XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гур’янова А., Крамская Г. І. ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анастасія Гур'янова,

с-ть «Економіка підприємства», 1 курс, д/ф,

Наук. кер. - Крамская Г. І.,

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці

ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

До складу атмосфери входять речовини, кількість яких регулюють природні й антропогенні фактори.

Небезпечні антропогенні випари в атмосферу, які з випадкових перетворилися на постійні  до того ж тенденцією до зростання. Антропогенні викиди можна  об'єднати у такі групи:

•1.     забруднювачі, що утворюються під час згоряння палива у промисловому виробництві, при опаленні житлових будинків та роботі усіх видів транспорту;

•2.     забруднювачі, що утворюються в результаті промислових викидів;

•3.     забруднювачі, що утворюються при згоранні та перероблені побутових і промислових відходів.

Походження цих забруднювачів різне: димові гази, що виділяються під час згорання палива, гази двигунів внутрішнього згорання, хвостові гази та гази технологічних процесів, вентиляційні викиди, неорганізовані виділення з каналізацій, стічних вод, відвалів та інших видів викидів до атмосфери.

Метою дослідження є забруднення повітря Чернівецької області.

Актуальність даної теми полягає у тому, що забруднення повітря є одним з найважливіших актуалітетів екологічних досліджень, оскільки для нас є важливо дихати екологічно чистим повітрям, знати які території області є забруднені та при більш детальному дослідженні цієї теми знайти шляхи вирішення проблем забруднення повітря регіону[1, c.150].

Перспективами дослідження є шляхи вирішення забруднення повітря Чернівецької області також дотримання вимог санітарного законодавства на промислових підприємствах області.

За даними  ГУ статистики в Чернівецькій області, у Чернівцях за 9 місяців цього року було викинуто у повітря 783 т забруднюючих речовин, що становить 32% від сукупного обсягу викидів по області. Викиди в атмосферу здійснювали 57 підприємств міста, або 38% від загальної кількості по області. Серед них 11 розташовані в Шевченківському районі обласного центру, по 23 - в Першотравневому та Садгірському районах[3, c.145].

Всього фахівцями екологічної інспекції було обстежено 64 джерела викидів та 17 джерел утворення викидів на 21-му підприємстві краю. Щоправда, перевищення гранично допустимих викидів оксиду вуглецю зафіксовано лише у 2-х випадках[4].

Щільність викидів шкідливих речовин в атмосферу за  9 місяців 2009 року від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку  на 1 квадратний кілометр території Чернівецької області склала 0,3 т, а на одного мешканця області - 3 кг шкідливих речовин, - підсумовує дані екологічних служб головне управління статистики. У Чернівцях схожа картина. Тільки кількість шкідливих викидів на одиницю площі міста вже не 0,3,  а понад 5 тонн. Найбільше - всі 13 тонн - у Першотравневому районі[5].

З розрахунками нечистот, які припадають на легені кожного мешканця обласного центру, теж заковика. У середньому нібито їх ті ж 3 кілограми, що й по області, проте в Садгірському районі цей показник значно вищий - 13 кг. Все, як і в попередні роки, і навіть трохи краще. Ступінь забрудненості цілющого буковинського повітря місцеві екологи, чомусь, традиційно порівнюють з найзабрудненішими регіонами країни, на фоні яких Буковина справді виглядає дещо краще. Хоча, згідно з логікою, порівнювати варто було з чимось кращим, а не гіршим[2, c.132].

Інформація облСЕС, яка контролює  дотримання вимог санітарного законодавства на промислових підприємствах області, теж нібито мала би заспокоювати. Відсоток невідповідності гранично допустимої концентрації по парах та газах в повітрі робочої зони по області становить 2,3%  проти 3,0%  за 8 місяців 2008 року. Також зменшився відсоток невідповідності  по пилу та аерозолях  і становить 4,8% проти 6,5% в 2008 році. До слова, повітря у закритих приміщеннях завжди у сотні разів забрудненіше, від найбруднішого назовні.

1536 проб атмосферного повітря було відібрано у Чернівцях у лютому цього року. Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря велося на трьох стаціонарних постах, що на вул. Заводській,34, Головній,265А, О.Гузар,1. Аналіз відібраних проб здійснювався за 9 інгредієнтами: пил, двоокис сірки, окис вуглецю, двоокис та окис азоту, фенол, фтористий та хлористий водень, формальдегід.

Результати аналізів засвідчили, що середньомісячні концентрації забруднюючих речовин, в основному, залишилися на рівні лютого минулих років, за винятком хлористого водню та формальдегіду. У лютому ц.р. прослідковувалася тенденція до зростання середнього рівня забруднення хлористим воднем і, навпаки, тенденція до зниження забруднення повітря формальдегідом. Перевищення гранично допустимих концентрацій хлористого водню у лютому ц.р. становило 1,4 ГДК.

За результатами аналізів, вміст важких металів у атмосферному повітрі міста не перевищував гранично допустимі концентрації. Кислотність атмосферних опадів у лютому також була в межах норми. Про це повідомила начальник обласного центру з гідрометеорології Тетяна Негадайлова.

Отже, антропогенний вплив на атмосферу безперервно зростає і загрожує глобальними наслідками для майбутніх поколінь, що змушує втілювати важливі інженерні розробки їх запобігання. Тому потрібно дотримуватися всіх необхідних законів щодо забруднення екології Чернівецької області та всіма методами зменшувати походження забруднювачів повітря.

Література:

•1.     Батлук В. А. Основи екології/В. А. Батлук. - К.: Знання, 2007. - 519с.

•2.     Бондаренко В. Д. Екологія та охорона навколишнього природного середовища/В. Д. Бондаренко, Р. А. Ацюк. - К.: Знання, 2004. - 309с.

•3.     Запольський А. К. Основи екології/ А. К Запольський., А. І. Салюк. - К.: Вища школа, 2001. - 385с.

•4.     www.ecoport.org.ua/

•5.     rik.com.ua/ua/nevs/


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>