XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Індюкова В. В., к.юр.н. Кофанов А. В. ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ОБІГУ ЗБРОЇ НА ТЕРЕНАХ СРСР ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Індюкова В. В., КНУВС ННІПСК,
науковий керівник к.юр.н. Кофанов А. В.
Київський національний університет внутрішніх справ ННІПСК

ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ОБІГУ ЗБРОЇ НА ТЕРЕНАХ СРСР ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

На минулій конференції ми розглянули правову регламентацію виготовлення, реєстрації, обліку, порядку продажу, придбання, перевезення, використання і застосування зброї різними верствами населення в Російській Імперії у період до 1917 року, отож з метою більш глибокого аналізу зупинимо увагу на наступних етапах встановлення законодавства про зброю на теренах СРСР та Російської Федерації.
Події 1917 р., які призвели до краху Російської Імперії, разом з якою «канули в Лету многовековые традиции, правила, да и весь Свод Законов Российской Империи с такими понятными всем и каждому законами и установлениями», кардинально вплинули й на обіг зброї. Зброя в цей період мала особливе значення у житті суспільства, у боротьбі за владу далеко не останнім було питання про володіння зброєю. Так, у листопаді 1917 р. отаман А. І. Дутов після арешту Військово-революційного комітету в Оренбурзі, у першу чергу, роззброїв революційно налаштованих солдатів.
В цілому, досліджуючи правове регулювання обігу зброї за час існування Радянської держави ми можемо відзначити те, що даний період характеризується найбільш суворою, тотальною системою контролю за обігом зброї, що було обумовлено двома факторами: 1) прагненням придушити опір скинутих класів у перші роки Радянської влади, 2) боротьбою зі злочинністю. У перші роки Радянської влади; дані фактори діяли одночасно. У міру віддалення від подій 1917 р. і громадянської війни головною причиною встановлення суворого контролю за обігом зброї була необхідність забезпечення безпеки суспільства шляхом запобігання використання зброї в злочинних цілях.
Початок Великої Вітчизняної війни також ознаменував собою введення істотних обмежень щодо обігу зброї, для забезпечення безпеки тилу діючої армії й боротьби з бандитизмом у районах звільнених від німецької окупації. По закінченні декількох років після Великої Вітчизняної війни правове регулювання обігу зброї в країні не деякий час «пом’якшало» (в 1953-1959 р. був дозволений вільний, без пред'явлення мисливських квитків, продаж мисливських гладкоствольних рушниць). Пізніше був прийнятий ряд відомчих нормативних актів МВС СРСР, що визначали правила обігу зброї й роботи органів внутрішніх справ щодо контролю, з яких Інструкція «Про порядок придбання, перевезення, зберігання, обліку й використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, виготовлення холодної клинкової зброї, відкриття стрілецьких тирів, стрільбищ, стрілецько-мисливських стендів, збройово-ремонтних майстерень, торгівлю вогнепальною зброєю, бойовими припасами до неї й мисливськими ножами», затверджена наказом МВС СРСР № 246 від 1 грудня 1987 р., діяла до 1993 р. (включно).
Але при всіх недоліках тоталітарної держави ретельний контроль за обігом зброї, що давав позитивні результати в боротьбі зі злочинністю, був досить суттєвим досягненням держави.
З формуванням нової держави, Російської Федерації, законодавство про зброю виходить на новий щабель свого розвитку. Зокрема, Закон Російської Федерації від 11 березня 1992 р. «Про приватну детективну й охоронну діяльність у Російській Федерації» надав можливість приватним охоронцям при здійсненні своїх обов'язків застосовувати вогнепальну зброю. А Указ Президента Російської Федерації від 8 листопада 1992 р. № 1342 «Про придбання, зберігання й використання гладкоствольної мисливської зброї громадянами, що ведуть селянське (фермерське) господарство» надав фермерам право застосовувати рушниці для захисту життя, здоров'я, власності. Значення цього правового акту надзвичайно значуще: уперше громадянинові надане право самооборони зі зброєю.
