XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Харута С.В., Боровик П.М. НЕДОЛІКИ СПЕЦРЕЖИМУ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Харута С.В., студент V курсу факультету економіки і підприємництва.

Науковий керівник: Боровик П.М.

Уманський державний аграрний університет

НЕДОЛІКИ СПЕЦРЕЖИМУ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Наразі в аграрній галузі економіки діє спеціальний режим прямого оподаткування, представлений фіксованим сільськогосподарським податком (ФСП). Оскільки за базу цього податку взято оцінку земельних угідь, хоч і проведену в 1997 році, то ФСП можна вважати різновидом земельного податку.

Слід зазначити, що земельне оподаткування має суттєву перевагу у разі застосування його в ролі спеціального режиму прямого оподаткування, адже земельні угіддя неможливо приховати, тобто такий спеціальний режим не дозволяє платникам ухилятись від сплати податку.

Проте, не зважаючи на це, спеціальний режим прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств, представлений в Україні ФСП, має ряд суттєвих недоліків, що й зумовило необхідність проведення цього дослідження.

Зокрема, одним із недоліків ФСП є те, що відповідно до статті 8 Закону України «Про фіксований сільськогосподарський податок», в разі перевищення доходу від несільськогосподарської діяльності 25% валового доходу платника передбачено перехід такого підприємства на загальну систему оподаткування лише з наступного року [1]. Зазначена норма Закону дозволяє без будь-яких обмежень переорієнтувати аграрне підприємство на отримання доходу від несільськогосподарської діяльності (тобто дозволяє йому вільно торгувати нафтопродуктами, оргтехнікою чи іншими несільськогосподарськими товарами) після переходу на спеціальний режим прямого оподаткування. При цьому, таке підприємство до кінця поточного року буде платником ФСП і до нього не застосовуватимуться ніякі санкції.

Крім того, закон дозволяє платнику фіксованого сільськогосподарського податку вільно продавати в межах 25% від загальної суми валового доходу, скажімо, нафтопродукти із заправки, побудованої для потреб підприємства, або ж займатись оптовою торгівлею будь-якими товарами зі складу, побудованого для зберігання сільськогосподарської продукції. При цьому таке підприємство, весь період, поки воно є платником фіксованого сільськогосподарського податку, на відміну від платників, що здійснюють подібні операції та перебувають на загальній системі оподаткування, не сплачує до бюджету не тільки податок на прибуток від продажу несільськогосподарської продукції та продукції не власного виробництва, але й навіть податок за земельну ділянку під такою заправкою чи складом.

Суттєвим недоліком ФСП є недосконалість норм Закону щодо критеріїв визначення платників цього податку та оподаткування їх прибутків від "сторонньої" діяльності. Все це сприяє їх використанню у схемах ухилення від оподаткування іншими суб'єктами господарської діяльності, зокрема в частині оподаткування прибутку підприємств. Адже чинний порядок справляння фіксованого сільськогосподарського податку не забороняє платникам цього податку продавати товари, роботи та послуги за цінами, що значно перевищують не тільки ціни їх придбання, але і звичайні ціни на ринку

Перелічені проблеми потребують швидкого та конструктивного вирішення. На наше переконання, їх можна вирішити шляхом відміни фіксованого сільськогосподарського податку або ж суттєвого вдосконалення механізму його справляння.

Подальші дослідження спеціального режиму прямого оподаткування на базі земельного податку слід присвятити напрямкам вдосконалення механізму справляння ФСП.

Література:

1. Закон України  від 17.12.1998 року № 320-XIV „Про фіксований сільськогосподарський податок" [Електронний ресурс]. Режим доступу: // Ліга: еліт Закон Соруright: ІАЦ „Ліга". - 2009.

e-mail: borovik@mediat.com.ua

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>