XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Грубляк С.А. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГОВОЇ МЕРЕЖІ СУПЕРМАРКЕТІВ

Грубляк Світлана Анатоліївна

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

м. Чернівці

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГОВОЇ МЕРЕЖІ СУПЕРМАРКЕТІВ

В умовах ринкової економіки перед керівництвом підприємств торгової мережі супермаркетів постають нові задачі, пов'язані з ростом бізнесу та отриманням загальної картини результатів фінансово-господарської діяльності. Виникає необхідність створення інформаційної системи, яка сприятиме прийняттю управлінських рішень задля ефективної діяльності підприємства.

Механізми визначення та оцінки результатів діяльності підприємства викликають найбільше ускладнень. З одного боку, існує фінансова та управлінська звітність, на основі яких можна формулювати задачі та здійснювати контроль за їх виконанням. А з іншого боку, з даних бухгалтерського фінансового та управлінського обліку не завжди можливо отримати необхідну інформацію. Наприклад, об'єм доходів по одному виду товарів, групі клієнтів та затрат, пов'язаних з їх обслуговуванням.

Створення системи управління результатів підприємств торгової мережі супермаркетів, яка складатиметься з показників ефективності, котрі відображатимуть основні фактори, що впливають на результати бізнесу, забезпечить вирішення вищезазначеної проблеми.

Показники ефективності, у свою чергу, можуть включати як фінансові (доходи основних підрозділів, витрати обігу), так і нефінансові показники (частку нових продуктів у загальному продажу, кількість постачальників, асортимент товарів, сегментація покупців тощо), а також результати минулої діяльності та прогноз на майбутнє. Визначення фінансових показників передбачає розподіл обов'язків між керівниками підрозділів та закріплення за ними відповідальності за їх виконання, що орієнтуватиме їх на отримання позитивного фінансового результату. Визначення нефінансових показників дозволить планувати майбутні стратегії бізнесу (цілі, асортимент, цінову та маркетингову політику) [1,434]. При цьому, показники ефективності окремих підрозділів підприємства будуть відрізнятись. Тому вони повинні бути взаємопов'язаними та взаємодоповнюючими [2, 16].

Запровадження системи управління результатами бізнесу потребує створення планово-економічного відділу, до якого повинні ввійти спеціалісти в області фінансів, економічного аналізу й управління, а також бухгалтерського фінансового та управлінського обліку. Для того, щоб даний відділ виконував свої функції у межах системи управління ефективністю, його працівники повинні забезпечувати аналітичну підтримку процесів планування та коректування планів по отриманим результатам діяльності, а також гарантувати коректність визначених показників.

Перехід на нову систему показників ефективності стане можливим тільки при модернізації інформаційних систем, які потребують інтеграції бухгалтерського та управлінського про обліку. Це дозволить уникати подвійного введення даних по господарським операціям для потреб різних облікових систем, забезпечить високий рівень достовірності управлінської інформації, оптимізує документообіг підприємства. [3, 26]  Але такі зміни, на нашу думку, сприятимуть прискоренню прийняття управлінських рішень та зростанню ефективності діяльності підприємства.

Література:

•1. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. (Під ред. проф. Н.М. Ушакової) - К.: „Хрещатик", 1999. - 800 с.

•2.Бугров Д. Метрика эффективности // Бухгалтерская наука. - № 7/8 (49/50). - 2008. - с. 11-18.

•3.  Подоляк Н. Интеграция бухгалтерского и управленческого учета // Бухгалтерская наука. - № 11 (53). - 2008. - с. 26-29.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>