XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гусар О.І., Басістий А.С. ФІНАНСОВИЙ РИНОК В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Гусар О.І., Басістий А.С.

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

ФІНАНСОВИЙ РИНОК В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Для сучасної ринкової економіки фінансовий ринок є "нервовим центром" економічного організму. За станом фінансового ринку можна судити про "здоров'я" економіки, впливаючи на фінансовий ринок, можна керувати економічною активністю суспільства.

Сучасний фінансовий ринок  - це винятково складна структура з великою кількістю учасників - фінансових посередників, які оперують з різноманітними фінансовими інструментами і виконують широкий набір функцій з обслуговування й управління економічними процесами. А проте це ринок, на якому присутні продавці й покупці, є товар, що продається і купується. Але товар цей особливий - це гроші, надані в користування, тимчасово - у формі позик під зобов'язання, або назавжди - під акції. [3]

Фінансовий ринок такий же багатоликий і різноманітний, як і загальний ринок, але предмет купівлі-продажу, по суті, один - гроші, надані в користування в різних формах. Господарські об'єкти, що мають надлишок коштів, дають їх суб'єктам, які потребують коштів. [3]

В сучасних умовах господарювання фінансовий ринок формує ефективний механізм перерозподілу вільних фінансових ресурсів у межах економічної системи. Проте ефективне функціонування самого ринку на сьогодні забезпечують фінансові інститути. Адже саме вони координують діяльність надзвичайно великої кількості власників капіталу й економічних суб'єктів, які мають потребу у фінансових ресурсах.  Якщо фінансові інститути починають «захоплюватися» спекулятивними операціями на фінансовому ринку та при цьому не зважають на рівень притаманних їм ризиків, формуються передумови для кризи на фінансовому ринку.[1] А оскільки на сьогодні він тісно пов'язаний з реальним сектором економіки, криза може швидко поширитися на всю економіку. Усе це вказує на необхідність ефективного регулювання фінансового ринку державою, й передусім дієвого контролю діяльності його професійних учасників - фінансових інститутів.

Для ефективного функціонування фінансового ринку в найближчий час необхідно вирішення таких завдань:

1) підвищення капіталізації суб'єктів фінансового ринку, їх конкурентоздатності, ефективності систем управління ризиками та компенсаційних механізмів ринку;

2) подолання дискретності та фрагментарності вітчизняного фінансового ринку, піднесення цілісності внаслідок врівноваженого розвитку усіх його сегментів;

3) консолідації біржової та депозитарної систем на принципах регульованих ринків Європейського Союзу та досвіду інтеграції обліково-розрахункової інфраструктури;

4) захисту прав інвесторів на ринках;

5) створення нового законодавства, систем розкриття інформації для громадян-інвесторів та професійних користувачів, впровадження міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності;

6) розбудови ринків похідних фінансових інструментів (деривативів), впровадження новітніх фінансових інструментів та технологій на грошовому ринку;

7) підвищення ролі інститутів спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення для акумуляції сукупних національних накопичень і спрямування в реальний сектор економіки;

8) реформування системи державного регулювання фінансового ринку. [2]

Створення та ефективне функціонування фінансового ринку є основою забезпечення впровадження ефективних перебудов економічної системи та її розвитку, оскільки саме через фінансові ринки здійснюється міжгалузевий, міжнародний перелив капіталів, дозволяючи оптимізувати динаміку суспільного відтворення.[1] Розширене суспільне відтворення, що включає й економічні компоненти, можливо за рахунок активної інвестиційної діяльності всіх складових національного господарства.

Література:

•1.     Базилевич В.Д., Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах//Фінанси України.-2009- №12

•2.     Гура О.Л. Роль фінансового ринку в розвитку інвестиційних процесів в Україні//Економіка.Управління.Інновації.-2010-№2(4)

•3.     Федоренко В. Г. і К. Шляхи підвищення ефективності інвестицій в Україні.: - К.: Науковий Світ, 2003.

 

e-mail: lesunjag@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>