XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ісапчук Ю.В. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ АРТЕФАКТИ ВІДНЯ У МАЛІЙ ПРОЗІ І. БАХМАН

аспірантка Ісапчук Юлія Вікторівна

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ АРТЕФАКТИ ВІДНЯ У МАЛІЙ ПРОЗІ І. БАХМАН

Розвідка зосереджується на аналізі оповідання австрійської авторки І. Бахман "Оглядини старого міста" ("Besichtigung einer alten Stadt", 1971 р.). Здійснюється спроба показати ставлення генерації австрійців, які виросли у міжвоєнний період, до сучасного стану речей у світі та у власній державі зокрема. Основна увага звернена на створення образу Австрії як туристичного атрактора для представників середнього класу, віддалених від ідеалів минулого. На прикладі американців-філістерів, виразників сучасного способу життя, підкреслюється роль сприйняття культури та історії через матеріальні цінності. Крім того, демонструється загальна картина репрезентативності даної країни у післявоєнний період на фоні відголосу колишньої величі, яка перетворилася у віддалене невідоме для іноземців.

На прикладі псевдоподружньої пари, яка здійснює нетривалу екскурсію автобусом по Відню з одного боку, та гіда - з іншого, зображені австрійці у власному ставленні до сьогодення і часів існування Дунайської монархії. Простежуються основні враження від такого "незвичного" дозвілля з боку оповідачки, яка разом зі своїм супутником намагається розчинитися серед туристичної групи, щоб подивитися очима чужинців на дане "старе місто", перифраз, за яким замасковано назву столиці Австрії.

Цікаво виглядає постать екскурсовода, не надто ерудованого представника даної професії, який зумів пристосуватися до потреб та вподобань узагальненого сучасного мандрівника "з комфортом". Окрім того, йому вдається отримувати з цього зиск без жодних докорів сумління. І. Бахман підкреслює, що даний персонаж вже мав справу з носіями досить відмінних одна від одної в духовно-релігійному зрізі культур: південноамериканської (бразильці), мусульманської (пакистанці) та східноазійської (японці) [2, c. 277].

Він намагається нашвидкуруч показати гостям міста основні видатні місця, при цьому умисно залишає поза увагою те, що дійсно варте уваги. До прикладу, з уст екскурсовода лунають досить незначні коментарі щодо храму Обітниці, чумної колони, державної опери та університету [2, c. 278]. Або ж взагалі знайомство з такими найвизначнішими пам'ятками Австрії, як з церквою Св. Карла - "найгарнішою церквою на світі у стилі бароко" [5, c. 59] та з будівлею австрійської національної бібліотеки - "величною придворною бібліотекою" [5, c. 36] навіть не входить до запланованого маршруту автобусу. Окрім того, за словами гіда, через загрозу обвалу, туристична група проїжджає повз один з найстаріших храмів Відня, кафедральний собор Св. Стефана - "монументальний зовнішній вигляд якого являє собою найзрілішу роботу в зодчій традиції, про що також свідчить його внутрішнє оздоблення - від благородного готичного - до барокового прикрашання вівтарів" [5, c. 9-11]. Туристам з цього приводу залишається тільки прослухати короткі зауваги, іноді не надто достовірні (про ерцгерцога Карла, переможця під Асперном, якого плутають з цісарем Максиміліаном І).

При цьому екскурсовод заохочує американців у задоволенні споживацьких потреб, що в свою чергу, бентежить австрійську пару. Насамперед це стосується купівлі відомих зальцбурзьких цукерок у вигляді кульок із зображенням видатного австрійського композитора А. Моцарта, точніше "сухої підробки" [2, c. 278], посиденьок у кількох ресторанчиках, де австрійська спадщина постає перед ними в образі уривків з оперет "Циганський барон", "Королева чардашу", "Віденська кров", "Казки Віденського лісу", жебрацтвом студентів, перформенсом-співом на тирольский лад та страв угорської кухні.

Особливу уваги звертає І. Бахман на рецепцію постаті цісаря Франца‑Йозефа І, якого сучасники називали "архетипом монархічної величі", американський президент Т. Рузвельт - "останнім монархом старої школи" [4, c. 369, 559]. З ним туристична група знайомиться у палаці Шьонбрунн, в одній з колишніх резиденцій Габсбургів, зокрема, екскурсовод згадує його знаменитий маніфест "До моїх народів", однак у дещо гіпертрофованій формі.

Наприкінці гід скаржиться на свою невдячну роботу австрійській парі, коли втомлені туристи "змушені" символічно завершити "занурення" в історію та культуру Австрії у склепі капуцинів, де спочиває уся цісарська родина. Екскурсовод піднесено сповіщає про цей візит товариству, які б охочіше розважилися у Пратері, однак змушені розчаровано спускатися до вогкого склепу.

Отож, знайомство з Віднем носить інтерсуб'єктивний характер та визначається особистісною мотивацією. Екскурсовод переймає на себе роль своєрідного поводиря для іноземців, а його образ протиставляється австрійцям‑інтелектуалам. Перекручені факти з історії та культури даної країни повсякчас лунають з уст гіда, однак ці обставини все ж таки не стають на заваді історико‑культурної комунікації. Разом з тим авторка акцентує також нашу увагу на проблематичності усвідомлення американцями усієї величі минулого такої маленької альпійської держави.

Література:

•1.     Фундаментальные проблемы культурологии: В 4 т. / Отв. ред. Д.Л. Спивак. - СПб. : Алатейя, 2008. - Т. 1: Теория культуры. - С. 66-74, 214-222. - Т. 3: Культурная динамика.- С. 209-215. - Т. 4: Культурная политика. - С. 354-378.

•2.     Bachmann I. Werke in 4 Bd. / Ingeborg Bachmann // [Hrsg. Christine Koschel, Inge von Weidenbaum]. - 4. Aufl. - München - Zürich : Piper-Verl., 1993. - Bd. 2 : Erzählungen. - 609 S.

•3.     Beller S. Geschichte Österreichs / Steven Beller // übersetzt aus dem Englischen von Susi Schneider. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verl., 2007. - 313 S.

•4.     Bled J.P. Franz Joseph: der letzte Monarch der alten Schule / Jean Paul Bled // Ins Deutsche übersetzt von Marie-Therese Pitner und Daniela Homan. - Wien ; Köln ; Graz : Böhlau Verl., 1988. - 617 S.

•5.     Holan E., Sarne B. Farbiges Wien / Eric Holan, Berta Sarne. - 2. verarb. Aufl. - Wien : Verl. A. Schroll & Co., 1984. - 104 S.

•6.     Latorre P. Was heißt hier eigentlich "Kultur"? Anthropologische Fragen an die interkulturelle Kommunikationsforschung. [Електронний ресурс] / Patricia Latorre // Bolten J. (Hrsg.). Interkulturelles Handeln in der Wirtschaft. Positionen, Modelle, Perspektiven, Projekte. - Sternenfels : Verl. Wissenschaft und Praxis, 2004. - S. 25-40. - Режим доступу : http://ikwa.eu/bibliothek.html.

•7.      Ort C.-M. Kulturbegriffe und Kulturtheorien. [Електронний ресурс] / Claus-Michael Ort // Nünning Ansgar, Nünning Vera (Hrsg.). Konzepte der Kulturwissenschaften. Theoretische Grundlagen - Ansätze - Perspektiven. - Stuttgart; Weimar : Metzler Verl., 2003. - S. 19-38. - Режим доступу : http://ikwa.eu/bibliothek.html.

 

e-mail: isa871@rambler.ru.

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>