інформацією та інформаційного середовища, у якому перебуває компанія, для забезпечення результативного якісного покращення її діяльності. Тому основними завданнями інформаційної підтримки управління розвитком слід визнати: формування, обробку, використання, зберігання та підтримку в актуальному режимі інформації та знань; забезпечення менеджменту нормативно-правовою, довідково-аналітичною, методичною, прогнозною та поточною інформацією, а також комплексом програмних засобів, необхідних для їх аналізу при формуванні управлінських рішень[1].

Комплексна автоматизація із застосуванням інформаційних технологій і комп'ютеризованих систем є важливим етапом інноваційної політики підприємств. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності аптечної мережі має охоплювати інформатизацію процесу формування інноваційної стратегії підприємства, фінансовий облік і аналіз та управління процесом впровадження нововведень. У сукупності перелічені частини становлять цілісну систему гармонійного інформаційного забезпечення впровадження нововведень.

Наявність позитивного ефекту від використання|застосування| автоматизованих систем управління інноваційною діяльностю в аптечних мережах доведена вже не раз, в умовах же наростаючої економічної кризи інформаційні технології можуть стати серйозним інструментом для оптимізації системи управління аптечною мережею.

До основних можливостей автоматизованих систем, що відіграють важливу роль в управлінні аптечними мережами, належать:

  • автоматизація документообігу з постачальниками. Використання можливостей електронного замовлення товарів, порівняння прайс-листів постачальників, отримання  документів по товарах в електронному вигляді (накладні, сертифікати якості);
  • автоматизація ціноутворення. Можливість налаштування схеми ціноутворення залежно від різних умов (з контролем дотримання законодавчих обмежень);
  • аналітична звітність. Аналіз руху товару і складання звітів по групах товарів;
  • автоматизація роботи з товарним асортиментом. Отримання звітів по групах товарів, реалізація асортиментної політики організації, управління обов'язковим переліком лікарських препаратів;
  • автоматизація процесу інвентаризації в аптеках спрощує і скорочує проведення такого трудомісткого і тривалого процесу в рази;
  • автоматизація бухгалтерського обліку. Формування первинних бухгалтерських звітів, а також передача даних в спеціалізовані бухгалтерські системи;
  • автоматизація роботи офісів аптечних мереж і оптових складів аптечних організацій, контроль за дотриманням внутрішньої логістики [2].

Також, впровадження інформаційних систем в аптечних мережах спиряє зменшенню частки рутинної праці і вивільненню часу працівників, стимулює їх  виявляти і реалізовувати свій творчий потенціал. Крім того, за рахунок формалізації технологічних процесів в переважній більшості випадків покращуються показники продажу та динаміка розвитку аптечних мереж  в цілому; оборотність зростає на 10-40%, розширюється асортимент лікарських засобів. Одним з важливих результатів автоматизації є посерійний облік і перевірка на забраковані серії, наявні сьогодні в кожній серйозній інформаційній системі для аптечних закладів,  що перешкоджають потраплянню в продаж неякісного, або фальсифікованого товару.

Таким чином, для забезпечення ефективного процесу управління усі підсистеми аптечної мережі мають бути забезпечені налагодженим потоком необхідної інформації про стан зовнішнього та внутрішнього середовищ. Для повноцінного здійснення інноваційної діяльності необхідно синхронізувати та інтегрувати рух інформаційних потоків з потоками робіт, матеріальних і фінансових ресурсів, що потребує організації ефективного контролю, обліку, аналізу, планування та координації [3]. Система інформаційного забезпечення управління аптечною мережею  повинна містити всю необхідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень, що дозволяють централізовано, але при цьому гнучко, управляти інноваційною діяльністю, асортиментом, маркетинговими програмами та ціновою політикою в рамках аптечної мережі.

Література:

•1.     Верба В.А. Інформаційне забезпечення управління розвитком компанії Формування ринкової економіки // Зб. наук. праць ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана».- 2009. - №22. -с.145-154.

•2. Кольчугин А., Музылева  М. Автоматизация аптечного бизнеса: что, когда и зачем? Електронний ресурс: http://www.remedium.ru/

•3. Тимощук М.П. Інформаційні  системи і технології в інноваційному розвитку підприємств// Науковий вісник НЛТУ України. - 2010. - Вип. 20.11. -с.315-320.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>