XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Харитонова А.В., Пашков В.М. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТОРГОВОГО ПАТЕНТУ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Харитонова Аліна Валеріївна

НЮАУ, Полтавський факультет, група 43-ПФ

Науковий керівник - Пашков В.М.

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТОРГОВОГО ПАТЕНТУ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

         Одним із основних засобів державного регулювання господарської діяльності в Україні є патентування, що здійснюється з метою реалізації економічної політики, виконання цільових економічних та інших програм. Воно регулюється такими нормативно-правовими актами, як Господарський кодекс України (ст. 14), Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» (далі - Закон), Положення про виготовлення, зберігання і реалізацію торгових патентів, затверджене Постановою КМУ від 13 липня 1998 р та іншими.

          Патентування господарської діяльності досліджували такі науковці як Г.Білоус, Н.Гейко, А.Грицай, І.Лобза, В.Мизюк, Т. Алієв, М. Тарасова та ін. Особливо цікавою є праця А.Шпомер,  в якій розкривається співвідношення різних засобів державного регулювання господарської діяльності.

         Торговий патент, відповідно до Закону, це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися зазначеними в цьому Законі видами підприємницької діяльності.

      Патент, як і ліцензування виступає своєрідним обмеженням підприємницької діяльності, і часто виникають певні труднощі щодо їх розмежування, адже ліцензія - це документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умов виконання ліцензійних умов. Порівнюючи ці поняття, однозначно констатуємо, що вони мають схожу правову природу і мету. Враховуючи це, Президія Вищого господарського суду України у своєму роз'ясненні від 6 серпня 1997 року «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про підприємництво»» чітко розмежувала ці поняття, зазначивши, що якщо торговий патент є державним свідоцтвом, яке посвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на особливий  порядок  оподаткування  і видається   податковим   органом   за  місцезнаходженням  суб'єкта підприємницької діяльності,  то ліцензія є  документом державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності і видається Радою  міністрів Автономної Республіки Крим та відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.
             Кількість патентів, необхідна для здійснення діяльності, що підлягає патентуванню, залежить від кількості структурних (відокремлених) підрозділів суб'єкта підприємницької діяльності, а також від кількості видів діяльності, що підлягають патентуванню, які здійснюються в одному приміщенні або пункті продажу. За наявності в суб'єкта господарювання структурних (відокремлених) підрозділів торговий патент отримується окремо для кожного структурного (відокремленого) підрозділу (торговельної точки). Для філій же і інших відокремлених підрозділів ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність  на підставі отриманої ним ліцензії, орган ліцензування видає ліцензіату засвідчені ним копії ліцензії, і останньому немає необхідності отримувати нову ліцензію, на відміну від патентування.  
            Зазначимо також, що в законі визначені певні види господарської діяльності (наприклад, надання певних побутових послуг), які підлягають і ліцензуванню, і патентуванню. Це є ще однією підставою для необхідності і актуальності виокремлення їх спільних рис і важливості розмежування.
Література:
1. Помер А. Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності.// Право України. - 2004. - №2
2. Алієв Патентування в торгівлі.//Справочник экономиста. - 2009. - №10. - с.68
3. Тарасова Патентування торговельної діяльності//Дебет-Кредит. - 2009. - №21
E-mail: alinakharitonova@yandex.ru

Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>