XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Харківська О.М., Молчанова Є.І. УДОСКОНАЛЕННЯ СТИМУЛЮВАННЯ КОМАНД І ЇХ ЧЛЕНІВ В АТП

Харківська О.М., Молчанова Є.І.

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

УДОСКОНАЛЕННЯ СТИМУЛЮВАННЯ КОМАНД І ЇХ ЧЛЕНІВ В АТП

Для більш ефективної роботи автотранспортного підприємства необхідно заохочувати його працівників. Відомо, що робота в команді приносить більш вагомий результат, ніж сума робот кожного члена окремо. Краще мати зіркову команду, ніж команду зірок. Тому проблема стимулювання членів команди виходить на перший план.

Удосконалення стимулювання проводиться на основі розподілу запланованого фонду заробітної плати між командами з урахуванням скорегованого результативного показника ефективності. Спочатку визначаються результативні показники ефективності кожної команди по підсумкам місяця. Потім визначається скорегований результативний показник ефективності як добуток результативного показника на чисельність в команді.

         На підставі цього складаються усі скореговані результативні показники і визначається питома сума діленням загального планового фонду заробітної плати на суму скорегованих результативних показників ефективності усіх команд. Добутком питомої суми на скорегований результативний показник ефективності команди визначається місячний фонд заробітної плати конкретної команди.

Далі розподіляється фонд заробітної плати конкретної команди (наприклад, команди бухгалтерів) між її членами. Спочатку необхідно оцінити кожного члена команди за характеристиками: знання роботи, якість, кількість і терміни роботи, рішення проблем, відвідуваність і пунктуальність, організація роботи, відносини з клієнтом. При цьому під характеристикою - знання роботи розуміються загальні знання і розуміння встановлених службових і посадових обов'язків, стандартів, процедур. Під характеристикою якість роботи розуміється акуратність, обґрунтованість, точність виконання. Кількість і терміни роботи припускають обсяг успішно і вчасно виконаної роботи. При рішенні проблем розуміють ефективність рішення проблем. Під організацією роботи оцінюється ефективність керування часом, уміння розставляти пріоритети, доведення роботи до кінця. А відносини з клієнтами припускають ефективність взаємодії з зовнішніми (споживачі) і внутрішніми (колеги) клієнтами.

Оцінка прояву проводиться по п'ятибальній шкалі:

1 бал-незадовільно;

2 бали - необхідне покращення;

3 бали - відповідає стандартам;

4 бали - перевищує стандарти виконання роботи;

5 балів - видатні успіхи.

         Місячний фонд заробітної плати кожного члена команди визначається за формулою:

image00272.gif,                                   (1.1)

де ФЗПМк- місячний фонд заробітної плати команди;

Бі - бальна оцінка члена команди за характеристиками;

image00273.gif- підсумкова бальна оцінка усіх членів команди.

Таким чином, запропоноване удосконалення стимулювання команд в автотранспортному підприємстві та їх членів дозволить підвищити продуктивність праці, зацікавити кожного члена команди в результатах роботи усієї команди і підприємства в цілому.

Література:

1. Зинкевич- Евстигнеева Т., Фролов Д. Команда на рынке: стратегия и методы (руководство для эффективных команд) СПб.: Речь, 2008.-144 с.

2. Колот А.М. Мотивація персоналу. К.: КНЕУ, 2005.-337с.

3. Томпсон, Лей: (пер. с англ.) Создание команды. М.: Вершина, 2006.- 544 с.

4. Харьковская Е.Н. Оценка эффективности команды в АТП. Материалы Международной научно-практической конференции «Конкурентоспособность и инновационное развитие Украины: Проблемы науки и практики». Научный информационный журнал «Бизнес-информ», № 12(2), 2009, с. 94-96.

5. Харківська О.М. Необхідність впровадження нової системи стимулювання для команд в АТП. Матеріали сьомої Всеукраїнської науково-практичної інтернет -конференції «Актуальні проблеми сучасної науки». Збірник тез, Ч.1., с.73-74.

e-mail : lenchick1208@mail.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>