XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Груздєв А.О. ЯВИЩЕ ПОМПАЖУ НА ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТАХ, МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ.

Груздєв Антон Олександрович, магістр з автоматизації

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ЯВИЩЕ ПОМПАЖУ НА ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТАХ, МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

  Явище помпажу є може виникнути на газоперекачувальному агрегаті через зпрацювання останнього, чи неправильно заданий режим роботи. Помпаж це режим роботи турбіни, за якого витрата на виході падає, а швидкість обертання зростає. В режимі помпажу виникають вібрації, биття, стрибкоподібні зміни навантаження на валу приводу, що призводить до надмірного спрацювання ресурсу, виводу з ладу, чи загального руйнування агрегату.

Фізично помпаж виникає при виконанні надмірного стискування. Відповідно до особливостей конструкції турбіни, якості її виконання та зносу основних елементів, при виконанні стискування у верхніх допустимих межах, може виникнути зрив потоку на лопатках. Розвантажений ротор зі зменшенням опору починає збільшувати швидкість обертання аж до моменту руйнування чи до моменту, коли через велику різницю тисків на вході та виході всередину турбіни буде затиснута порція газу. Обертальний момент на валу приводу турбіни при перевищенні швидкості обертання зменшується, що при подачі газу призведе до різкого гальмування. Як правило коливання циклічно повторюються з наростаючою амплітудою.

На виробництві для захисту від помпажу використовують загальні системи сигналізації. Подібні системи аварійного вимкнення контролюють ряд параметрів, що вказує на знос турбіни - температуру підшипників, загальний рівень вібрації, тощо. Побудовані на базі мікроконтролера, який опитує ряд давачів і відслідковує момент виникнення помпажу. За виникнення ознак помпажу міроконтролер відкриває байпасний кран на турбіні для зменшення різниці тисків на вході та виході. Паралельно для контролю ефективності заходу беруть певний параметр, такий як пульсації струму в колах живлення приводу, чи вібраційні коливання. Вразі не припинення останніх система вимикає привід турбіни, попереджаючи тим самим її руйнування. Подібна реалізація захисту є досить ефективною, проте не досконалою. По-перше повторний запуск турбіни призводить до матеріальних затрат, а по - друге на практиці можуть виникнути обставини, що не будуть зафіксовані подібною системою сигналізації. Прикладом може слугувати ТИХІЙ ПОМПАЖ.

Вихід з режиму помажу можна реалізовувати шляхом частотного регулювання обертів приводу з використанням гальмування електроприводу шляхом замикання обмоток його ротора на навантаження. Подібне виконання в парі з байпасним регулювання може дозволити вихід з режиму помпажу без повної зупинки турбіни.

Належну увагу слід приділити підбору елементної бази для реалізації систем управління. Оскільки об`єкт автоматизації знаходиться у вибухонебезпечній зоні, його елементи повинні відповідати стандарту 1ExibllAT4. Використання нової елементної бази виникає можливість значно зменшити струми живлення контролерів. Відтак контролер збудований на базі мікропроцесора типу MSP430 може обмежитись струмами живлення від 1 до 3 μА. Це робить можливим виконання його з автономним живленням від гальванічного елемента, якого вистачатиме на декілька років і уникнути електричних зв`язків з вибухонебезпечною зоною.

Література:

•1.     http://www.mokveld.com/

•2.     www.emersonprosess.com/fisher

•3.     http://www.ti.com/

•4.     http://www.analog.com/


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>