XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Хапрова О.Б., Хапров Д.Є. МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В АГРАРНИХ ВУЗАХ УКРАЇНИ

Хапрова Оксана Борисівна

Викладач кафедри іноземних мов

 Миколаївського державного  аграрного університету

Хапров Дмитро Євгенович

Викладач Миколаївського політехнічного коледжу

МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В АГРАРНИХ ВУЗАХ УКРАЇНИ

Якщо проаналізувати мовну ситуацію в Євросоюзі, стає очевидним той факт, що майже 95% студентів-лінгвістів вивчають лише 4 із 23 рідних мов країн, що входять до складу ЄС. Серед них першу сходинку займає англійська, на великій відстані від неї стоять німецька, французька і іспанська мови. Російська посідає п'яту сходинку, хоча не має статусу «Мови Євросоюзу». [1]

З розвитком економічних, політичних і культурних взаємозв'язків України з іншими країнами Європи зростає необхідність у вивченні зазначених вище іноземних мов студентами немовних вузів, в тому числі аграрних.

Не дивлячись на такі обставини ступінь володіння іноземними мовами випускниками аграрних вузів є недостатнім. Проблема відчувається особливо гостро при вивченні другої іноземної мови, як правило, німецької або французької, на тих напрямах підготовки, де вона має статус факультативного, що означає необов'язкового для вивчення предмета.

Практичний досвід викладачів свідчить про те, що у більшості студентів недостатньо сформоване позитивне відношення щодо вивчення іноземної мови. Відсутність розуміння зв'язку між знанням іноземної мови і майбутньою професійною діяльністю також негативно впливає на результати навчання.

Отже,недостатня кількість годин, що відводяться на вивчення іноземної мови в аграрному вузі, статус факультативу для другої іноземної мови з відсутністю заліку і іспиту на при кінці семестру сприяють низькому рівню сформованості  мотивації студентів стосовно вивчення даної дисципліни.

Перед викладачем постає питання: чи існує в склавшихся несприятливих умовах можливість підвищити інтерес студентів щодо вивчення іноземної мови взагалі?

         Для того, щоб людина могла щось зробити, вона спочатку повинна захотіти це зробити. Дане положення стосується й навчального процесу, тобто перед тим, як вивчити матеріал, студент повинен захотіти його вивчити.

Мотивація - поняття досить старе [2]. При відсутності мотивації не можливим було б винайти колесо, а пізніше й парову машину. Мотивація людини буває двох видів: внутрішня й зовнішня.

Внутрішня мотивація має в основі окремі самовизначені фактори, які кожна людина вважає для себе важливими. Прикладами токових можуть бути прагнення відповідальної та важливої діяльності, свобода у прийнятті рішень, можливість особистого розвитку, прагнення отримати цікаву роботу тощо.

Фактори зовнішньої мотивації визначаються не самою людиною, а іншою особою, з метою викликати у людини бажані дії. В контексті навчання іноземним мовам подані ролі виконують викладач і студент. Для того, щоб мотивувати студента до навчання, викладач використовує такі педагогічні засоби як похвалу та покарання за допомогою слів та балів,також викладач ставить певні вимоги до тих, хто вчиться.

Як доводить практичний досвід, зовнішня мотивація має сильніший, але короткодіючий ефект, в той самий час, коли фактори внутрішньої мотивації виявляють довготривалу дію.

В аграрних університетах інтереси студентів концентруються навколо їхньої майбутньої професії. Виходячи з цього, при підготовці майбутніх спеціалістів чи магістрів ключове місце повинно відводитись мотивам професійної орієнтації. Студенти повинні читко усвідомлювати, що запропонований курс іноземної мови матиме важливе значення для їх майбутньої професійної кваліфікації.

Зацікавленості студентів у вивченні іноземної мови сприяє також проходження практики за кордоном, в таких країнах як Америка, Данія, Ірландія, Франція, Німеччина. Існують домовленості про співпрацю аграрних університетів та фірмами, що займаються тимчасовим працевлаштуванням студентів у вищезазначених країнах.

Усім відома програма Work and Travel, згідно якої студентська молодь має можливість протягом кількох місяців перебувати в англомовних країнах, працювати і одночасно заробляти гроші.

Представники німецької фірми Logo не перший рік проводить набір студентів аграрних вузів для проходження практики на фермерських підприємствах Німеччини. Практиканти з України мають можливість ознайомитися з принципами ведення біологічного господарства, що останнім часом  набуває поширення в Європі.

Отже, курс іноземної мови в аграрному вузі обов'язково повинен мати професійну спрямованість для забезпечення зв'язків мовної підготовки з  формуванням комунікативної компетенції в контексті майбутньої професійної діяльності.

Література:

1.    ÖDaF-Mitteilungen: Sonderheft zur IDT 2009, Visionen. Gegenwart und Zukunft von DaF/ DaZ in Österreich- herausgegeben von Österreichischer Verband für Deutsch als Fremdsprache/ Zweitsprache, 2009-145 S.

2.     Dornyei Z. Motivational strategies in the language classroom. - Cambridge: Cambridge University Press, 2001. - 245p.

e-mail: oksana135.76@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>