20 травня 1993 р. був прийнятий Закон Російської Федерації «Про зброю». Уперше на законодавчому рівні було дане поняття зброї, боєприпасів, обігу зброї, визначалась класифікація зброї (бойова, службова, цивільна) (ст. 2)), залежно від призначення для застосування відповідними суб'єктами. Цей Закон змінив попередній порядок, придбання громадянами мисливської зброї. Також вагомим є закріплення в положення про можливості застосування зброї для захисту життя, здоров'я й власності в межах необхідної оборони або крайньої необхідності (ст. 24).
Наказ МВС Росії від 12 квітня 1994 р. № 118 затвердив Інструкцію про порядок контрольного відстрілу вогнепальної зброї з нарізним стволом: контрольні відстріли вогнепальної зброї з нарізним стволом, що перебуває в обігу на території Російської Федерації, необхідні з метою постановки її на облік у Федеральній кулегільзотеці МВС Росії й забезпечення її розшуку у випадку втрати (викрадення), а також розкриття злочинів, вчинених з її застосуванням.
13 листопада 1996 р. Державна Дума прийняла новий Федеральний закон «Про зброю», підписаний Президентом Російської Федерації 13 грудня 1996 р., який набрав законодавчу силу з 1 червня 1997 р. Необхідність його прийняття була обумовлена тим, що за минулі 4 роки (з моменту прийняття попереднього) у країні відбулися значні зміни в соціально-економічній і політичній сферах, і Закон виявився застарілим, та не задовольняв ні громадян, ні правоохоронні органи.
Для забезпечення виконання Федерального нового Закону були прийняті «Правила обігу бойової ручної стрілецької й іншої зброї, боєприпасів до неї, а також холодної зброї в державних воєнізованих організаціях», і «Правила обігу цивільної й службової зброї й патронів до неї на території Російської Федерації» й «Положення про ведення й видання Державного кадастру цивільної й службової зброї й патронів до неї», у свою чергу, відповідно до даних нормативних актів, наказом МВС Росії № 288 від 12 квітня 1999 р. була затверджена нова «Інструкція з організації роботи органів внутрішніх справ щодо контролю за обігом цивільної й службової зброї й патронів до неї на території Російської Федерації», яка регулює питання, пов'язані з оформленням, видачею, продовженням терміну дії й анулюванням ліцензій на торгівлю, придбання, колекціонування або експонування цивільної й службової зброї, основних частин вогнепальної зброї й патронів до неї, дозволів на зберігання, використання й носіння зброї та патронів, дозволів на ввіз зброї й патронів у Російську Федерацію, дозволів на перевезення або транспортування зброї й патронів, а також дозволів на використання зброї на стрілецьких об'єктах та продаж зброї й патронів; розмежовує компетенцію посадових осіб органів внутрішніх справ щодо здійснення контрольних функцій у сфері обігу зброї й патронів; визначає вимоги до юридичних осіб і громадян при реалізації законних прав, пов'язаних з застосуванням зброї, а також систему заходів щодо забезпечення безпеки поводження зі зброєю; встановлює обов'язкові вимоги щодо ведення обліку зброї й патронів.
Таким чином, у РФ в цей час є достатня правова основа обігу зброї, що відповідає принципам російського права і нормам міжнародного права та спрямована на забезпечення суспільної безпеки шляхом встановлення суворого контролю за зброєю. Слід зазначити, що сучасне законодавство про зброю має реальні можливості підвищення ефективності контролю за обігом зброї у країні.
Література:
1. Если вы хотите купить оружие / Авт. - сост. Е. Шелковникова, В. Леванов. М., 1998.
2. Ко всему населению: Обращение СНК о борьбе с контрреволюционным восстанием Каледина и Дутова от 25 ноября (8 декабря) 1917 г. // Кубанская ЧК.
3. СУ РСФСР. 1920. № 66. С. 297.
4. СУ РСФСР. 1924. № 60. С. 588.
5. Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1963. № 41. С. 719.
6. Приказы МВД СССР № 366 от 17 ноября 1982 г., № 120 от 1 июля 1986г.
7. Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 17. С. 888
8. Мартазин Б. Оружие в законе // Милиция. 1997. № 9.
9. Колонтаевский Ф.Е. Правовые аспекты создания в МВД России автоматизированной информационно-поисковой системы оборота оружия // Проблемы борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и их использование в преступных целях. – М., 2000.
10. Собрание законодательства Российской Федерации.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>