XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Хачатрян М.А. БЕНЧМАРКІНГ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

Студентка, Хачатрян Маріанна Арсенівна

Запорізький національний університет

БЕНЧМАРКІНГ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

 В умовах ринкової економіки та розвитку міжнародної торгівлі усі підприємства та галузі економіки на зовнішньому і внутрішньому ринках повністю залежать від того, на скільки їх продукція або послуги відповідають світовим стандартам. Більшість підприємств мають за головну мету виробляти якісний продукт, завоювати ринок, перевершити конкурентів і отримати більший прибуток. Подібні завдання можна вирішувати самостійно, але існує і інший шлях - скористатися досвідом успішних компаній. Для цього існує бенчмаркінг.

Бенчмаркінг - це метод об'єктивного систематичного зіставлення власної діяльності з роботою компаній-лідерів (підрозділів своєї компанії), з'ясування причин ефективності бізнесу партнерів, організація відповідних дій для поліпшення власних показників та їх реалізація [1].

Дуже часто бенчмаркінг плутають з маркетинговою розвідкою або з конкурентним аналізом, тоді як бенчмаркінг більш пристосований до ринкових відносин та дозволяє детальніше розглядіти ті характеристики товару, які важливі для споживача.  Бенчмаркінг - ефективніший метод, ніж просто збір інформації, який дозволяє виявляти можливості самовдосконалення, визначати об'єкти вдосконалення і стимулювати безперервність даного процесу в цілях підвищення конкурентоспроможності.

Використовуючи бенчмаркінг можна:

•1.     Отримати можливість для компанії «побачити себе із сторони» - об'єктивно проаналізувати свої сильні і слабкі сторони.

•2.     Спрямовано вивчати компанії - лідерів, визначитися із стратегічними орієнтирами для ліквідації відставання і виходу на провідні позиції.

•3.     Набути нові ідеї як у виробничій сфері, так і у області збуту.

•4.     «Тримати руку на пульсі» конкурентів.

•5.     Перейти до планування на основі аналізу показників конкурентів.

Отже, головним принципом бенчмаркінгу є контроль конкурентів та орієнтація на кращий досвід , бо безпосереднє знайомство з чужим досвідом  може служити невичерпним джерелом ідей.

Існує багато видів бенчмаркінгу - в основному вони залежать від маштабу та об'єкту дослідження (внутрішній, функціональний, загальний, глобальний тощо).

Розвиток бенчмаркінгу тісно пов'язаний із тим, як підприємства розуміють якість товару. Можно умовно виділити декілька етапів у зміненні розуміння та відношення підприємств до якості в процесі застосування бенчмаркінгу:

•1)  інспекція - перевірка якості готової продукції (порівняння власної продукції із товарами конкурентів);

•2)   посилення контролю (бенчмаркінг застосовується по усім ключовим сферам бізнесу, а не тільки якості);

•3)   поява між фірмами та всередині них партнерських взаємовідносин та кооперації (стратегічний та конкурентний бенчмаркінг);

•4)   перехід від стратегічного до глобального бенчмаркінгу (виникнення синергетичного ефекту в середині організації).

Щодо етапів проведення бенчмаркінгу можна виділити 4 основних:

•1.  Взаємність. У бенчмаркінговому альянсі кожен партнер повинен мати гарантії з поводження інших і тільки повага до правил гри усіх учасників може гарантувати усім їм хороший результат.

•2. Аналогія. Оперативні процеси партнерів повинні бути схожими.

•3.  Зміни. Ціллю бенчмаркінгу є встановлення того, чому існують відмінності за характеристиками і як досягти їх найкращого показника.

•4.  Достовірність. Бенчмаркінг повинен проводитися на основі фактичних данних, точного аналізу та вивчення процесу, а не тільки на базі інтуїції [2].

Нова модель бізнесу, яка прийшла в компанії разом з бенчмаркингом сприяє формуванню системного мислення, якого досить часто не вистачає для більшості українських підприємств. Вигода бенчмаркетингу у тому, що цей метод  допомагає уникати ті помилки, які були зроблені конкурентами або підприємствами інших галузей, що в результаті сприяє більш ефективному задоволенню потреб споживачів. Знання про методи роботи фірм - лідерів і потреб покупців, отримані в процесі бенчмаркетингу, стають важливою інформацією, необхідної для розвитку підприємства і забезпечення його конкурентоспроможності.

Література:

1. Рейдер Р. Бенчмаркинг как инструмент определения стратегии и повышения прибыли. - М.: РИА „Стандарты и качество". - 2007. - 248 с

2. Ашуєв А. Бенчмаркінг як інструмент антикризового управління підприємством // Актуальні проблеми економіки. -  2003. -  №4. -  С. 46-47.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>