XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Хлопик О.М. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Хлопик Оксана Миколаївна

Дрогобицький педагогічний ліцей

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

На сьогоднішній день навчально-виховний процес у школі спрямований здебільшого на формування інтелекту як такого, що становить певну суму знань. Це не сприяє саморозвитку особистості, особистісному становленню індивіда. Життєві реалії змушують школу відмовитись від авторитарного стилю навчання на користь особистісно-орієнтованого підходу, на застосування методів, які сприяють розвитку творчих здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчально-виховного процесу. Це зумовлює актуальність проблеми пошуку ефективних підходів до вивчення іноземних мов.

Мета статті - висвітлення досвіду Дрогобицького педагогічного ліцею у використанні навчальних проектів під час вивчення іноземної мови.

Оскільки основною метою вивчення іноземних мов є формування та розвиток комунікативних навичок  учнів, завдання вчителя полягає у виборі методів навчання, які дозволили б усім учням проявити свою активність і творчість. Метод проектів дозволяє розв'язати ці завдання. Працюючи над проектом, учні вчаться працювати в групі, допомагати та підтримувати один одного, відшуковувати інформацію з різних джерел, оформляти та представляти матеріал. Результатом навчання стає не засвоєння знань, вмінь і навичок, а формування основних компетентностей, які забезпечують успіх практичної діяльності [1].

Навчальна практика є обов'язковою та необхідною складовою навчально-виховного процесу. Практика передбачає створення умов для наближення змісту навчальних предметів до реального життя, розширення світогляду учнів [2]. У Дрогобицькому педліцеї впроваджується інноваційний тип навчання, зокрема при проведенні навчальної практики з іноземної мови, де використовується метод проектів. Навчальна практика з іноземної мови у формі проектів проходить поетапно:

Перший етап - підготовчий. У квітні обирається форма та тема проекту, визначається мету і завдання проекту, розробляється структуру. У травні відбувається реєстрація учасників проекту.

Другий етап - організація роботи. У червні учні збирають інформацію (працюють з довідниками, проводять інтерв'ю та дослідження, складають сценарій вистави тощо).

Третій етап - проміжний контроль. На цьому етапі учні та вчитель обговорюють спосіб оформлення проекту, його документування.

Четвертий етап - власне презентація.

П'ятий етап - підбиття підсумків, обговорення проекту, оцінювання. Під час захисту проекту вчитель звертає увагу на глибину вивчення проблеми, застосування знань з інших предметів, активність кожного учасника проектування, характер спілкування та взаємодопомоги в групі, вміння учнів аргументувати, робити висновки, вміння відповідати на запитання опонентів. Необхідно оцінювати як процес, так і результат, використовувати як поточний, так і підсумковий контроль.

У 2008-2010 н.р. ліцеїстами були реалізовані такі проекти:

•1.                 Інтегрований проект з англійської мови та української літератури «Іван Франко і Дрогобиччина». Для виконання проекту клас було поділено на 6 груп. Кожна група отримала завдання для опрацювання (дослідити певний етап життєвого та творчого шляху І.Франка). Завершальним етапом вищезгаданого проекту була презентація відеофільму «Мандрівка «Стежкою Івана Франка» у с. Нагуєвичі». Цей відеофільм був створений самими учнями.

2. Проект «Вулицями міста Дрогобича». Учасники проекту добирали цікаві факти з історії та розвитку Дрогобича, досліджували архітектурні та культурні пам'ятки міста. Результати роботи учні оформили у вигляді стінгазети.

3. Проект «Історія ліцею» був створений учнями 10 класу. Групи збирали  матеріал: брали інтерв'ю про історію заснування ліцею, опитування вчителів, які працюють у ліцеї від початку створення; на основі архівних документів, відеофільмів порівнювали дозвілля ліцеїстів на різних етапах становлення навчального закладу; переклали на англійську мову гімн ліцею, проаналізували міжнародні зв'язки ліцею та досягнення ліцеїстів у змаганнях різних рівнів. Матеріали були перекладені англійською мовою та оформлені папкою.

4. Проект «Міні-вистави іноземною мовою». Учні обирають твір, який вони б хотіли інсценізувати. Потім розпочинається робота над сценарієм, розподілом ролей. Якщо рівень учнів недостатньо високий, можна працювати над уже готовим сценарієм. Учні самі створюють костюми, підбирають антураж, під керівництвом вчителя працюють над правильною вимовою, інтонацією, жестами, мімікою. Таким чином у ліцеї були поставлені англійською мовою міні-вистави «Робін Гуд», «Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона», «Пригоди Гекльбері Фінна».

Отже, можна констатувати, що метод проектів при проведенні навчальної практики, зокрема з іноземної мови, - це  можливість учня виразити свої ідеї у зручній для нього творчо продуманій формі. Учень може на практиці застосувати здобуті ним знання. Метод проектів дає можливість активізувати пізнавальну діяльність учнів та сформувати творчу особистість засобами іноземної мови.

Література:

•1. Бим И.Л. Некоторые актуальные проблемы современного обучения иностранным языкам /И.Л.Бим// Иностранные языки в школе.- 2001. - № 4. - С.5-8.

•2. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Лист МОН 3 1/9-61 від 06.02.08 р. [Електронний ресурс] http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2617


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>