XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гурмаза В.В. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Гурмаза В.В.

викладач кафедри іноземних мов МДАУ

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Інформаційні технології - вимога сьогодення, що дозволяє створити суспільство, засноване на знаннях. Новітні інформаційні технології стрімко увірвалися в усі сфери нашого життя, стали реальністю. Вони спрощують спілкування та співробітництво. Суспільство, яке дбає про своє майбутнє, має усвідомити колосальні можливості привнесені інформаційними технологіями та навчитися грамотно застосовувати їх, у першу чергу в освіті.Можна багато дискутувати з приводу ефективності та доцільності використання інформаційних технологій, але не використовувати їх було б безглуздям. Можливості сучасної системи освіти взагалі значно розширюються, завдяки використанню мультимедійних інтерактивних технологій, Інтернету. Сьогодні перед педагогами стоїть важливе завдання - виховати та підготувати молодь, здатну активно включатися в якісно новий етап розвитку сучасного суспільства, пов'язаного з інформацією.

Нові інформаційні технології кардинально вплинули на всю систему освіти, зачепивши її зміст, форми й методи навчання, що призвело до змін вимог до сучасного студента.

Обговорюючи переваги використання новітніх інформаційних технологій у навчанні іноземних мов, Л. Скалій порівнює традиційне навчання з комп'ютерним. Результати цього порівняння свідчать про значні переваги використання інформаційних технологій у навчання іноземних мов.

Таблиця 1.

Порівняння традиційного навчання з комп'ютерним.

Традиційне навчання Комп'ютерне навчання
1. Лінійний текст (лише текст, без інших додаткових джерел) 1. Мультимедійний текст (відео, аудіо можливості, зв'язок з великою кількістю різноманітних джерел).
2. Можлива відсутність мотивації і зацікавленості у навчанні 2.Висока мотивація і зацікавленість у інформації.
3. Обмежена кількість інформації, обмежений вибір, часто застарілі данні 3.Необмежена кількість інформації, широкий вибір
4. Контроль з боку викладача 4.Самоконтроль і координація навчального процесу викладачем

 

5. Спілкування з викладачем 5. Можливість спілкування з носіями мови, ознайомлення з культурою країн, мова, яких вивчається

Отже, комп'ютеризація навчання іноземних мов - порівняно нова форма навчання. Вона стала дуже привабливим та перспективним напрямком у навчанні мов. Так, ще в 1995 році П. Сердюков стверджував, що "...комп'ютеризоване навчання взагалі та іноземних мов зокрема стане в майбутньому формою навчання, яка превалює на всіх рівнях (від дитячого садка до університету)" [8].

         В останні роки в торговельній мережі поряд з підручниками, посібниками та зошитами з'явилось чимало автоматизованих навчальних курсів з іноземних мов (АНК ІМ), які є мультимедійними продуктами. На екрані із текстовою інформацією подається різноманітна графіка (малюнки, фотографії, схеми, таблиці, мультиплікація, відео фрагменти) і звук (мова, музика, функціональні шуми і звуки).

         Тексти і зображення можуть бути кольоровими, супроводжуватись фонограмою та звуковими ефектами. Крім мультимедійних АНК ІМ у процесі навчання можуть використовуватися елементарні словники, енциклопедії, ігри.

         Таким чином, згідно з сучасною концепцією навчання дедалі більше уваги надається оптимізації та індивідуалізації освіти, широкому застосуванню інформаційних технологій, що допоможе майбутнім фахівцям використовувати власний інтелектуальний потенціал на благо суспільства.

 

Література.

1. Скалій Л.І. Використання інформаційних технологій у формуванні професійної компетенції майбутнього вчителя іноземних мов // Іноземні мови.-2005.-№ 4.-с.5-9.

2. Сердюков П.И. Методические аспекты компьютеризованного обучения иностранным языкам // Іноземні мови.-1995.-№ 3-4.-с.54-57


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>