XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ісаченкова О.Г., Шунькіна Г.О. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ.

Рубрика: Економіка

Студ. гр. БС-04А Ісаченкова О.Г., Шунькіна Г.О.

Дон ДУЕТ ім. М. Тугана-Барановського

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Питання про вдосконалення податкової системи, що відповідає стратегії євроінтеграційного розвитку країни, сприяє інноваційно-інвестиційної моделі економічного зростання, знаходиться в центрі уваги наукової та громадської думки з часу здобуття незалежності України. Особливо сьогодні, на державному рівні визнано гостроту проблеми оподаткування, пов'язаної з надмірністю податкового тягаря, що є однією з причин фінансової нестабільності підприємств,  зменшення сукупного попиту, частини податкових надходжень до бюджету й економічної кризи.

         Оцінюючи стан податкових відносин в Україні, більшість вчених, експертів і політиків сходяться на тому, що основними вадами податкової системи є її надмірна фіскальна спрямованість та нерівномірний розподіл податкового навантаження, спричинений масштабними ухиленнями від сплати податків. Наприкінці 2005р. частка ВВП, що перерозподіляється через податкову систему держави зросла до безпрецедентного рівня - 49% ВВП, наблизившись до середнього показника по 15 країнах - членах ЄС і перевищивши середній показник по країнах - нових членах ЕС. Незважаючи на суперечливий характер, зростання податкових надходжень до зведеного бюджету продемонструвало значні резерви підвищення фіскальної ефективності основних податків за рахунок розширення податкової бази [3].

         Найбільшу роль цього зростання у 2005р. в Україні  відіграли два податки - податок на прибуток підприємств, фіскальна ефективність якого за 12 міс. зросла від 4,7 до 5,4% ВВП, і податок на додану вартість,  фіскальна ефективність якого зросла від 4,9 до 8,5% ВВП. Водночас в Україні має  місце один з найнижчих загальних рівнів оподаткування доходів фізичних осіб як наслідок запровадження пропорційного податку, що справлявся за ставкою 13%,  а з 1 січня 2007р. змінився до15% [1].

            Система оподаткування України розвивається поступово, зміни, які відбувалися за роки незалежності, були позитивні: кількість податків було зменшено, податкові ставки знижено, зменшилась також кількість звільнень від оподаткування, водночас  розширилась   база оподаткування, значно поліпшилось надходження податків. І все ж система оподаткування має значні недоліки. Значним недоліком системи оподаткування України  є нестабільна та неузгоджена законодавча база. Це позбавило підприємства можливостей не лише перспективного планування своєї діяльності, а й оперативного, що серйозно гальмує розвиток економіки.   Проблемним постає і питання про податок на додану вартість, який уже став синонімом зловживань та корупції. Підприємствам доводиться довго чекати повернення ПДВ з бюджету після його сплати, а найгостріша з проблем ПДВ полягає в тому, що і дотепер працює "вибірковий" принцип повернення ПДВ, що завдає шкоди конкурентоспроможності економіки України. Окремою проблемою є податкові пільги. По-перше, звільняючи від податків деякі підприємства, держава збільшує податковий тягар іншим. По-друге, податкові пільги часто перетворюються на ухилення від податків, які здійснюються шляхом штучного банкрутства; фальсифікації документів, наданих підприємствами на відшкодування ПДВ; створення фіктивних підприємницьких осіб тощо.

         Результатом цього є значна податкова заборгованість до державного бюджету, розмір якої, за даними оперативного обліку Державної  податкової адміністрації України, станом на 1 січня 2005 року становив майже 8,2 млрд. гр., це майже 18% від усіх податкових надходжень.

      Для розв'язання зазначених проблем доцільно вжити заходи, які могли б удосконалити систему оподаткування.       

            1. Зменшити податкове навантаження:

а) зменшення податку на прибуток підприємств. Хоч ставка оподаткування  була знижена до 25%, у деяких країнах вона значно нижча: у Росії та Сербії - 14%, Латвії - 15%, Угорщині - 18%. На думку деяких експертів зрівняння ставки податку підприємств зі ставкою  податку з доходів фізичних осіб зменшить стимули до мінімізації та ухилення від несплати податків, стимулюватиме розвиток підприємництв; [2]

б) спрощення вимог до амортизації активів підприємств стимулює тим самим інвестиційну діяльність;

в) зменшення ставки ПДВ розширює базу оподаткування за умови скасування всіх пільг. За розрахунками експертів, при скасуванні лише деяких пільг з ПДВ ставку податку можна було б негайно зменшити до 16% без будь-яких втрат доходу; [2]

 2. Зробити податкове законодавство простішим, послідовним та прозорим:

а) прийняти Податковий кодекс, який замінить чинне законодавство. Кодекс має стати головним законодавчим актом, що регулюватиме усі податкові взаємини у суспільстві і застосовуватиметься до усіх податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету, окрім тих, що підпадають під дію Митного кодексу України;

б) скоротити кількість податків, тобто усі малоефективні податки мають бути скасовані або встановити єдиний універсальний податок.

             Усі запропоновані заходи взаємопов'язані: зменшення державних видатків зробить можливим зниження ставок основних податків та скасування малоефективних податків без будь-яких витрат для бюджету. Податкову систему країни треба змінювати таким чином, щоб більш враховувались економічні інтереси обох сторін - держави і платників податків, а також усувалась зацікавленість платників в податкових незаконних ухиляннях.

Література:

•1.     ЗУ №889-IV « Про податок з доходів фізичних осіб» від 22 травня 2003р.

•2.     Іголкін І. В.// Податкова реформа як об'єктивна необхідність зміцнення дохідної частини державного бюджету// Фінанси України.- №8.- 2005р.

•3.     Соколовська А. М. // До питання про податкову реформу в Україні // Фінанси України.- №4.- 2006р.


Один комментарий к “Ісаченкова О.Г., Шунькіна Г.О. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ.”

  1. Оксана:

    Совершенно согласна с Вами,как и 90%населения Украины.Губительная фискальность для предприятий всем понятна,кроме властвующих.Видимо все же главная беда у нас-это корупция,видимо она не дает принимать грамотные решения на высшем уровне,отчего страдаем все.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>