XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Харківська О.М. НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ДЛЯ КОМАНД В АТП

Харківська О.М.

Кафедра менеджменту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ДЛЯ КОМАНД В АТП

В умовах зростаючої популярності управління багато менеджерів забувають про важливість людського фактору і необхідності мотивації персоналу. Ті, що задумуються над цим питанням, зіштовхуються з недостатністю практичних наробіток у даній галузі, особливо там, де це стосується управлінської ланки.

Даний інтерес, на нашу думку, обумовлений тим, що рано чи пізно використовувані в більшості організацій прості рішення в питаннях мотивації входять у суперечність не тільки з задачами розвитку бізнесу, але також з якістю і з ефективністю виконання запропонованих функцій. Традиційний підхід - "твердий" оклад плюс стабільна премія, що швидко перетворюється в додатковий оклад, звичайно ж, абсолютно не є стимулом до підвищення ефективності. Це скоріше рецидив, стереотип поводження, що сформувалося в керівників у радянські часи. Ще Генрі Форд говорив: «Якщо ви жадаєте від кого-небудь, щоб він віддав свій час і енергію для справи, то подбайте, щоб він не випробував фінансових труднощів».

Тому на перший план встає питання стимулювання персоналу автотранспортних підприємств, який поділений на команди. Команда - це не просто група людей. Це група, що діє спільно з метою досягнення результатів, до яких прагне кожна людина з групи. Потенціал команди набагато вище потенціалу групових чи індивідуальних зусиль. Завдяки цьому потенціалу самий пересічний проект, що знаходиться на грані краху, може дати блискучі результати.

Робота в команді дозволяє використовувати зусилля, навички, здібності і творчі можливості всіх учасників. Команда дає можливість працювати спільно, діючи при цьому гнучко й ефективно. Саме тому для досягнення успіху організації варто розібратися, як підібрати гарну команду і як правильно керувати нею. По змісту команда являє собою групу фахівців високої кваліфікації, що володіють знаннями і навичками, необхідними для ефективного досягнення цілей.

Нова система стимулювання передбачає розподіл запланованого фонду заробітної плати між командами з урахуванням скорегованого результативного показника ефективності. Цей показник, в свою чергу, визначається добутком результативного показника на чисельність команди. А результативний показник визначається відношенням комплексної оцінки ефективності команди до максимально можливої величини цієї оцінки. Таким чином можливо розподіляти також і премій серед командами АТП.

Така система стимулювання дозволить враховувати внесок кожної команди в результати роботи підприємства в цілому і буде сприятиме більш ефективної праці кожної команди і кожного члена цієї команди.

Література:

1. Зинкевич- Евстигнеева Т., Фролов Д. Команда на рынке: стратегия и методы (руководство для эффективных команд) СПб.: Речь, 2008.-144 с.

2. Колот А.М. Мотивація персоналу. К.: КНЕУ, 2005.-337с.

3. Томпсон, Лей: (пер. с англ.) Создание команды. М.: Вершина, 2006.- 544 с.

4. Харьковская Е.Н. Оценка эффективности команды в АТП. Материалы Международной научно-практической конференции «Конкурентоспособность и инновационное развитие Украины: Проблемы науки и практики». Научный информационный журнал «Бизнес-информ», № 12(2), 2009, с. 94-96.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>