XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гуцуляк Ю.В., Янчук Т.В. ПРОГРАМУВАННЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ.

Гуцуляк Юлія Василівна

Студентка ВТЕІ КНТЕУ

Науковий керівник: Янчук Т.В.

  ПРОГРАМУВАННЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Створення індустрії програмного забезпечення в Україні - проблема державного значення.

Завдяки значному розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) технологічна складова суспільного розвитку сьогодні настільки вагома, що на очах одного покоління відбуваються фундаментальні зміни в соціальній сфері, економіці, розвитку засад демократії. Важливою складовою ІКТ, в якій сконцентрований їх інтелект, є програмне забезпечення комп'ютерів.

Сьогодні інформаційні технології - це індустрія, яка безпосередньо забезпечує роботою дев'ять мільйонів працівників, які високо оплачуються та кваліфіковані більш ніж чотири тисячі компаній по всьому світі.

Таким чином, з одного боку, Україна має шанс здійснити економічний стрибок, роблячи ставку на програмування. Розвиток цієї складової економіки вцілому привабливий - для цього не потрібно використовувати значні матеріальні ресурси і приваблювати більші об'єми інвестицій. В країні існують передумови зайняти більш важливе місце в світовому поділі праці в цій області. І перші досягнення в цьому напрямку вже є.

З іншого боку, крім уже наведених вище негативних факторів, існує ще один - «експортоорієнтоване» направлення розвитку програмування не забезпечить створення повноцінної самодостатньої індустрії розробки програмного забезпечення, стимулює розвиток тільки окремих її складових.

Сьогодні стан програмування в Україні характеризується таким чином. В процесах розробки володіє творча складова, рівень організаційного і проектного менеджменту в софтверних компаніях невисокий. Продаж і підтримка програмного забезпечення здійснюється безпосередньо розробниками. Програмні забезпечення, які можна упровадити самостійно, розповсюджуються без придбання ліцензій, що призводить до недоотримання доходів розробниками і недопоставки податків до бюджету країни.

В той же час провідні країни-експортери виробляють серійні програмні продукти, як правило більшого розміру, розробка яких виконується сотнями, тисячами і навіть десятками тисяч програмістів з вузькою спеціалізацією. Характер роботи - інжениринг. Компанії-розробники мають високий рівень організаційного і проектного менеджменту, розвинуту інфраструктуру продажу і підтримки програмних продуктів. об'єм доходів софтверних компаній таких країн на декілька порядків вище, ніж в українських, що дозволяє їм реінвестувати значні фінансові ресурси в розвитку своїх технологій і продуктів.

Створення такого продукту як програмне забезпечення характеризується високим процентом неуспішних проектів (низька якість ПЗ, порушення строків реалізації, перевищення бюджету проекту). Як свідчить світова статистика, тільки 28% програмних проектів в 2000 році були успішними. В найближче десятиліття було визнано, що корінь зла за границями технологій, проблема - в організації програмування.

З урахуванням цього для забезпечення якості програмного забезпечення необхідно стимулювати створення в компаніях-розробниках систем менеджменту якості (СМЯ) згідно вимогам стандарту ISO9001-2000, в основу якого покладено процесові-орієнтовний підхід. Компаніям, зацікавленим в підвищенні своєї конкурентоспроможності на міжнародному ринку, потрібно ввести проектний і організаційний менеджмент згідно так званих «моделей технологічної зрілості». Крім міроприємств, які здійснюють «інтегральне» діяння на об'єкт державної політики.

Країна є реципієнтом обчислювальної техніки, інструментальних засобів програмування і навіть прикладних програмних рішень. В той же час Україна є донором спеціалістів і результатів деяких фундаментальних досліджень і НІОКР в області математики та інформатики. Як правило, ці результати передаються законним замовникам безпосередньо виконавцями за невелику нагороду у вигляді заробітної платні. Основна частина замовлень, які отримують аутсорсинговими вітчизняними компаніями, відносяться до локалізації і супроводження ПЗ, в введенні І-первинної обробки даних та іншим послугам невисокого інтелектуального рівня.

Таким чином, суб'єктами ринкових відносин повинні бути не окремі програмісти, а вітчизняні софтверні компанії, і продавати вони повинні не послуги, а продукти по їх реальній ціні. Такий шлях дозволить розвивати українські компанії та інфраструктуру області. Створення індустрії програмування не потребує великих об'ємів інвестицій і мобілізації значних матеріальних ресурсів. Але необхідна міцна державна політика, яка повинна призвести до розробки системи взаємопов'язаних міроприємств і проектів в області законодавства, податкової політики, науки, освіти, міжнародної діяльності - у вигляді державної цільової науково-технічної програми, і моніторинг її виконання.

Враховуючи особливості розглянутої сфери діяльності і наявні можливості України, створення сучасної повноцінної індустрії програмування повинно стати одним із державних пріоритетів.

 

Література:

•1.     Карпенко Е. Языки и средства программирования // Компьютерное обозрение. -2007. -№7. - с. 34-37.

•2.     Полищук В. Програмирование: от мануфактур к индустрии. // корпоративне системы. - 2005. - №2. - с.5-9.

•3.     Саркисян В.И. Вычислительные машины и програмирование.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>