XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Хлопук Т.Ю. ІЛЮСТРАЦІЯ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ РЕКЛАМИ

Хлопук Тетяна Юріївна - студентка

Інституту філології та журналістики

Волинського національного університету імені Лесі Українки

ІЛЮСТРАЦІЯ ЯК НЕВІД'ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ РЕКЛАМИ

 Постановка проблеми. Сучасний медійний простір неможливо уявити без реклами, яка необхідна для задоволення різних потреб - інформаційних, комунікаційних, соціальних, але, перш за все, економічних, бо реклама є суттєвою фінансовою підтримкою ЗМІ. Створення реклами - складний процес, у якому бере участь велика кількість людей [2, 48]. Від того, наскільки якісною вона є, залежить рівень її економічної ефективності. На сьогодні, рекламні видання не вирізняються зразковою мовою, бездоганним стилем та оформленням, тому редактору особливу увагу варто звернути на ілюстративний матеріал, який допоможе забезпечити успішність сприйняття реклами аудиторією.   

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Основна перевага зображення, яка відіграє важливу роль у рекламі, полягає у простоті його сприйняття. Адресат реклами витрачає значно менше зусиль і часу для розуміння ілюстрації, тому цей процес стомлює його менше, ніж читання тексту. Окрім того, багатозначність інформації, яку несе зображення, має великий емоційний заряд, що дозволяє швидше створювати потрібний настрій [1, 34]. В окремих видах рекламних видань, наприклад, у плакаті, ілюстрація є основним елементом впливу на свідомість та емоції споживача. Вміле застосування ілюстрацій дозволяє охарактеризувати об'єкт реклами з будь-якої точки зору: зовнішнього вигляду, структури, організації, розміру, кількості, розташування тощо. Образотворчий матеріал сприяє кращому розумінню інформації, доповнює, уточнює текст, а в деяких випадках замінює його.

Між ілюстрацією і рекламованим об'єктом повинен існувати чіткий зв'язок, який легко простежується навіть недосвідченим читачем. Простим способом досягнення бажаного ефекту традиційно вважається розміщення назви товару на тлі його зображення [4, 108]. Така прямота, відвертість рекламодавця і замовника реклами виражають їх упевненість у чудових якостях об'єкту реклами. Додаткова інформація із їхньої точки зору просто є зайвою. Пошуки в цьому напрямі привели свого часу до того, що в західних, особливо американських газетах з'явилися чисті білі смуги, іноді розвороти, з дрібними підписами типу «Фірма реклами не потребує» [4, 114].

Ілюстративний матеріал повинен показати виріб у відповідній до його призначення обстановці, краще - у дії, тобто продемонструвати, як виріб працює, які операції виконує, які результати його використання [3, 116]. При цьому увагу бажано зосереджувати на марці виробу і робити акцент на його відмінних якостях і особливостях.

Одночасно треба стежити за тим, щоб ілюстрація наочно розкрила покупцеві, яку користь він отримає, придбавши товар. Перевіреним прийомом для редактора стане аналіз: чи можна швидко сприйняти графічну частину реклами і відразу визначити, до якої галузі людської діяльності відноситься рекламований об'єкт? Чи можливе подібне визначення без текстової частини?

Завдяки усім цим якостям зображення, ілюстративний ряд є основним засобом побудови образу і, відповідно, найбільш поширеним прийомом подачі матеріалу в друкованій рекламі [1, 46].

Під час підготовки ілюстрацій для рекламних матеріалів використовують тоновані штрихові малюнки, фотографії, малюнки в техніці ліногравюри (іноді виконуються на основі оригінальної фотографії). Тонові малюнки використовуються для декоративного ефекту. Рекламні смуги часто насичують комп'ютерною графікою.

Обов'язковим ілюстративним елементом будь-якого макету мають бути логотип, товарний або фірмовий знак рекламодавця. Подекуди в межах однієї реклами фіксуються відразу два фірмові знаки, один із яких належить виробникові, а другий - розповсюджувачеві цієї продукції. У таких випадках знизу, найчастіше справа, в єдиний комплекс з адресними даними заверстують фірмовий знак рекламодавця. Зазвичай цей варіант можна спостерігати, коли фірма-дилер рекламує товар своїх партнерів.

Ілюстрації повинні легко «читатися», а отже, мати різкість і достатню контрастність, щоб на них без зусиль можна було розрізнити будь-яку деталь. Оздобити оголошення і посилити його «помітність» можна не лише малюнком або фотографією. Важливе значення мають розмір і форма оголошень. Лінійки, відбиття, рамки та інші друкарські оздоблювальні елементи не лише несуть естетичне навантаження, але й допомагають структурувати рекламний матеріал, полегшити його сприйняття.

Література:

1. Редакторская подготовка зданий : учебник / под ред. С. Г. Антоновой. - М. : Логос, 2004. - 496 с.

2. Бронштейн Я. Н. Рекламный робот. Все или почти все об умении делать «крутую» рекламу / Я. Н. Бронштейн. - К. : Украинский центр духовной культуры, 2000. - 440 с.

3. Иншакова Н. Г. Рекламный текст : редакторский взгляд / Н. Г. Иншакова. - М. : МедиаМир, 2007. - 288 с.

4. Картер Г. Эффективная реклама / Г. Картер - М. : Прогресс, 1990. - 280 с.

e-mail: tetjana_khlopuk@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>