XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гвоздик В.І. УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

Рубрика: Економіка

Студент 4 курсу, Гвоздик Володимир Іванович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

На сьогоднішній день в Україні швидкими темпами розвиваються ринкові економічні відносини. Така ситуація вимагає суттєвих якісних змін усіх важелів управління, в тому числі і в аналізі.

Одне з провідних місць на підприємстві займає бухгалтер, який окрім ведення бухгалтерського обліку виконує роботу з планування, контролю та аналізу господарської діяльності підприємства.

Для удосконалення управління підприємством необхідно використовувати нові методи управління і сучасні технічні засоби побудови різних інформаційних систем. А це насамперед автоматизована обробка даних.

Уже сьогодні очевидно, що найбільш процвітаючими в діловому світі є ті господарюючі суб'єкти, що в змозі швидше всіх зібрати інформацію, обробити, проаналізувати її, і на основі цього прийняти рішення, тобто ті підприємства, які використовують сучасні інформаційні технології. Все більша кількість керівників розуміють, що максимально ефективною автоматизованою системою є та, котра охоплює усі взаємозалежні багатогранні бізнес-процеси, всі аспекти у середині і зовні господарської діяльності. За допомогою таких систем можна здійснювати оцінку фактичного стану підприємства, а також прогнозувати і моделювати управлінські рішення.

Однією з ділянок автоматизованої обробки даних є аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. Основними завданнями такої роботи є:

•·        аналіз обліку доходів і витрат підприємства;

•·        автоматизоване ведення їх синтетичного і аналітичного обліку;

•·        здійснення аналізу на основі даних бухгалтерського обліку;

•·        отримання комп'ютерних рішень по управлінню доходами, витратами і фінансовими результатами.

Вирішення даних задач може бути реалізоване лише при наявності достатньої економічної інформації.

Окрім автоматизації бухгалтерського обліку важливе значення має оперативна інформація з аналізу. Раніше дані завдання виконувалися в програмі Excel, Access та інших по ініціативі бухгалтера і в міру його знань з даної сфери, або шляхом залучення спеціалістів із зовні.

В нашій країні на сьогодні якість послуг зовнішніх спеціалістів є не досить високою, до того ж не кожне підприємство має можливість найняти їх. В цих умовах бухгалтер стає головним помічником керівника, оскільки саме він оперує всіма даними про господарську діяльність підприємства. Таким чином, на бухгалтера покладаються рішення задач, які виходять за рамки його традиційних професійних обов'язків. Від нього вимагається виконання функцій аналітика, для чого йому часом не вистачає ні часу, ні знань, ні кваліфікації.

В даній ситуації доцільними можуть стати спеціалізовані програми, які на основі даних, що знаходяться в системі бухгалтерського обліку, допоможуть виконати аналіз фінансового стану підприємства, нададуть результати в зручній і наглядній формі.

Сьогодні ринок персонального обладнання пропонує досить широкий асортимент програм, які призначені для проведення економічного аналізу («ИНЕК-АФСП» та «AuditExpertProfessional»). Відображаючи ті чи інші розділи аналізу фінансової діяльності підприємства, кожен продукт має свої особливості, позитивні і негативні сторони. Основною особливістю програм є можливість прогнозування показників, які представлені в аналітичних таблицях. При цьому можна вибрати наступні параметри: кількість розрахункових періодів, які добавляються в кінцеву таблицю для побудови прогнозу; кількість базових періодів, на яких повинен будуватися прогноз.

Дані програми зручні тим, що вони сумісні з програмою автоматизованого бухгалтерського обліку «1С:Бухгалтерія», що значно полегшує експорт даних в їхні бази даних. Це дає можливість зменшити затрати часу і праці на підготовку до аналізу і швидше отримати вихідну інформацію.

Програма «AuditExpertProfessional» - це інструмент професійного аналітика, який дозволяє реалізовувати методики аналізу відповідно до власних поглядів на його проведення. Гнучка система визначення вихідних даних, алгоритмів їх обробки та формування звітів дозволяє користувачеві створювати не лише унікальні методики аналізу, але і визначати нові її об'єкти.

Програма «ИНЕК-АФСП» на даний момент володіє більш сильним функціональним наповненням, що дозволяє використовувати її для аналізу і не професіоналу, який змушений покладатися на розроблену методику, маючи незначні можливості впливати на закладені в програму методики аналізу. Таким чином ця програма більш доступна для широкого кола споживачів, до того ж дозволяє додатково порівнювати свої показники з середніми даними по галузі і враховувати зміни зовнішнього середовища. Основний недолік цієї програми, її жорсткість, відсутність засобів настроювання.Отже використання сучасних інформаційних технологій із відповідним програмним забезпеченням дасть змогу значно швидше аналізувати більш великі масиви даних. Більшість аналітичних програм можуть взаємодіяти із програмами які призначені для ведення бухгалтерського обліку, що у свою чергу призведе до зменшення технічних помилок які можуть виникати при ручному введені даних. Такий підхід дасть змогу в будь який момент часу отримувати найновіші аналітичні дані без значних часових затрат, що у сучасних умовах господарювання дає суттєві переваги перед конкурентами.

Література:

•1.     Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник. - Житомир, 2004.

•2.     Економічний аналіз: Підручник / Є.В. Мних. - К., 2004.

e-mail: skribl@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>