XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ілларіонов О.Ю. ПРОЦЕДУРА НАДАННЯ ПОГОДЖЕНЬ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДОЗВОЛІВ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ПОТРЕБУЄ УДОСКОНАЛЕННЯ

О.Ю.Ілларіонов,
юрист першої категорії
Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Донецьк

ПРОЦЕДУРА НАДАННЯ ПОГОДЖЕНЬ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДОЗВОЛІВ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ПОТРЕБУЄ УДОСКОНАЛЕННЯ

Наказом Міністерства вугільної промисловості України «Про затвердження порядку надання погоджень для отримання спеціальних дозволів на користування ділянками надр» від 29 листопада 2007 р. № 530 було затверджено Перелік документів (22 одиниці), що подаються на розгляд Комісії з попереднього та опрацювання матеріалів щодо надання погодження для отримання суб'єктами господарювання спеціальних дозволів на користування надрами [1].
Вже неодноразово вказувалося, що існуючий порядок складання, розробки, погодження та затвердження необхідного пакету документів є громіздким та не враховує тенденцій розвитку підприємницьких відносин у вугледобувній галузі – проектування, будівництво, та реєстрація малих гірничих підприємств приватної форми власності. Саме значне адміністративне навантаження є одним з чинників росту економічних правопорушень при користуванні надрами. Законодавче регулювання гірничих відносин історично було спрямоване на регулювання діяльності великих вугледобувних підприємств державної форми власності, однак криза у галузі вже довела неефективність такого підходу. Отже, реалії потребують значного оновлення законодавства про господарське користування надрами, доповнення поняттям «мале гірниче підприємство» з відповідним спрощенням дозвільної процедури, зменшенням переліку необхідних документів як при оренді частки ліквідованого підприємства, так і при будівництві нового.
Аналіз переліку документів, які потребують погодження, свідчить про те, що окремі пункти, потребують спрощення, або взагалі ліквідації. Адже, за кожним погодженням певного документу стоїть процес його розробки, запиту, обґрунтування, що може слугувати значною затримкою у часі (у певних випадках до 2-х років), призвести до значних фінансових витрат. Тому певну увагу слід приділити не самому переліку документів, а процедурі створення такої документації, спрощення не окремих процедур, а системний підхід. Багато з документів, які запитуються до погодження, вже можуть бути створені державними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, іншими підприємствами (в тому числі – ліквідованими гірничими підприємствами), проектними науково-дослідними інститутами.
Наприклад, п. 15 «Погодження державного підприємства, якщо ділянка, яка запрошується, розташована в межах гірничого відводу чи двохсотметровій зоні підприємства» взагалі не потрібен – при розробці техніко-економічного обґрунтування будівництва (введення в дію) гірничого підприємства такі підприємства приймають обов`язкову участь як «сусіди», у них запитується інформація про межі підприємств і надання такої інформації без зауважень і є мовчазною згодою на початок діяльності новоствореного гірничого підприємства. Зайвим є і п. 16 «Погодження обласної державної адміністрації».
Суттєвого спрощення потребує й створення «Екологічної карти» (п. 19). Взагалі неприйнятним є ситуація, коли одним і тим же державним органом (в даному випадку Державним управлінням охорони навколишнього середовища та природних ресурсів) готується (надається до погодження) більше одного документа.
Наведені окремі шляхи спрощення надання погоджень мають бути зафіксовані законодавчо з урахуванням спрощення процедур створення (розробки, внесення змін) документації, необхідної для отримання гірничого відводу, спеціального дозволу на користування ділянками надр, інших дозвільних документів, пов`язаних з безпекою виконання робіт підвищеної небезпеки, пожежної безпеки і ін.
Сьогодні Гірничий закон України від 6 вересня 1999 р. № 1127-XIV [2] є застарілим, він не враховує еволюцію гірничих відносин, які за останні 10 років докорінно змінилися. Недосконале закріплення у нормативно-правових актах господарської компетенції державних органів щодо нормативної ініціативи призвело до збільшення кількості підзаконних актів, невизначеності меж їх господарської компетенції і, як наслідок, наявні постійні досудові суперечності між цими органами та суб`єктами господарювання. Вказаний нормативний акт є базовим у регулюванні гірничих відносин, від вимог його положень прямо залежить і порядок надання погоджень для отримання спеціальних дозволів на користування ділянками надр. Щодо спеціальних дозволів варто зауважити, що положення про господарське використання надр містить також Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. № 132/94-ВР [3], але предмети обох нормативних актів не збігаються.
Вже назріла необхідність системної переробки гірничого законодавства відповідно до нових пріоритетів та принципів. Обмеження господарської компетенції у гірничий галузі на законодавчому рівні лише сприятиме компактизації законодавства та усуненню його суперечності. Гірничий закон потребує суттєвих доповнень принциповими положеннями.
Все вищевказане також набуває актуальності у зв`язку з прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2008 рік» від 26 березня 2008 р. № 534-р [4] відповідно до згаданого Орієнтовного плану передбачено на законодавчому рівні закріпити запровадження інтегрованих дозволів, що видаються за принципом «єдиного вікна», адже 2/3 документів для оформлення спеціального дозволу на користування надрами готуються, погоджуються відповідними територіальними органами та установами Міністерства охорони навколишнього природного середовища.
Література:
1. Перелік документів, що подаються на розгляд Комісії з попереднього та опрацювання матеріалів щодо надання погодження для отримання суб'єктами господарювання спеціальних дозволів на користування надрами, затверджений наказом Міністерства вугільної промисловості України «Про затвердження порядку надання погоджень для отримання спеціальних дозволів на користування ділянками надр» від 29 листопада 2007 р. № 530 // Відомості Міністерства вугільної промисловості України. – 2007. – № 11.
2. Гірничий закон України від 6 вересня 1999 р. № 1127-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 50. - Ст. 433.
3. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. № 132/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 36. – Ст. 340.
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2008 рік» від 26 березня 2008 р. № 534-р // ІАЦ «Ліга», ЛІГАБізнесІнформ, 2007.

Ел. адреса (e-mail) iepd@dn.farlep.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>