XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Іщик А.О. КОМПОЗИЦІЯ ДРУКОВАНОГО ЖУРНАЛЬНОГО ВИДАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПРОЕКТУ ЖУРНАЛУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ“ГУРТОЖИТОК”)

Іщик А.О.

Волинський національний університет імені Лесі Українки

КОМПОЗИЦІЯ ДРУКОВАНОГО ЖУРНАЛЬНОГО ВИДАННЯ

(НА ПРИКЛАДІ ПРОЕКТУ ЖУРНАЛУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ"ГУРТОЖИТОК")

Постановка проблеми. Зараз в Україні немає видань для студентів, які б видавалися на всеукраїнському рівні і містили б статті самих студентів. Більшість журналів акцентують увагу на плітках про зірок, моді, кулінарії тощо. Вони найчастіше розраховані на жіночу аудиторію. У світі існує тенденція на треш, тому потрібно якомога більше видавати корисних журналів, які здатні підняти інтелект не тільки у макіяжі, педикюрі, манікюрі, а й у світогляді.

Аналіз останніх досліджень. Дослідженнями на тему композиції та архітектоніки друкованих періодичних видань широко займаються такі вчені як: В. Шевченко ("Архітектоніка сучасного українського газетного видання (системна організація та закономірності розподілу елементів)", "Складники мови архітектоніки газетно-журнального видання"), О. Буковецька "Дизайн тексту: шрифт, ефекти, колір", С. Гавенко та С. Ярема "Оздоблення друкованої продукції", М. Картер "Сучасний дизайн газет", М. Різник "Письмо і шрифт". У наш час видавнича справа починає розвиватися і тому з'являється наукова література на яку можна орієнтуватися при виконанні певних видавничих робіт.

Мета нашої роботи - з'ясування специфічних особливостей композиції друкованого журнального видання на прикладі проекту журналу для студентів"Гуртожиток".

Результати дослідження. Кожен рукотворний предмет, залежно від своєї конструкції та форми, набуває певних композиційних властивостей. Композиція (від лат. compositio - складання, створення) - це побудова цілісного витвору, всі складові якого гармонійно узгоджуються [2].

Композиція друкованого видання завжди була та залишається однією з найважливіших практичних та теоретичних проблем. Але висловлювання та думки з даного питання досить розрізняються. Композиція - склад, поєднання частин, приведення їх до порядку; властивість, яку має будь-який предмет, створений природою або людиною. Тобто композиція є виразником структурно-гармонічної цілісності складових частин твору та одночасно засобом організації, побудови цієї цілісності. У журналі "Гуртожиток" основою композиційної цілісності є колористика, оскільки колір - це основа видання, від нього залежить успішність журналу. Рубрики у ньому різного кольору, але вони не різко переходять від одного до іншого, а ніби "переливаються" з одного тону в інший (це є так званий нюанс), забезпечуючи м'яке, неагресивне сприйняття. Водночас у виданні містяться контрастні фотографії, наприклад, весняна квітка, що проросла на шорсткій поверхні масивного старого пенька, покритого злежалим снігом - це мимовільно привертає увагу. Групування елементів у композиції вимагає дотримання певного порядку - структури композиції. У журналі немає нічого зайвого, для того щоб посилити його естетичну виразність і не розсіювати увагу людини. Інформація у журналі об'єднується в розділи по дві-три взаємопов'язаних теми, вони перетікають одна в одну, таким чином складається враження цілісності тексту. За допомогою тем у розділах людина не втомлюється від одноманітної інформації та відволікається на яскравий заголовок наступної теми, яка продовжує думку минулої. Читач ніколи не звертає увагу на системи композиційної побудови видання, а сприймає лише сюжетний зміст. Тому дизайнер, художній редактор свідомо оперує структурними елементами видання, використовує ті чи інші художні засоби, бере за основу певну композиційну модель, обирає умовні схеми побудови, що називають модульною сіткою. Під час роботи над журналом, я користувалася властивостями композиції, які подає вчена В. Шевченко. Завдяки настільки уніфікованим властивосям, набагато легше уявити, яким саме має бути майбутнє видання та з чого починати його виконання. Тобто, для початку роботи потрібен "кістяк", куди вкладати матеріал. Конструкція журналу має гармонійно поєднуватися з текстом і складати єдине ціле.

Композиція видання виникає на основі архітектоніки літературного змісту, тому архітектонічність друкованого видання залежить від точності композиційного відображення та гармонійного підпорядкування частин у цілому. Найточніше архітектоніка видання відображена у системі рубрик, заголовків. Правильно оформлене відношення рубрикаційних частин є однією з основних вимог композиції - підпорядкування [2]. Найбільшою проблемою та складністю у створенні видання є підпорядкованість, оскільки, потрібно уважно стежити за нюансами, за здавалося б, деталями. Інколи, доводиться відмовлятися від елементів декорування, щоб не порушити архітектоніку всього видання. Дуже часто на розробку видавничої одиниці одних лише знань та навичок мало, потрібен хист та вміння креативно мислити.

Головне завдання сучасного видавничого процесу полягає не в традиційному оформленні видання, а інтенсивній комплексній розробці його функціональної форми. Видання розглядається як впорядкований механізм, що складається з взаємопов`язаних елементів, що діють як єдине ціле [3].

Висновки. Композиція друкованого видання завжди була та залишається однією з найважливіших практичних та теоретичних проблем. Завдання композиційної організації не відступають на другий план, але розширюються поєднанням з архітектонічними завданнями, навіть при роботі з затвердженим макетом. Елементи оформлення видання формуються кожен раз індивідуально, залежно від архітектоніки текстового матеріалу, його структури, матеріальної конструкції видання. Зв'язки (змістові, архітектонічні, функціональні, композиційні, конструктивні) - це основа, на якій базується композиція видання. Та й слід не забувати про творчість, яка є головною у роботах такого типу. Читач повинен сприймати видання цілісно, отже слід продумувати концепцію всього видання, а не його частини. Усім відомо, що якісні ілюстрації здатні заохотити потенційного читача до купівлі видання, але для того, щоб перетворити публіку на постійних читачів, статті повинні відповідати не меншій якості.

Перспективи подальших розвідок. Для того, щоб розгорнуто представити свої думки та пропозиції, щодо журнального видання "Гуртожиток", планую розробити серію журналів. Таким чином, буде видно, як у виданні з іншою проблематикою підтримується стала концепція, але й втілюється самобутність та свіжість кожного нового видання. Концепція мого журналу полягає не в нагромадженні різних елементів декору, ілюстрацій, а у вмінні подати матеріал, який креативно підтримується різними цікавими дизайнерськими рішеннями, адже, насамперед, журнал втілений з метою накопичення додаткових знань, а не зорових подразників.

Література:

•1.    Білодід Ю.М.,  Поліщук О.П. Композиція в дизайні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // www.landgreen.com.ua

•2.    Ляхов В.Н. Очерки теории искусства книги. - М., 1971.

•3.    Пахомов  В.В. Книжное искусство: Замысел оформления. Иллюстрации. В 2-х кн.: - М., 1961-1962. - Кн.1.

 

e-mail: wet_dream847@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>