XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гуцуляк Ю.В., Мережко Н.В. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ЗБУТУ НАФТОПРОДУКТІВ ТА ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ПОСЛУГ ДАНОЇ ГАЛУЗІ НА ТОВ ВКФ «ОлЛеКо»

Гуцуляк Ю.В., Мережко Н.В.

Вінницький Торговельно - Економічний Інститут

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ЗБУТУ НАФТОПРОДУКТІВ ТА ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ПОСЛУГ ДАНОЇ ГАЛУЗІ НА ТОВ ВКФ «ОлЛеКо»

Інновація - кінцевий результат інноваційної діяльності, що одержав реалізацію у виді нового чи удосконаленого продукту, реалізованого на ринку, нового чи удосконаленого технологічного процесу, який використовується в практичній діяльності. Інновації на ринку нафтопродуктів є найбільш глобальними та важливими для більшості споживачів, так як ринок нафтопродуктів існує уже значний проміжок часу і всі основні позиції та відкриття у цій галузі були проведені до цього часу. Не менш важливим питанням для споживачів даного виду продукту, у нашому випадку бензину, є інноваційні методи збуту продуктів нафтопереробки та інновації в наданні послуг в даній галузі.
           Спонукальним механізмом розвитку інновацій як у даній сфері, так і у всіх інших видах діяльності , у першу чергу, є ринкова конкуренція. В умовах ринку виробники продукції чи послуг постійно змушені шукати шляхи скорочення витрат виробництва  та реалізації  і виходу на нові ринки збуту. Тому фірми,  що освоїли першість ефективної інновації, одержують вагому перевагу перед конкурентами. Важливою умовою для їхньої практичної реалізації в бізнесі є залучення інноваційних інвестіцій.
            Інноваційний процес, який ми пропонуємо на сьогоднійшній день ТОВ ВКФ « ОлЛеКо » являє собою послідовність дій по ініціації інновацій, по розробці нових методів збуту бензину  і операцій  по наданню послуг на ринку.
          Першим ми пропонуємо покращити методи збуту бензину. Збут продукції для підприємства важливий з ряду причин: обсяг збуту визначає інші показники підприємства (величину доходів, прибуток, рівень рентабельності). Таким чином, у процесі збуту остаточно визначається результат роботи підприємства, спрямований на розширення обсягів діяльності й одержання максимального прибутку. На сьогоднішній день на ТОВ ВКФ « ОлЛеКо » проводиться реалізація товарів за допомогою двох основних видів розрахунків, а саме за готівку та по відомостям. Продаж бензину по відомостям здійснюється з відміткою  у  шляховому листі  водія  про кількість та вартість відпущенного нафтопродукту,які підтверджуються підписом і штампом оператора АЗС. Відомості виписуються у двох примірниках: один, після відпуску нафтопродукту, залишається на АЗС, а другий - у споживача.

Підприємства   нафтопродуктозабезпечення(АЗС постачальник ТОВ ВКФ « ОлЛеКо »)   на   підставі    відомостей    про    відпуск  нафтопродуктів  періодично,  але  не  рідше одного разу на місяць,виписують рахунки (зведені  відомості)  на  кожного  споживача  за видами  і  марками  нафтопродуктів  та цінами,  які діяли протягом місяця. Продаж за готівку здійснюється звичайним способом, як і на більшості заправочних станціях України.

            Ми пропонуємо покращити та ввести певні інновації в ці методи збуту бензину,а саме створити базу даних для постійних клієнтів, які б могли заправлятися по карточкам їхньої фірми, без зайвої тяготи з оформленням документів, за виключенням касового чеку,який має видаватися при завершенні оперції продажу бензину. До того ж необхідно покращити управління якістю бензинів, які отримує ТОВ ВКФ « ОлЛеКо » від постачальників, а це можливо лише досягти жорстким методом контролю за продуктом, який надходить, а саме під час його транспортування, приймання та зберігання. Покращення управління якістю бензину необхідно тому, що споживачі зацікавлені у великому виборі якісної, різноманітної продукції з різними споживчими властивостями за прийнятною ціною.

            Крім того інноваційну діяльність можна провести і у сфері послуг ТОВ ВКФ « ОлЛеКо ». Дане підприємство проводить реалізацію свого продукту методом самообслуговування, за винятком, коли розрахунок здійснюється у приміщенні оператора АЗС за допомогою касового апарата. Якщо підприємство введе нову систему, яка діє на більшості автомобільних заправочних станціях на сьогоднішній день, тобто, буде зацікавлене у збільшені персоналу, а саме операторів, які самостійно з дозволу власника авто самі запраляють, то кількість порушень на АЗС значно зменшиться, повиситься рівень культури спілкування з клієнтами та ін.

            Як було вищезазначено, необхідно створити базу даних та власний інтернет-сайт, на якій має знаходитися служба експрес-поставка, яка за викликом може терміново доставити будь-який вид нафтопродутку своєму клієнту, звісно за вищу ціну, але швидко і якісно. Звісно такі методи надання послуг по термінових доставках продутків нафтопереробки практикуються на сьогодні лише  в Європі та країнах Заходу.

            Український ринок нафтопродуктів оцінюється у $ 12,4 млрд. І ми маємо надію, що наш ринок буде розвиватися надалі і подолає нафтову кризу. Тому, для того, щоб вирішити важливі питання у цій галузі, ми, насамперед,  повинні розпочати вирішувати з тих проблем, які цікавлять людство, а саме з введення новітніх методів збуту продуктів нафтопереробки та надання різних сервісних послуг у цій глобальній, на сьогоднішній день, та важливій галузі промисловості, так як нафтопродукти є рушійною силою для всього людства.

Література:
1. Грищенко І. М. Розвиток комерційної діяльності підприємств гуртової торгівлі. // Актуальні проблеми економіки . - 2009. - №2 -  c. 4 - 8.

2. Корольов І. Збут в інфраструктурі  ринку нафтопродуктів // Вісник КНТЕУ. - 2009 - №5. - c.3 - 13.

3. Трішкина Н. Проблеми розвитку  торгівлі України// Економічна теорія : сучасні проблеми розвитку сфери товарного обігу : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції - 2009. Ч.1 с.232 - 234


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>