XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Хачатрян М.А. БЕНЧМАРКІНГ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

Студентка, Хачатрян Маріанна Арсенівна

Запорізький національний університет

БЕНЧМАРКІНГ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

 В умовах ринкової економіки та розвитку міжнародної торгівлі усі підприємства та галузі економіки на зовнішньому і внутрішньому ринках повністю залежать від того, на скільки їх продукція або послуги відповідають світовим стандартам. Більшість підприємств мають за головну мету виробляти якісний продукт, завоювати ринок, перевершити конкурентів і отримати більший прибуток. Подібні завдання можна вирішувати самостійно, але існує і інший шлях - скористатися досвідом успішних компаній. Для цього існує бенчмаркінг.

Бенчмаркінг - це метод об'єктивного систематичного зіставлення власної діяльності з роботою компаній-лідерів (підрозділів своєї компанії), з'ясування причин ефективності бізнесу партнерів, організація відповідних дій для поліпшення власних показників та їх реалізація [1].

Дуже часто бенчмаркінг плутають з маркетинговою розвідкою або з конкурентним аналізом, тоді як бенчмаркінг більш пристосований до ринкових відносин та дозволяє детальніше розглядіти ті характеристики товару, які важливі для споживача.  Бенчмаркінг - ефективніший метод, ніж просто збір інформації, який дозволяє виявляти можливості самовдосконалення, визначати об'єкти вдосконалення і стимулювати безперервність даного процесу в цілях підвищення конкурентоспроможності.

Використовуючи бенчмаркінг можна:

•1.     Отримати можливість для компанії «побачити себе із сторони» - об'єктивно проаналізувати свої сильні і слабкі сторони.

•2.     Спрямовано вивчати компанії - лідерів, визначитися із стратегічними орієнтирами для ліквідації відставання і виходу на провідні позиції.

•3.     Набути нові ідеї як у виробничій сфері, так і у області збуту.

•4.     «Тримати руку на пульсі» конкурентів.

•5.     Перейти до планування на основі аналізу показників конкурентів.

Отже, головним принципом бенчмаркінгу є контроль конкурентів та орієнтація на кращий досвід , бо безпосереднє знайомство з чужим досвідом  може служити невичерпним джерелом ідей.

Існує багато видів бенчмаркінгу - в основному вони залежать від маштабу та об'єкту дослідження (внутрішній, функціональний, загальний, глобальний тощо).

Розвиток бенчмаркінгу тісно пов'язаний із тим, як підприємства розуміють якість товару. Можно умовно виділити декілька етапів у зміненні розуміння та відношення підприємств до якості в процесі застосування бенчмаркінгу:

•1)  інспекція - перевірка якості готової продукції (порівняння власної продукції із товарами конкурентів);

•2)   посилення контролю (бенчмаркінг застосовується по усім ключовим сферам бізнесу, а не тільки якості);

•3)   поява між фірмами та всередині них партнерських взаємовідносин та кооперації (стратегічний та конкурентний бенчмаркінг);

•4)   перехід від стратегічного до глобального бенчмаркінгу (виникнення синергетичного ефекту в середині організації).

Щодо етапів проведення бенчмаркінгу можна виділити 4 основних:

•1.  Взаємність. У бенчмаркінговому альянсі кожен партнер повинен мати гарантії з поводження інших і тільки повага до правил гри усіх учасників може гарантувати усім їм хороший результат.

•2. Аналогія. Оперативні процеси партнерів повинні бути схожими.

•3.  Зміни. Ціллю бенчмаркінгу є встановлення того, чому існують відмінності за характеристиками і як досягти їх найкращого показника.

•4.  Достовірність. Бенчмаркінг повинен проводитися на основі фактичних данних, точного аналізу та вивчення процесу, а не тільки на базі інтуїції [2].

Нова модель бізнесу, яка прийшла в компанії разом з бенчмаркингом сприяє формуванню системного мислення, якого досить часто не вистачає для більшості українських підприємств. Вигода бенчмаркетингу у тому, що цей метод  допомагає уникати ті помилки, які були зроблені конкурентами або підприємствами інших галузей, що в результаті сприяє більш ефективному задоволенню потреб споживачів. Знання про методи роботи фірм - лідерів і потреб покупців, отримані в процесі бенчмаркетингу, стають важливою інформацією, необхідної для розвитку підприємства і забезпечення його конкурентоспроможності.

Література:

1. Рейдер Р. Бенчмаркинг как инструмент определения стратегии и повышения прибыли. - М.: РИА „Стандарты и качество". - 2007. - 248 с

2. Ашуєв А. Бенчмаркінг як інструмент антикризового управління підприємством // Актуальні проблеми економіки. -  2003. -  №4. -  С. 46-47.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>